Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751020-13148S1

Date of Document: 1997-01-10

رهبر معظم انقلاب: دين عامل اصلي در تداوم و پويايي انقلاب است و بايد در جهت تحكيم و تقويت آن تلاش شود نظام اسلامي كار و تلاش و سازندگي را در تمامي نقاط ايران بزرگ به پيش برده است و حركت به سوي كمال معنوي و رفاه را با جديت ادامه خواهد داد . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار هزاران تن از مردم قم و روحانيون و طلاب حوزه علميه قم باايشان درسخناني از مسجد به عنوان پايگاه دين و معرفت، روشن بيني، روشنگري واستقامت ملي يادكردند و آن را براي جوامع مسلمان منشا حركات بزرگ وبركات ماندگار دانستند. مقام معظم رهبري در اين ديدار كه به مناسبت سالروز قيام خونين مردم قم انجام شد، ضرورت زنده نگهداشتن حماسه قيام مردم قم در نوزدهم ديماه رامورد 1356 تاكيد قراردادند و فرمودند: قم قبه الاسلام ومركز مهمي براي دين و روحانيت، انقلاب و جهان اسلام است و حوزه مباركه علميه در آن نيزحقيقتا يك شجره طيبه محسوب مي شود. همچنين مردم وبه ويژه جوانان و نيروهاي حزباللهي قم نقش مهمي را در دوران انقلاب، جنگ تحميلي و مبارزه با گروهكهاايفاكردند و به همين سبب مي توان گفت كه قم مركز انقلاب بوده است. حضرت آيت الله خامنه اي به نقش تعيين كننده مسجد در به ثمر رسيدن نهضت هاي بزرگ اسلامي در نقاط مختلف جهان اشاره كردند و فرمودند: مسجد در طول تاريخ منشا آثار بزرگ و حركات عظيم اسلامي بوده است و شكست انقلاب ملت هاي مسلمان و از دست رفتن استقلال آنان از آن هنگام شروع شد كه مردم ارتباط خود را با مساجد، دين و ايمان اسلامي قطع كردند. بنابر اين مسجد به عنوان يك پايگاه دين، عبوديت و معرفت مي تواند براي جوامع اسلامي سرآغاز نهضت هاي بزرگ و بركات ماندگار باشد. رهبرمعظم انقلاب اسلامي مسجد را مركز ارتباط زمين و آسمان خواندند وفرمودند: مسجد جايي است كه انسان خود را به منبع لايزال فيض الهي متصل مي كند. مسجد مدرسه و دانشگاهي براي تفكر و تامل ومركزي براي تصفيه روح و خلوص و اتصال به خداست و آنچه كه در ايام اعتكاف در مساجد شاهد آن بوديم، علامت خوبي براي جامعه اسلامي ايران و حركت و جهت گيري صحيح اين حكومت الهي محسوب مي شود. مقام معظم رهبري تامين و تقويت عوامل بوجود آورنده انقلاب اسلامي رابراي تداوم انقلاب ضروري دانستند و فرمودند: بررسي عوامل موثر در حدوث انقلاب، نيازمند يك نگاه علمي، جامعه شناسي، تاريخي و دقيق است اما روح ورقيقه موجود در تمامي عوامل بوجودآورنده انقلاب، توجه به خدا، انجام تكليف الهي و قيام براي خدا بوده است و بر همين اساس دين عامل اصلي در تداوم وپويايي انقلاب است و بايد در جهت تحكيم و تقويت آن تلاش شود. حضرت آيت الله خامنه اي حاكميت قرآن، فقه اسلامي و احكام ديني را در ايران ثمره قيام تمامي آحاد مردم و به وجود آمدن يك نهضت فراگير دانستند و با تاكيد بر بي سابقه بودن اداره يك كشور براساس اسلام فرمودند: بسياري از نهضت هاي دنيا به سبب