Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751022-13162S1

Date of Document: 1997-01-12

يك لحظه آسايش در شهر پرهياهو به بهانه برپايي نمايشگاه عكسهاي نادر داودي در نگارخانه آفرينش لاله آنچه در كليه عكسهاي نمايشگاه به چشم مي خورد، چهره انسانهاي متفاوت ودر عين حال شبيه به هم است كه چرخهاي تحرك يك جامعه پيچيده را به حركت درمي آورند نمايشگاه عكس با عنوان فراغت در شهر تا 20 دي ماه در نگارخانه آفرينش لاله برپاست. بخشي از آثار اين نمايشگاه متعلق به نادر داودي مستندنگارساله 34است و جملگي آثار به اوقات فراغت مردم شهر نيويورك اختصاص دارد. از اين حيث مي توان عكسهاي اين نمايشگاه را در گروه عكاسي مستند اجتماعي طبقه بندي كرد. مشكل عكاسي در نيويورك اين است كه فيلمهاي عكاسي در اين شهر بيشتر ازساير نقاط جهان نور مي خورند. بنابراين ادعاي گرفتن عكسهاي خوب در نيويورك، چندان عاقلانه به نظر اين نمي رسد ادعا در يك رقابت گسترده با عكسهايي كه در اين شهر توسط عكاسان كوچك و بزرگ دنيا انداخته مي شوند، به سرعت عرصه را مي بازند. با اين حال عكسهايي كه در نگارخانه لاله به نمايش درآمده است، از اولين تجربه هاي يك مستندنگار ايراني در نيويورك است كه بر ديوارهاي يك نگارخانه در تهران به نمايش درمي آيند. به همين علت مي توان فارغ از قدرت بيان تصويري هر عكس، به همه آنها در حكم يك مجموعه هماهنگ و همگون نگاه كرد. اين عكسها در واقع گزارشي مصور از جنبه اي از زندگي درشهر شلوغ و پرهياهوي نيويورك است كه كمتر مورد توجه رسانه ها قرار مي گيرد نيويورك، آكروپوليس جهان نو است كه روابط دروني جامعه اش بر كار و سرمايه استوار است. زندگي در شهري كه جامعه بعد از تجدد را نمايندگي مي كند و در زندگي روزمره به تنازع بقاء پاي بند است، آكنده از تحرك و شهرونداني تقلاست كه در طول شبانه روز براي زندگي بدون توقف شهر از زندگي خود، مايه مي گذارند و از حيات آن جان مي گيرند. عكسهاي نمايشگاه فراغت در شهر، تصوير يك لحظه آسايش از پي اين زندگي پرجنب و جوش است. در اين عكسها مي توان مردمي از مليتها و نژادهاي گوناگون، زن، مرد، جوان، كودك، پير، فقير و غني را مشاهده كرد كه هر يك به فراخور حال دست از غوغاي زندگي روزانه شسته اند و در گوشه اي از شهر تجديد قوا مي كنند. شايد كه براي شكوه جان كندن در لحظات بعد زندگي مهيا شوند. آنچه در كليه عكسهاي نمايشگاه به چشم مي خورد، چهره انسانهاي متفاوت و درعين حال شبيه به هم است كه چرخهاي تحرك يك جامعه پيچيده را به حركت درمي آورند. ممكن است در نظر اول چنين انگاشته شود كه همه آدمهايي كه دراين عكسها ديده مي شوند، واماندگان يا عقب نشستگان اين شهر پرهياهومي باشند، ولي در واقع آنها صورت ديگر انسانهايي هستند كه در مبارزه براي بقاء در شهر غولهاي سرمايه داري با يكديگر به رقابت پرداخته اند. نادر داودي كه اين گزارش مصور را در طول سالهاي 9491 تهيه كرده پيش است، از اين به دليل كسب عنوان در چند رقابت عكاسي داخلي و خارجي شناخته شده بود و اين نمايشگاه كه به همت خانه عكاسان ايران در جنب نمايشگاه سالانه عكاسي مستند برپا شده است، صورت ديگري از عكسهاي او را به نمايش درمي آورد.