Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751025-13311S1

Date of Document: 1997-01-15

صنعت خودرو براي موفقيت بايد به بازارهاي خارج چشم بدوزد حركت به سوي توليد خودرو ملي از چند مسير مختلف دنبال مي شود در حاليكه به نظر مي رسد صنعت خودرو پس از دهها سال توقف، دور تازه اي از تحول را در پيش گرفته و راه توليد خودروي ملي هموارتر از هميشه شده ضروري است، است كه مباحث وسيعتري در جامعه به جريان افتد تا نظر سنجي وسيعتري نيزدر اين زمينه كه خودرو ملي داراي چه خصوصياتي بايد باشد، مقدور شود. يك خودروملي با هر كيفيتي كه به بازار برسد، اگر نتواند جوابگوي كيفيت جاافتاده اي كه در بازارداخلي وجود دارد بشود، نخواهد توانست به نمونه تمام عياري از يك خودروي ملي مبدل بشود. ممكن است افراد كمتري در صف متقاضيان آن قرار گيرند و توليدكننده تنهاجمع محدودي از تقاضا را برآورده كند. در يك كلام خودروي ملي اتومبيلي است كه به قيمت نسبتا ارزان، با با كيفيتي مناسب، شكل ظاهري كه با ذائقه بيشتر مصرف كنندگان همخواني دارد و بالاخره با امكانات وسيع خدمات بعداز فروش به بازار فرستاده شود. جز اين هر محصولي كه به نام خودروي ملي به بازار عرضه شود، حتي در عين كيفيت بالا، تقريبا تبديل به بسياري ازانواع اتومبيلهاي خارجي خواهد شد كه به دليل محدوديت دامنه مصرف هيچگاه كنندگان، نمي توانند چنين عنواني را به دست آورند. در موضوع توليد خودرو ملي نبايد چنين تصور بشود كه اين خودرو حتما بايدبه صورت صددرصد در داخل كشور ساخته شود. در حقيقت در بزرگترين صنايع خودروسازي جهان نيز، چند كشور يا كارخانه در توليد تمامي قطعات آن مشاركت مي كنندو هرمقدار كه تجهيزات خودرو پيشرفته تر و مدرن تر مي شود، نياز به مشاركت تخصصهاي متعددي در ساخت نهايي آن به وجود مي آيد كه تامين آن از عهده يك كارخانه واحد و ياحتي يك كشور ساخته نيست. اما بايد چنين تلقي بشود كه در نهايت يك خودروي ملي بايد به ميزان بسيار محدودتري به قطعات خارجي وابستگي داشته باشد. با چنين تعريفي مي شود دريافت كه چرا گروه بزرگتري از مردم چنين گمان مي كنند كه همين پيكان فعلي مان كه نسل از مدافتاده اي از توليدات انگليسي است و به تدريج به ساخت داخلي مبدل شده است، مي تواند به عنوان خودروي ملي شناخته شود. اين اتومبيل اكنون به اندازه اي با روحيه و نيازهاي شهري و محلي عجين شده است كه مي تواندمعيارهايي را براي ساخت يك خودروي ملي واقعي به دست بدهد. خودرو ملي در آستانه توليد اتومبيل پيكان، گرچه اكنون بيشتر قطعات آن در داخل كشور مهيا مي شود، هنوز در شكلي است كه در مرحله مونتاژ قرار داشت. به همين دليل شركت ايران خودرو براي تبديل كردن آن به خودرو ملي ناچار از اجراي طرحي شده است كه علاوه بر ساخت نسبتا كامل داخلي، شكل ظاهري آن نيز نمونه اي از طراحي داخلي باشد. اتومبيل تازه اي كه دراين كارخانجات در دست ساخت است و احتمالا از سال 1377 به بازار عرضه داراي مي شود، بدنه اي است كه تمام مراحل طراحي آن نيز از سوي كارشناسان ايراني انجام گرفته وبا توجه به بازار مطلوب اتومبيلهاي پيكان خواهد توانست نام خودرو ملي را به خوداختصاص بدهد. پس از سالها انتظار يك توليدكننده داخلي اكنون به مرحله نهايي كار خود رسيده است. طراحي و توليد كامل يك نمونه اتومبيل كه تجربه چند ساله مهارتهاي مربوطرا به نمايش خواهد گذاشت. البته يكي از