Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751024-13259S1

Date of Document: 1997-01-14

گزارش قرن - 1900 2000 ركورد جهاني سرعت موتوسيكلت 1919 15 اكتبر تازه ترين ركورد سرعت موتوسيكلت كه با برگزاري مسابقه اي در روز گذشته به دست آمد كيلومتر 112معادل در ساعت است. اين ركورد قابل توجه راپين بااستفاده از موتوسيكلتي كه حجم موتور آن 500 سانتي متر مكعب است كسب كرد اما ظاهرا به علت باد شديدي كه هنگام مسابقه مي وزيد، اين يك ركورد واقعي نيست. بازار موتوسيكلت در فرانسه ازمدتها پيش در اختيار كارخانجات پژو است كه سريعترين موتوسيكلتها را عرضه كرده و در سالهاي اخير ركورددار بوده است، اما حريفان هم آرام ننشسته اند و چندي پيش بلژيكيها با عرضه موتوسيكلتهاي تازه با امتيازات ويژه وارد عرصه رقابت در اين زمينه شدند. تئاترها در پاريس اعتصاب كردند 1919 3 اكتبر چندي پيش ميان صاحبان تئاترهاي پاريس و سنديكاي نمايش اختلاف شديدي پيش آمد كه براي چندين روزتماشاخانه ها را به تعطيلي كشيد. سنديكا مي خواست صاحبان تئاترها را مجبور كند فقط از بازيگران عضو سنديكا در اجراي برنامه هاي خود استفاده كنند و مديران تئاترها زير بار نمي رفتند و استدلال مي كردند كه بازيگري مانند هرهنر ديگر محدوديت پذير نيست. مخالفت مديران تئاتر و سنديكاي نمايش بالا گرفت و كار به مداخله مقامات دولتي كشيد. نخست وزير به وزير هنرهاي زيبا ماموريت داد ميان دو طرف ميانجيگري و حكميت كند و وي با دعوت از نمايندگان دو طرف و بررسي دشواري كار سرانجام موفق شد طرح توافقي ارائه دهد. بدين گونه تئاترهاي پاريس دوباره گشوده شدند. تصويب ممنوعيت نوشابه هاي الكلي در آمريكا 1919 20 اكتبر مجلس سناي آمريكا با راي 65اكثريت در برابر 20 راي مخالف قانوني به تصويب كرد كه براساس آن هرگونه مشروبات سكرآور در خاك ايالات متحده ممنوع است. پس از تدارك مقدمات براي اجراي اين قانون، از تاريخ 16 ژانويه آينده مقررات اين ممنوعيت لازم الاجراء خواهد بود. در اين زمينه مجالس سنا و شورادر آمريكا قبلا هم مقرراتي تصويب كرده بودند و اكنون عملا نوشابه هاي الكلي ممنوع است، اما با قانون جديد اين ممنوعيت تشديد مي شود. تحولات جنگ داخلي در روسيه 1919 21 اكتبر ارتش سرخ در تلاش است حلقه محاصره بيگانگان را در پيرامون كشور بشكند و گروههاي متعدد مبارزان داخلي را سركوب كند و به تازگي در اين جنگهاي دوگانه موفقيتهايي داشته است. سپاهي از داوطلبان ضد بلشويك به فرماندهي دو ژنرال ارتش منحله تزاري موسوم به يودنيچ و رزيانكو مدتي پيش به دروازه هاي پتروگراد رسيده بودند و با حمايت ناوگان انگليسي مستقر در خليج فنلاند قصد تسخير پايتخت سابق روسيه را داشتند. يك سپاه نيرومند ديگر از مخالفان حكومت شوروي در فاصله 300 كيلومتري مسكو، با موفقيت به سوي پايتخت جديد پيشروي مي كردند. سواحل ولگا توسط رزمندگان طرفدار ژنرال كولچاك اشغال شده بود كه دشمن سرسخت بلشويكهاست و مناطق وسعي را در منطقه اورال به تصرف درآورده است. بدين گونه در همه جا مخالفان بلشويكها دست بالا را داشتند وبه نظر مي رسيد كه روسيه بار ديگر تغيير رژيم خواهد داد اما ناگهان ورق برگشت. در جبهه مركزي مسكو يك ضد حمله سواره نظام ارتش سرخ به فرماندهي استالين مخالفان را عقب راند. يك هفته بعدتروتسكي فرمانده ارتش سرخ مهاجمان پتروگراد را شكست داد و آنها را تا حدود استوني دنبال كرد و ناوگان انگليسي درخليج فنلاند كه وضع را نامساعدديده بود از آن منطقه در دورشد پي اين تحولات، درمنطقه اورال هم قواي كولچاك قسمتي از مواضع خود را از دست داد و بلشويكها كنترل نواحي حساس و خطوط ارتباطي را از سر گرفتند. اگر حكومت شوروي در مسكوموفق به سركوبي دشمنان داخلي واستقرار حاكميت خود در سراسر كشور شود، در مذاكره و مقابله با دولتهاي خارجي نيز قويتر عمل خواهد كرد، اما هنوز تا آن مرحله راه درازي باقي است. كنگره سازمان هاي كارگري خواهان وحدت است 1919 15 سپتامبر در حدود هزار و پانصد نماينده در شهر ليون كنگره كنفدراسيون سازمان هاي كارگري راتشكيل دادند تا درباره علل شكست اعتصابات در ماه هاي مه و ژوئن گذشته بحث و بررسي سخنرانان كنند با اعتراف به سردرگمي و ضعف كنفدراسيون، نبود وحدت در تصميمات و نحوه عمل را عامل شكست دانستند و تاكيد كردند اگر اتحاديه هاي كارگري به اختلافات خود پايان دهند و همگامي و يكپارچگي را حفظ كنند، نقش مهم تري در جامعه به دست خواهند آورد. دبيركل كنگره در سخنراني پاياني گفت: اگر ما توانسته باشيم يك فضاي آكنده ازتفاهم در اين كنگره بين خود پديد با آوريم، دست هاي پر كنگره را ترك مي كنيم. وحدت واعتماد نياز اساسي ماست. روزنامه ها هم اعتصاب كردند 1919 30 نوامبر از 20 روز پيش روزنامه هاي پاريس انتشار خود را متوقف كرده اند و كاركنان آن در اعتصابند. تعداد نشريات روزنامه 56 بود كه با وجود وابستگي به گروههاي سياسي مخالف يكديگر، در اعتراض به محدوديت آزادي قلم، در تصميم به اعتصاب و ادامه آن پافشاري نشان مي دادند. در اين مدت براي اين كه مردم از وقايع روز بي خبر نمانند، يك روزنامه واحد به نام مطبوعات پاريس توسط هياتي از نمايندگان همه روزنامه ها منتشر مي شد. سرانجام با مذاكراتي كه ميان مقامات دولت و نمايندگان مطبوعات انجام گرفت، طرحي به تاييد دو طرف رسيد و با اين توافق پايان اعتصاب اعلام شد. از شب قبل چاپخانه ها دوباره شروع به كار كردند و صبح امروز انواع روزنامه ها بر بساط روزنامه فروشها جلوه كرد. پيروزي ملي گرايان در انتخابات فرانسه 1919 30 نوامبر در انتخابات جديد پارلماني فرانسه كه روزهاي 16 نوامبر 30و انجام گرفت، جبهه متحدگروههاي ملي گرا به پيروزي چشمگيري دست يافت و در مجمع ملي 400 كرسي به دست آورد در حالي كه نمايندگان وابسته به جناح چپ از 180 نفر تجاوز نمي كنند. گروههاي ملي در شعارهاي انتخاباتي خود، روي وحدت ملي كه عامل پيروزي فرانسويان در جنگ شد و اجراي سياست قاطع در مبارزه با جهان وطني كمونيسم تكيه داشتند و از محبوبيت كلمانسو كه كشور را به سوي پيروزي رهنمون شد، بهره برداري كردند. آنها همچنين راديكالها و سوسياليستها را زير تازيانه انتقاد گرفتند و آنها را مسئول عدم قاطعيت و آمادگي نظامي فرانسه در آغاز جنگ معرفي كردند. تركيب پارلمان فرانسه باانتخابات تازه كاملا دگرگون شده و عده زيادي از شخصيتهاي سياسي قديمي جاي خود را به چهره هاي جوان و نورسيده داده اند. فقط 247 نماينده از سابق در پارلمان باقي مانده اند و 369 نماينده تازه فعاليتهاي سياسي خود را آغاز خواهند كرد. ماندل، رينو، دالاديه، ادوارد هريو و لئون بلوم، از شخصيتهاي سياسي تازه وارد هستند كه همه مردم آنها را مي شناسند و به آنان اعتماد دارند. شورش و آشوب در امپراتوري عثماني 1919 5 اوت در امپراتوري عثماني، پس ازشكست در جنگ بين المللي، يك جنبش ملي بر ضد متفقين در حال شكل گيري در است كنفرانس واقع، صلح كه متفقين در آن حرف اول را مي زنند، از اصل واگذاري حق تعيين سرنوشت به گروههاي اقليت در امپراتوري عثماني جانبداري مي كند كه نوعي خودمختاري اقوام عرب و ارمني است و عملا امپراتوري عثماني را تجزيه مي كند و بخش عمده آنرا ميان فرانسه، يونان و ايتاليا تقسيم خواهد كرد. سلطان عثماني بناچار شرايط صلح متفقين را پذيرفته است، اما روز ماه 15 مه گذشته كه 20 هزار سرباز يوناني در بندرازمير از كشتي پياده شدند و آن شهر را تصرف كردند موجي از خشم و انتقامجويي در تركها برانگيخته شد و عده زيادي از آنان در يك جنبش ملي متشكل شدند. مصطفي كمال پاشا، افسر ارتش عثماني كه در جنگ بين المللي با موفقيت از بغاز داردانل دربرابر حمله متفقين دفاع كرد ومدتي هم استاندار مناطق شرقي عثماني بود، پس از بركناري از اين مقام به دليل مخالفت با سياستهاي سلطان، اكنون به صف مخالفان حكومت پيوسته و مي كوشد گروههاي نظامي و غيرنظامي مليون ترك را سازمان دهد. بدين گونه اوضاع امپراتوري عثماني از يك سو به علت سرخوردگيهاي ناشي از شكست در جنگ بين المللي و فشارها و تحميلات متفقين واز سوي ديگر بر اثر ناخرسندي مردم و تنش هاي داخلي دستخوش ناآرامي و آشوب است.