Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751022-13178S1

Date of Document: 1997-01-12

سرطان در پايان اين قرن به زانو در مي آيد دستاوردهاي جديد پزشكي بويژه ژن درماني اميد زيادي براي درمان سرطان پديد آورده است سرطان مسري، نيست و تماس با بيماران سرطاني هيچگونه خطري به همراه ندارد معتادان به سيگار همواره فرزندان خود را در معرض خطر ابتلاء به سرطان قرار مي دهند در حال حاضر بسياري از سرطان ها در مراحل اوليه قابل شناسايي ودرمان قطعي است و با شيمي درماني و راههاي ديگر مي توان سرطان هاي پيشرفته را نيز تحت كنترل درآورد تا پيش از دستيابي بشر به داروهاي ضد عفونت ( آنتي بيوتيك ها )بيماري هاي عفوني بخصوص سل مخوف تر از چهره اي كه امروزه سرطان به نمايش گذاشته است، بر سراسر جهان سايه افكنده بودند. زندگي وسرگذشت غم انگيز - مبتلايان به سل يا مسلولين بخشي از ادبيات حزن انگيز ودراماتيك آن زمان را تشكيل مي داد، اما با ورود آنتي بيوتيك ها به ميدان كارزار عليه بيماري هاي عفوني، اميد به زندگي پرده سياه ياس را برچيد وبا گذشت سل سال ها، مخوف در برابر دانش بشري به زانودرآمد. به گفته بسياري از دانشمندان بشر در قرن بيست و يكم با توجه به دستاوردهاي ارزشمندي كه در راههاي ژن درماني حاصل شده به طور ريشه اي بر سرطان غلبه خواهد كرد، هم اينك نيز بسياري از سرطان ها قابل درمان است و انواع بدخيم تر اين بيماري را مي توان با شناسايي و كنترل بهنگام، تحت معالجه اساسي قرار دارد. در حال حاضر بسياري از انواع سرطان هاي خون قابل درمان است و با استفاده از پرتودرماني و شيمي درماني تاكنون ميليونها نفر از خطر مرگ رسته و زندگي طبيعي خود را بازيافته اند. توجه بيشتر به معاينات پزشكي و توصيه هاي بهداشتي كه حاصل سالها تجربه وتحقيق است، مي تواند سرطان را پيش از آنكه بر اندام هاي حياتي انسان چنگ اندازد، مهار نمايد. در گزارش حاضر، آخرين يافته هاي پزشكي در زمينه مبارزه با سرطان را به همراه اظهارات تني چند از خوانندگان همشهري درباره اين بيماري و همچنين اظهارات مسئولان بهداشتي و پزشكان را به اطلاع شما مي رسانيم: خانم ه - قاصدي: هميشه فكر مي كنم وقتي سرطان به سراغ آدم آمد، زمان وداع با زندگي هم فرا مي رسد اما در ميان بستگانم مرد 63 ساله اي را سراغ دارم كه عليرغم مبتلا شدن به سرطان تارهاي صوتي حنجره، با پرتودرماني (استفاده از اشعه كبالت ) در يكي از بيمارستان هاي تهران حدودسال 5 است كه از اين بيماري رهايي يافته و نشانه هاي بيماري در او از ميان رفته است. يازده سال پيش مبتلا به سرطان استخوان پاشدم پزشكان مجبور شدند يك پايم را تا زير زانو قطع كنند با ادامه معالجات، اكنون زندگي طبيعي دارم و از اينكه سلامتي ام را بدست آورده ام، خدا را شكر به مي كنم نظر من وحشت از سرطان و از دست دادن روحيه، خطرناك تر از خود بيماري است. به كساني كه به هر روي، مبتلا به اين بيماري شده اند، توصيه مي كنم با جمع آوري قواي روحي و جسمي خود و با خونسردي به جنگ اين بيماري بروند. مراجعه به پزشك و انتخاب راه كارهاي مناسب مي تواند در زمان مناسبسرطان را متوقف كند. سه سال قبل مبتلا به سرطان سينه شدم و پزشكان يكي از سينه هايم را باعمل جراحي با برداشتند وجود اينكه، احتمال گسترش بيماري يا به قول پزشكان متاستاز سرطان به ديگر اندام ها زياد بود، بدون هراس و با صبوري شيمي درماني را پشت سر گذاشتم و اكنون سلامتي ام را به دست آورده ام. به همه بانوان توصيه مي كنم كه معاينات سالانه براي كنترل سرطان سينه را انجام بدهند و با يك آزمايش ساده كه در بسياري از مراكز درماني شهر تهران