راههاي توفيق اين خودرو نيز، توجه به كيفيتهاي مورد نيازبازار بين المللي است. تنها در اين شكل است كه خودرو ملي مي تواند ارتقاي كيفي مداوم خود را ادامه دهد. كيفيت و كميت در بحث خودرو ملي با همه اينها، خصوصياتي كه يك خودرو ساخت داخل را تبديل به يك خودرو ملي مي كند مي توان در اصل به طراحي كامل و ساخت بيشتر بخشهاي اصلي خودرو خلاصه كرد. اگر طرح اتومبيلي را متخصصان خودمان تهيه مي كنند و الگوهاي بدنه و قطعات اصلي آنها را صنعتگران خودمان به توليد مي رسانند، مي توان به آن خودروي ملي اطلاق كرد. برهمين اساس در آينده مي توانيم خودروهاي متعددي را به عنوان خودرو ملي به جامعه معرفي كنيم. اما در نهايت يكي از اين محصولات بالاترين ميزان فروش و استقبال عمومي را به دست خواهد آورد و شايستگي خودرا براي تبديل شدن به موقعيت خودروملي به اثبات خواهد رسانيد. مي توان نتيجه گرفت كه يك خودرو ملي، محصول مشخصي نيست كه به اين عنوان ناميده مي شود. بنابراين همه توليدكنندگان خودرومي توانند در اين رقابت شركت كرده و بخت خودرا بيازمايند. اما از نظر كيفي يك خودرو ملي بايد داراي خصوصياتي باشد كه جوابگوي نيازهاي مصرف كننده در شرايط متفاوت بهره برداري باشد. خوشبختانه در سالهاي اخيرپيشرفتهاي زيادي در كار ارتقاي كيفي محصولات داخلي به دست آمده است كه مي تواندتصوير آينده را اميدبخش تر كند. مهندس مازيار مسيبي، مديرعامل كارخانه اي كه به توليد قطعات الكتريكي و الكترونيكي انواع اتومبيل سرگرم است، مي گويد كه موضوع كيفيت قطعات در يك خودروي ملي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در سالهاي اخير پيشرفتهاي چشمگيري در اين عرصه به دست آمده، اما هنوز حلقه زنجير فعاليت كامل نشده است. او كه تجربه اي طولاني در صنايع وابسته به خودرو دارد مي گويد كه يكي از دلايل عقبماندگي صنعتگران كشورمان فقدان مرجعي بود كه آنها بتوانند مسايل خودرا با آنها در ميان نهند. صنعتگران داخلي دقيقا نمي دانستند كه مسايل خودرا به چه مرجعي احاله دهند. ايجاد مركز مهندسي طراحي قطعات خودرو در سالهاي اخير اين مشكل را از ميان برداشته است. اين مركز كيفيت قطعات را تعيين كرده و به صنعتگران همكار گروه خودرواعلام مي كند. پس از توليد هر قطعه نيز همين مركز، اشكالهاي موجود در قطعات ساخته شده را مشخص كرده و خواستار رفع عيوب احتمالي مي شود. به اين ترتيب هر واحد توليدقطعه، در جريان پيشرفت كار خود قرار مي گيرد و خودرا با نيازهاي صنعت تطبيق مي دهد. يكي از مشكلاتي كه براي ارتقاي كيفيت توليد قطعات در كشور وجود دارد، فقدان موسساتي است كه بتوانند آزمايشهاي لازم را روي آنها انجام دهند. حتي مركز تحقيقات ومهندسي قطعات خودرو نيز فاقد امكانات كارآمدي در اين زمينه مهندس است مسيبي مي گويد كه گاهي اوقات توليدكنندگان قطعه ناچار مي شوند براي تعيين كيفيت، قطعه را باهزينه زيادي به خارج از كشور ارسال او كنند پيشنهاد مي كند كه مركز تحقيقات و مهندسي قطعات خودرو با توليدكنندگان اين قطعات در اروپا وارد مذاكره شده و دستگاههاي سنجش مورد نياز را در آزمايشگاههاي خود فراهم آورد. خودرو ملي و بازارهاي جهاني اگرچه خودرو ملي بايد بيشتر به تامين نيازهاي داخلي بنگرد، اما بدون توجه به قدرت نفوذ در بازارهاي خارجي نمي تواند پويايي لازم را براي تثبيت موقعيت خود و تنظيم جريان مداوم بهبود كيفيت و عملكرد، كسب