Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751027-13494S1

Date of Document: 1997-01-17

اطلاعات پزشكي غده تيروئيد و گره هاي لنفي . پرسش: آيا درست است كه افراد، خودشان مي توانند پي به تورم غده تيروئيد و گره هاي لنفي گردنشان؟ ببرند .دكتر روزنفلد: بلي، اين كار لازم است، زيرا بزرگ شدن اين غدد، زنگ خطر بسياري از بيماري هاست. با كشيدن دست و نگاه كردن در آيينه مي توان پي به تورم اين غدد برد و فورا به پزشك مراجعه كرد.