Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751024-13262S1

Date of Document: 1997-01-14

دانستنيهاي بيمه بيمه سرقت اموال در سفر . پرسش: در سفر به بندرعباس، تمامي وسايل سفر و جامه دانهايم را آيا دزديدند مسافران مي توانند از پوشش بيمه اي براي حوادث جانبي و مالي استفاده كنند و شرايط آن؟ چيست . پاسخ: بله امكان مي توانند بيمه حوادث در سفر داخلي و خارجي هست و حق بيمه آن نيز با آگاهي از همه جوانبتعيين مي شود. خوانندگان مي توانند پرسش هاي خود رادرباره بيمه به صندوق پستي /14155 ( روابطعمومي ) 6363بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران