Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751024-13283S1

Date of Document: 1997-01-14

بازيافت ارزان زباله هاي پلاستيكي به شيوه چيني بازديد از كارخانه بازيافت زباله هاي پلاستيكي جين خه در چين مهم ترين بخش از فرايند بازيافت زباله در تكنيك چيني ها بهره گيري از كاتاليزور شيميايي است كه كشف و توليد آن نتيجه تحقيقات پژوهشگران شركت ديوار بزرگ است تبديل 15 هزار تن زباله پلاستيكي در يك سال ده هاميليون دلار هزينه برمي دارد واين در حالي است كه ارزش هر تن مواد بازيافتي از آن، تنها چند هزار دلار است مصرف فزاينده فراورده هاي پلاستيكي در جوامع موضوع امروزي، انباشت زباله هاي پلاستيكي موسوم به آلودگي سفيد اين است آلودگي زمينه ساز بسياري ازدشواري هاي زيست محيطي به ويژه در شهرهاي بزرگ است. در اين سال ها تلاش هاي فراوان براي رويارويي با اين نوع آلودگي به ويژه در كشورهاي پيشرفته و صنعتي از جمله در ژاپن، آلمان، آمريكا و.. آغاز شده كه اين كار بسيار پر هزينه است. براي نمونه، تبديل تن 15000 زباله پلاستيكي در يك سال ده ها ميليون دلار هزينه برمي دارد و اين در حالي است كه ارزش هر تن مواد بازيافتي از آن، تنها چند هزار دلار است. روش هاي سنتي و قديمي ازجمله دفن زباله و نيزسوزاندن مواد پلاستيكي به دليل كارائي نداشتن و نيز ايجادآلودگي هاي ثانويه مدت ها است در جوامع پيشرفته منسوخ و ممنوع شده است. تحقيقات مربوط به چگونگي بازيافت زباله هاي پلاستيكي در چين به سال ها پيش بازمي گردد. در اين فن آوران سال ها، چيني برفرايند بازيافت شيميايي زباله هاي پلاستيكي متمركز بودند وتبديل زباله به محصولات مفيداز قبيل بنزين و سوخت ديزل (گازوئيل ) را فراديد داشتند. اين تحقيقات سرانجام در سال با 1994 پي ريزي نخستين مجتمع بازيافت زباله هاي پلاستيكي در پكن به نتيجه رسيد. ابداع كننده اين روش دانشمند چيني يانگ يالي پروفسور Yali Yang از مركز تحقيقات و توسعه شركت دولتي صنايع هوا - فضاي ديوار بزرگ چين بوده است. اين شركت اعلام داشته است كه با يك سرمايه گذاري دو ميليون دلاري مي توان امكانات لازم را براي بازيافت 6000 تن زباله پلاستيكي در سال فراهم آورد. اين كار از جهت ارزش فراورده هاي نهايي آن، رفع آلودگي محيط زيست و بعد اقتصادي آن از ديگر تكنيك هاي رايج مناسبتر است. بنگاه خبر پراكني انگليسي ( BBC) نيز در ژانويه سال 1995 در يكي از برنامه هاي خود روش پروفسور Yang در بازيافت شيميايي زباله هاي پلاستيكي را بعنوان ارزان ترين روش در نوع خود در جهان برشمرده است. در حال حاضر براي بازيافت زباله هاي پلاستيكي از دو روش جداگانه استفاده مي شود. يكي بهره گيري از سيستم مكانيكي كه طي آن مواد پلاستيكي پس از جمع آوري به اصطلاح خردمي شود و به قطعات ريزتبديل و دوباره قالبگيري وبه محصولات جديد ميزان تبديل مي شود آلودگي در اين روش و نيز هزينه كارگر و نيروي انساني آن بالا روش است دوم بهره گيري از مواد شيميايي ( كاتاليست ) براي تبديل زباله هاي پلاستيكي به مواد ديگر آلي است. اين روش از مدت ها پيش در كشورهاي توسعه يافته رايج است اما به دليل آنكه اين فرايند شيميايي بيشتر در فشار بالا صورت مي گيرد، هزينه بازيافت را به شدت