كند. در حقيقت حضور در بازارهاي جهاني به توليدكنندگان داخلي مي آموزد كه چگونه بايد در بازاري كه هيچ پشتيباني جز خودشان نيست، قد برافرازند. توليدكنندگان تراز اول دنيا در اين بازارها در كنار توليدكنندگان داخلي هستند. آنهابه آساني مي توانند كار خودشان را با ديگران مقايسه كنند و از پوسته عقبماندگي ازواقعيتهاي بازار، بيرون بيايند. هر سال در نمايشگاههاي اتومبيل در جهان نمونه هاي تازه اي از انواع اتومبيل به معرض نمايش گذاشته مي شود كه هيچكدام آنها خالي از نوآوري نيست. در حقيقت همه خودروسازان جهان همواره در رقابتي سخت براي گسترش سهم خود در بازار هستند و اگر تنها يك سال دست برروي دست بگذارند و بهبودي در محصول خود تجربه نكنند، جايگاه خودرا از دست مي دهند. بنابراين حضور در بازارهاي جهاني خودرو، شرط اصلي براي هموار كردن راه توفيق درآينده است. اين بازارها ارتقا كيفيت را موضوعي غيرقابل اغماض مي كند. توليدكنندگان ناچارند كه كيفيت توليدات خودشان را با رقيبان مطابقت بدهند و از نرخهاي فروش بكاهند تا جايگاهي به دست آورند. در غير اينصورت همين وضعيتي را بايد تحمل كنيم كه صنايع داخلي هيچ قلمروي را جز بازار داخلي نشناسند و مشوقي براي ارتقاي كيفيت نداشته باشند. در حقيقت هر محصولي اگر بازاري اين چنين داغ در اختيار داشته باشد كه مشتريان محصولش را با هر كيفيتي، پيش خريد كنند و ماهها به انتظار بنشينند، هزينه كردن براي ارتقاي كيفيت چه كاربردي مي تواند داشته باشد! ايجاد زمينه براي بهبود كيفيت يكي از راههاي ارتقاي كيفيت خودرو و قطعات آن، نگاه اين صنعت به بازارهاي خارجي است. محمد صفاري كه سرگرم راه اندازي يك واحد توليد خودرو در جزيره كيش است، عقيده دارد كه شروع صادرات خودرو و قطعات يدكي يكي از راههاي عملي براي ارتقاي كيفيت اين توليدات است. به همين جهت واحدهاي توليد خودرو اگر موظف شوندكه بخشي از توليدات خودرا به بازارهاي بين المللي روانه كنند، ناچار خواهند شداستانداردهاي اين بازارها را در توليد و ساخت رعايت كنند. او معتقد است كه براي توليداتومبيل مرغوب، بايد تمامي استانداردهاي رايج اين صنعت به كار گرفته شود و كسبگواهينامه هاي مديريتي گروه ايزو 9000 شروع خوبي است. نگاه به نيازهاي بازار بين المللي همچنين موجب مي شود كه مصرف كنندگان داخلي نيز به كيفيت بالا علاقه نشان بدهند و هر محصولي را به نام خودرو نپذيرند. طبعا اين كار درآغاز با همكاري يك سازنده تراز اول جهاني شروع مي شود، اما مراحل ساخت داخلي بايد با سرعت پيگيري شود تا در نهايت بخش عمده اي از هر خودرو در داخل كشورساخته شود. در حقيقت هرزمان كه كيفيت قطعه ساخت داخل به پاي نوع وارداتي آن رسيد، مشكلي براي جايگزيني آن در كل خودرو ساخت داخل باقي نمي ماند. شكي نيست كه دست يافتن به يك خودرو ملي پايان كار نيست و بايد تنها گام نخست به حساب آيد. اگر پس از آن دست روي دست بگذاريم، خيلي سريع از قافله پيشتازان اين صنعت عقب خواهيم بنابراين ماند در هر مرحله اي صنعت خودرو بايد پويايي خودراحفظ كند و سعي كند كه آخرين پيشرفتهاي اين صنعت را بر روي توليدات خود منعكس كند. به اين ترتيب در فاصله نسبتا قابل قبولي از صنايع خودرو جهان قرار خواهيم گرفت وحداقل خواهيم توانست به اين ادعا برسيم كه توانسته ايم عصر طولاني مونتاژ و وابستگي را پشت سرگذاشته و حقيقتا به عرصه اين صنعت پا نهاده ايم.