Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751022-13163S1

Date of Document: 1997-01-12

كلاغه دوزي روي پارچه; هنرسنتي در اندونزي . واحدرسانه هاي خارجي همشهري: پارچه سنتي اندونزي باتيك (كلاغه دوزي ) است كه توليد آن وقت زيادي مي برد. توليد اين نوع پارچه در قرن نوزدهم دچار تحول اكنون شد هجوم توليدات تازه باعث كم رونق شدن اين فراورده شده است. به گزارش تلويزيون سي ان ان، باتيك پارچه سنتي اندونزيائيهاست كه در مراسم رسمي به تن مي كنند. رنگرزي و كلاغه دوزي روي آن با دست انجام مي شود. براي نقش آفريني روي آن، موم نرم را روي پارچه به صورت نقوشي مي مالند. آنگاه به قسمتهاي مياني خطوط رنگ زده مي شود. سپس موم خشك شده را مي تراشند و جاي آن را رنگي ديگر و اغلب قهوه اي مي زنند. بار ديگر موم را روي نقاط خالي قبلي كه به رنگ ديگري آغشته شده بود، مي زنند و كل پارچه را يكباره در رنگ فرو آب مي كنند جوش موم پارچه را بر طرف مي كند. در اين مرحله است كه پارچه را براي خشك شدن مي آويزند. اين مراحل احتياج به كار زيادي دارد كه گاه به يك تا شش ماه مي رسد. در گذشته، زنان جاوه لباسهايي را كه از پارچه باتيك توليدي خود دوخته بودند، به تن مي كردند. در قرن نوزدهم كاربرد شابلون توليد باتيك را متحول كرد. شابلون را به موم آغشته مي كنند و روي پارچه مي فشرند. با اين حال خود اندونزيائيها مي گويند باتيك دست ساز بسيار ظريفتر و بهتر است. با وجودي كه امروز زنان معدودي در اندونزي باتيك توليد مي كنند، بيشتر آنان اين نوع پارچه را مي پسندند. چشم آنان در مهمانيهايي نظيرجشن عروسي به لباسهاي باتيك همديگر است.