Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751025-13362S1

Date of Document: 1997-01-15

براي همراهي با طرح ملي گازسوز كردن اتومبيل ها: خودروهاي شهرداري منطقه 12 گازسوز شد . سرويس شهري: در پي سياست شهرداري تهران مبني بر گازسوز كردن تاكسي هاي فعال سطح شهر براي كاهش آلودگي هوا، حوزه ترافيك شهرداري منطقه 12 به عنوان نخستين سازمان زيرمجموعه شهرداري تهران كليه خودروهاي اين منطقه را گازسوز كرده است. روابطعمومي شهرداري منطقه 12 انگيزه اين كار را پيشقدم شدن در يك طرح ملي اعلام كرده و خاطرنشان ساخته است: از آن جا كه آلودگي هوا، سلامتي شهروندان را به خطر مي اندازد و علاوه بر آن موجب فرسايش بناهاي تاريخي و معماري كه بيشترين آنها در اين منطقه واقع است مي شود، اقدام به اين كار كرده و اميدوار است ديگر مناطق با تاسي از اين حركت ملي در گازسوز كردن خودروهاي سازمان متبوع خود بكوشند.