وجود دارد، مي توانيم سرطان را در شرايطي كه هنوز به صورت يك غده كوچك و كم خطر بروز مي كند، تحت كنترل قرار داده و آن را ريشه كن كنيم. مرتضي بهادري: هر روز كه مي گذرد خبر تازه اي درباره پيروزي هاي پزشكي بربيماري سرطان مي شنويم. من مطمئن هستم كه تا دو دهه آينده، بشر در اين زمينه به پيروزي هاي بزرگتري مي رسد. اما جا دارد بگويم كه اگر، هزينه هايي كه تاكنون صرف مسابقات تسليحاتي در جهان شده يا مي شود، به انجام تحقيقات علمي درباره بيماري سرطان اختصاص مي يافت، ما اكنون در موقعيت خيلي بهتري قرار داشتيم. نگراني و وحشت مردم از بيماري سرطان بي دليل نيست چرا كه هنوز اين بيماري، درمان وعلاج قطعي نيافته است و همچنان در رديف دوم علل مرگ و مير به شمار مي آيد. بر اساس پيش بيني سازمان بهداشت جهاني در سال 2 هزار ميلادي يك پنجم مردم جهان (از هر 5 نفر يك نفر ) مبتلا به سرطان بوده و از هر 3 نفر مبتلا به سرطان يك نفر قرباني اين بيماري مي شود. درحال حاضرهمه ساله 2 ميليون نفر به جمع مبتلايان به بيماري سرطان در جهان افزوده مي شودكه تعداد زيادي از اين افراد را كودكان تشكيل مي دهند. مهناز ايلخاني از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مي گويد: در حال حاضرسرطان به عنوان دومين عامل مرگ و مير كودكان، بعد از حوادث شناخته شده است. در ايران هنوز آمار دقيقي از تعداد بيماران سرطاني وجود ندارد، اما آمارهاي موجود بيانگر 8 برابر شدن شمار مبتلايان در يك دوره 8 ساله مي باشد. به طور قطع، آلودگي محيط زيست، بويژه آلودگي هوا در افزايش شمار مبتلايان به اين بيماري نقش مهمي داشته است. به گفته پژوهشگران علوم پزشكي و پزشكان، برخلاف تصور عامه مردم، سرطان مترادف با مرگ نيست و انواع سرطان ها تا 70 درصد قابل معالجه است، امااكنون در كشور ما به دليل پائين بودن آموزش هاي بهداشتي و درماني مبتلايان خيلي دير به مراكز درماني مراجعه مي كنند و زمان مفيد براي شناسايي و كنترل به موقع بيماري از دست مي رود و اين تصور رواج يافته است كه بيماري سرطان درمان ندارد. يك پزشك متخصص مي گويد: اگرچه تاكنون عامل سرطان به طور قطع شناسايي نشده است ولي بنا به آمار 80 درصد از سرطانها را به عوامل خوراكي ( نوع تغذيه ) محيطي (شرايط، زيست محيطي و كار ) استعمال، دخانيات و عوامل غيرقابل اجتناب (عامل ارث ) نسبت مي دهند. نتيجه تحقيقات نشان داده است كه بين نوع تغذيه و برخي از انواع سرطانها، ارتباطي وجود دارد. سرطان، مسري نيست. بنابراين تماس با بيماران مبتلا به سرطان خطري دربرندارد، اما اينكه چرا برخي از افراد به سرطان مبتلا مي شوند و بقيه نه، پرسشي است بي پاسخ و مورد بررسي و تا زماني كه عوامل ايجاد سرطان شناخته نشوند درباره آن نمي توان نظر قطعي اظهار داشت. تجربه نشان داده است كه براي انسان در تمام مراحل سن احتمال ابتلاي به سرطان وجود دارد اما اين احتمال در افراد ميانسال و كهنسال بيشتر است. از نظر جنسيت نيز بنا به آماري كه در جامعه امريكا تهيه شده، موارد بيماري در زنها روبه كاهش و در مردها روبه افزايش است. همچنين شهرنشينان بيشتر از روستائيان به سرطان مبتلا مي شوند. به عنوان نمونه احتمال ابتلاي شهرنشينان به سرطان روده نسبت به روستائيان 20 درصد بيشتر است. شايع ترين بيماري سرطان در نزد مردان، سرطان پوست و در نزد زنان، سرطان سينه است. به عبارتي 22 درصد از سرطان مردان سرطان پوست و درصد 24 از بيماري سرطان زنان سرطان سينه مي باشد. اشرف السادات صانعي - معاون پژوهشي وزارت بهداشت مي گويد: سرطان، دومين عامل موثر در افزايش مرگ و مير در ايران است و مصرف سيگار، رفتارهاي