Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751026-13418S1

Date of Document: 1997-01-16

دانستنيهاي بيمه كدام بيمه مناسب است . پرسش: در يك كارگاه توليدي پوشاك از چه بيمه اي بايد استفاده كرد تا در زمان حادثه، زيانهاي مالي و يا جاني كارگران جبران؟ شود . پاسخ: براي جبران خسارت، بيمه آتش سوزي، انفجار و صاعقه. خطرهاي انفجار و صاعقه، بدون حق بيمه اضافي پوشش داده مي شود ومناسب است. براي جبران خسارت جاني كارگران بايد بيمه حوادث خريد. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /14155 6363 (روابط عمومي ) بفرستند و پاسخها را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران