Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751026-13412S1

Date of Document: 1997-01-16

دقت كنيد! حوادث جاده اي آمار حوادث خونين رانندگي كه در يك ماهه گذشته در جاده هاي كشور روي داده بسيار نگران كننده و تاسف آور است. اين در حالي است كه زمستان هنوزچهره واقعي خود را نشان نداده و نمي توان ناهنجاري هاي جوي را عامل بيشتر اين حوادث دانست. كارشناسان فني علت بسياري ازاين حوادث را در بي احتياطي رانندگان مي جويند و شماري ديگر از متخصصان، غيراستاندارد بودن راه ها را عامل اصلي اين حوادث توصيف مي كنند. در اين ميان اما برخي ديگر از كارشناسان، نقص فني خودروها و صافي لاستيك ها را محوري ترين عامل حوادث جاده اي مي دانند. هرچه هست بايد دقت كنيم كه ضررو زيان ناشي از اين حوادث بسيار بيشتر از سرمايه گذاري براي رفع نواقص خودروها يا استانداردكردن جاده هاي كشور است.