غلط غذايي، آلودگي محيط كار، آلودگي محيط زيست توسط مواد سمي و بيولوژيك باعث بروز بيماري سرطان مي شوند. رابطه سيگار و سرطان دانشمندان انگليسي به تازگي در تحقيقات خود به وجود ارتباط بين استعمال دخانيات توسط پدران و ابتلا فرزندان آنها به سرطان پي برده اند. آمار جمع آوري شده در طي 40 سال گذشته نشان مي دهد كه 15 درصد از كودكان مبتلا به سرطان در اثر اعتياد پدرشان بويژه به سيگار به اين بيماري مبتلا شده اند. بر اساس اين طرح كشيدن سيگار در دي. ان. ا ( A.N. D) اسپرم ايجاد تغييرات و اختلال مي كند. آمار نشان مي دهد پدراني كه كمتراز 10 سيگار در روز مصرف مي كنند احتمال ابتلا به سرطان در فرزندان خود را به ميزان 3 درصد افزايش مي دهند. اين رقم در ميان افرادي كه 10 تا 20 سيگار در روز مصرف مي كنند به 31 درصد و بالاتر از 20 سيگار در روز به 42 درصد افزايش مي يابد.. گوردن مك وي مدير گروه تحقيق سرطان دانشگاه بيرمنگام انگليس مي گويد نتايج اين مطالعات جديد دليل قانع كننده اي براي ترك سيگار در مرداني است كه دوست دارند، پدر شوند. نشانه ها و پيشگيري سرطان همواره از علل مهم مرگ و مير در جوامع بشري بوده است. در كشورمانيز سرطان در ميان ساير علل مرگ و مير از عوامل عمده به شمار مي رود. در مورد چگونگي پيشرفت سرطان، باور عامه مردم نيز بر اين پايه استوار است كه پس از شروع و پيشرفت سرطان، درمان آن بسيار مشكل و در مواردي غيرممكن خواهد بود. بنابراين بهترين راه كاهش آمار ناشي از اين بيماري، پيشگيري واجتناب از عوامل خطرزا است. به گفته پزشكان، خونريزي هاي ناگهاني و بدون دليل، تغيير در عادات دفع مدفوع و ادرار، زخمي كه تمايل به بهبود يا التيام ندارد، خونريزي يا ترشح غيرطبيعي، توده يا برآمدگي در پستان يا هر جاي ديگر بدن، سرفه هاي مداوم يا گرفتگي صدا و اشكال در بلع و هضم غذا از اصلي ترين نشانه هاي هشدار دهنده سرطان مي باشند. از سويي پزشكان با بيان اين مطلب كه تشخيص و اقدام به موقع تنها راه مبارزه با سرطان است، نكات زير را توصيه مي كنند: تقويم زماني جهت مراجعه به پزشك و انجام معاينات كامل را فراموش به نكنيد طور مرتب تحت معاينات پزشكي و دندانپزشكي قرار بگيريد. مصرف انواع ميوه و سبزي تازه، خطر ابتلا به بيشتر سرطانها را كاهش مي دهد. حتي الامكان در مصرف اين قبيل فرآورده هاي گياهي و طبيعي كوتاهي نكنيد. از رژيم غذايي كم چربي همراه با موادگياهي فراوان استفاده كنيد تا به شما در بدست آوردن و نگه داشتن وزن ايده آل كمك كند. انتخاب نوع غذاخطر ابتلا به سرطان را كاهش مي دهد. بيش از 35 درصد از سرطان ها در جهان به نوع تغذيه افراد مربوط مي شود. مصرف غذاهاي گرم بويژه چاي داغ موجب ابتلا به سرطانهاي دستگاه گوارشي مي شود. بنابراين بهتر است از نوشيدن چاي داغ اكيدا خودداري كنيد. سيگار نكشيد. مصرف سيگار و مشروبات الكلي، خطر ابتلا به سرطانهاي مري، ريه، لوزالمعده، سينه، مثانه و رحم را افزايش مي دهد. استفاده از مواد غذايي بسته بندي شده، دودي و يا نمك سود شده مانند ماهي شور، ماهي دودي، سوسيس، كالباس و انواع كنسروها باعث افزايش خطر ابتلا به سرطانهاي گوارشي مي شود. اماچون با توجه به عادات غذايي مردم، قطع مصرف اين گونه مواد غذايي امكان پذير نيست، حتي الامكان بايد از اين فراورده ها كمتر استفاده شود. استفاده ازنمك زياد در رژيم غذايي، خطر ابتلا به سرطان معده را افزايش مي دهد. مقدار نمك مصرفي رژيم غذايي خود راحتما كنترل كنيد. درصورت احساس هرگونه اشكال در عمل بلع فورا به پزشك مراجعه كنيد. از خودتان در مقابل تابش مستقيم و شديد نور خورشيد محافظت كنيد.