Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751027-13520S1

Date of Document: 1997-01-17

در شهر تهران منطقه: پيشنهادها 3 و شكايات شهروندان ساكن در منطقه سه شهرداري تهران، از طريق تلفن به طور شبانه روزي دريافت مي شود. پيام هاي تلفني در تمام ساعات شبانه روز از طريق تلفن 2228588 دريافت و مورد بررسي و رسيدگي قرار مي گيرد. منطقه: توسط 18 شهرداري منطقه 18 تهران بخش وسيعي از آبگرفتگي سطح معابر و خيابان هاي اين منطقه برطرف شد. اين منطقه در جنوب غرب تهران واقع شده و آبهاي سطحي از شمال شهر به اين منطقه سرازير مي شود كه در يك اقدام ضربتي، ترميم و بازسازي بخش قابل توجهي از سطوح خيابان هاي منطقه آغاز شد كه تا به حال 80 درصد پيشرفت داشته است. منطقه: 93 20 غبارروبي مسجد شهرري با حضور مسئولان شهرداري منطقه و امامان جماعت انجام شد. پاكسازي نهرها، كانال ها و امور فضاي سبز اطراف مساجد نيز در كنار غبارروبي به انجام رسيده است.