Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751026-13447S1

Date of Document: 1997-01-16

دوسوم كودكان سرطاني در ايران پسر هستند . سرويس شهري: بررسي انجام شده درباره كودك 2029 سرطاني مورد معالجه در مراكزدرماني ذيربط در تهران نشان /62درصد 3مي دهد مبتلايان پسر بوده و شمار دخترهاي مبتلا به سرطان حدود يك سوم كل مبتلايان است. براساس اين بررسي كه زير نظرموسسه خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان انجام شده است 53 درصد از پدران كودكان مبتلا بي سواد يا داراي تحصيلات ابتدايي هستند و تنها حدود 8 درصد آنهااز تحصيلات بالاتر از ديپلم برخوردارند. شايع ترين نوع سرطان در كودكان مبتلا درايران، سرطان خون و لنف، با بيش ازمورد 54 ابتلا است درصد 250 بيماران نيز از خانواده هايي با بيش از 6 فرزندهستند و بررسي انجام شده نشان مي دهدبيش از 70 درصد خانواده هايي كه داراي كودك مبتلا به سرطان هستند، هيچ آگاهي وشناختي از اين بيماري ندارند.