افزايش مي دهد. در حالي كه در روش چيني ها در وضعيت معمولي و فشار پايين و با استفاده از كاتاليزور مواد پلاستيكي بازيافت مي شوند كه اين قابل توجه است. براي مشاهده تجربه هاي طرف چيني در اين زمينه ضمن هماهنگي با مركز تحقيقات وتوسعه شركت صنايع هوا - فضاي ديوار بزرگ چين در صبح چهارشنبه 7 آذر 1375 بازديدي از Petroleumكارخانه he Jin Product ترتيب داده شد كه به مدت دو ساعت به درازا انجاميد. در اين بازديد معاون محترم نمايندگي، اعضاي بخش اقتصادي سفارت ايران و دو تن ديگر از كارشناسان حضور داشتند. ويژگي هاي كارخانه كارخانه جين خه درمحدوده شمال شهر پكن و در فاصله 10 كيلومتري بزرگراه فرودگاه پايتخت قرار دارد. مساحت كل كارخانه در حدود 6000 متر مربع است كه انبارهاي آن را نيز شامل مي شود. هزينه احداث اين /2 5كارخانه ميليون يوآن (درحدود 800 هزار دلار ) است كه در نه سپتامبر 1994 آغاز به كار كرده است. كاركنان اين كارخانه در بخش خط توليد 18 نفر و در بخش اداري و مديريت هشت نفر است كه در سه شيفت (دو شيفت در حال كار و يك شيفت در حال استراحت ) كار مي كنند كه اين، با توجه به الگوي بهره گيري از نيروي كار در چين، بسيار ناچيز است. ظرفيت كارخانه جين خه 3000 تن در سال و ميزان بهره دهي آن 70 درصد است. چنانچه زباله هاي پلاستيكي به اصطلاح تميزباشند، نرخ بهره دهي به درصد 90هم خواهد رسيد. محصول نهايي كارخانه بنزين و گازوئيل است كه نسبت توليد آنان با يكديگر مساوي است. بنزين و گازوئيل توليدي يك راست به پمپ بنزين ها و شركت هاي حمل و نقل فروخته مي شود. درجه اكتان بنزين توليدي اين كارخانه /88 2بين تا 90 متغير است. البته مديركارخانه مي گفت با نصب يك دستگاه ديگر مي توان درجه اكتان بنزين توليدي را حتي به 93 افزايش داد. زباله هاي پلاستيكي بجز PVC ابتدا در يك كوره ريخته مي شوند و بر اثر گرماي منبع حرارتي كارخانه كه با سوخت ذغال سنگ كار مي كند، ذوب و در فشار پائين با يك كاتاليزور شيميايي تركيب مي شوند و به بنزين و گازوئيل تبديل و در محفظه هاي ويژه انبار مي شوند. بخارها و گازهاي سمي توليد شده نيز به منبع حرارتي كارخانه منتقل و سوزانده ميزان مي شوند استفاده از كاتاليزوريك درصد به ازاي هر تن زباله است. اين كارخانه همچنين داراي يك اتاق كوچك كنترل است كه با وجود دارا بودن يك سيستم قديمي قادر خواهد بود درهر لحظه وضعيت و فرايند توليد را گزارش دهد. هزينه توليد محصولات كارخانه را نيز مي توان به شرح زير دسته بندي كرد: - هزينه خريد هر تن زباله پلاستيكي كه افراد مختلف ازسطح شهر جمع آوري و به كارخانه مي فروشند 350 يوآن (/8يوآن 3هر يك دلار امريكاست ) - هزينه توليد 900 يوآن به ازاي هر تن زباله - كل هزينه توليد (هزينه خريدمواد اوليه به علاوه هزينه هاي توليد ) در مجموع 1200 يوآن به ازاي هر تن زباله - ميزان فروش محصولات توليدي كارخانه به ازاي هر تن زباله 2000 يوآن - سود خالص به ازاي هر تن رقم يوآن 800 (حدود 100 دلار ) . دولت چين هيچ نوع مالياتي ازجمله ماليات بر سود از اين كارخانه دريافت نمي دارد كه علت آن نيز نقش اين كارخانه در مقابله با آلودگي محيطزيست است. ادامه دارد شرح عكس: طراح نمادين دستگاه بازيافت شيميايي