Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751026-13454S1

Date of Document: 1997-01-16

شهر سالم، شهروند سالم اخلاق ديني و ملي در كتاباخلاق در ايران باستان به نقل از هرودوت، تاريخ نگار پيش از ميلاد يونان آمده است كه او هيچ گاه نديده است يك پارسي آبدهان خود را بر زمين بيفكند يا محيط زيست خود را آلوده كند. هرودوت اين رويكرد شگفت رابه حساب فرهنگ ديرپاي آريايي مي گذارد و از پاكيزگي وبهداشت ايرانيان آن روزگار به وجد مي آيد. برخي مورخان ايراني و رومي نيزاز رعايت بهداشت ناشي ازآموزه هاي ديني درصدر اسلام سخن ها گفته اند. اكنون فراتر از ده ها سده از آن روزگار گذشته است و هنوزشهرونداني را مي بينيم كه درنگاه بهت آميز آبدهان رهگذران، و بيني خود را در كوچه ها و خيابان ها رها مي كنندو بي اعتنا به اين نابهنجاري اخلاقي، به راه خود به راستي مي روند جاي اين شهروندان، در فرهنگ ديني و ملي ما؟ كجاست راست اين است كه همه شهروندان بايد دست در دست هم دهند و در حفظ پاكيزگي شهر خودبكوشند. اين، نخستين آئين شهروندي است.