فقدان روح تعبد و اخلاص وبرخوردار نبودن از يك رهبر الهي و معنوي مانند امام بزرگوار و نتوانستند عظيم الشان، حتي استعدادهاي معمولي خود را شكوفا كنند، اما هنرنظام اسلامي ايران در اين بود كه توانست به بركت دين و ايمان ديني مردم يك توطئه حساب شده و همه جانبه قدرتمندان درجه يك عالم را خنثي كند وباقدرت در برابر جبهه مشترك آنها بايستد و همه آنها را ناكام كند. رهبرمعظم انقلاب اسلامي به شكست توطئه هاي گوناگون دشمنان اسلام كه براي مقابله بااراده ملت مسلمان ايران به اجرا درآمد اشاره كردند و فرمودند: محاصره اقتصادي، مقابله نظامي و جنگ عظيم تبليغاتي كه قدرتهاي استكباري عليه ملت ايران بكارگرفتند، نتوانست ملت ايران رابه زانودرآورد و هنراين انقلاب نظام، و ملت بزرگ دراين بودكه به دشمنان اسلام اجازه نداد حتي يك وجبازخاك اين كشور را در اشغال خود نگهدارند و هنر ديگر او در اين است كه كار و تلاش و سازندگي را در تمامي نقاط ايران بزرگ به پيش برده است و حركت به سوي رفاه و كمال معنوي را با جديت ادامه خواهد داد. مقام معظم رهبري انقلاب اسلامي ايران را حادثه اي غيرقابل توصيف برشمردند و فرمودند: كشوري كه مامن استكبار و پايگاه آمريكا محسوب مي شد، سرانش نوكران حلقه به گوش قدرتهاي جهاني بودند، ثروتش بين خانواده هاي حاكم تقسيم مي شد، نقش دين در آن روزبه روز كاهش مي يافت و مردم به اجبار به فساد سوق داده مي شدند، اينك به كشوري تبديل شده است كه حكومتي مستقل، آزاد، شجاع و مردمي دارد، روسا و مسئولينش افرادي مومن وعلمايي بالله هستند و كاركنان و نظاميانش مردماني مومن، متعبد و متعهدند وملتي دارد كه بدون واهمه درمقابل قدرتي مانند آمريكا مي ايستد و منافع كشور رابه بيگانگان نمي فروشد. حضرت آيت الله خامنه اي دربخش ديگري از سخنانشان به فرارسيدن ماه مبارك رمضان اشاره كردند و فرمودند: ماه رمضان ماه ذخيره سازي و نيروگرفتن از خزائن معنوي الهي است، بنابراين هر كلمه اي كه فراگرفته هر شود، آيه كريمه اي كه ازقرآن كريم تلاوت گردد و ازهرگناه، دروغ و غيبتي كه اجتناب شود و نيز هراقدامي كه درخدمت به محرومان و پيشرفت زندگي مردم به انجام رسد، عبادت محسوب مي شود و هرعبادت ناب و خالصي، انسان را همانند پولاد، آبديده و محكم مي كند و او را درمقابل شيطان و عوامل فساد نفوذناپذير و آسيبناپذير مي سازد. رهبرمعظم انقلاب اسلامي درپايان سخنانشان وعاظ و روحانيون را به مطرح كردن حقايق ديني بامردم و تلاش در جهت تصفيه ارواح و نفوس مردم درايام ماه مبارك رمضان سفارش كردند و خطاب به آنان فرمودند: دلهاي مردم پاك است و آماده شنيدن و پذيرفتن حرف حق هستند، بنابراين شما بايد مردم رابا آيات كريمه قرآن و روايات نوراني اهل بيت ( ع ) هرچه بيشتر آشنا كنيدو بارعايت دقت، تامل، تدبر و نيز استفاده از بيان شافي و وافي، آنچه راكه متضمن نصايح اخلاقي و هدايتهاي فكري است، با مردم درميان بگذاريد. برپايه همين گزارش پيش از سخنان مقام معظم رهبري، حجت الاسلام سيد طه هاشمي نماينده مردم قم درمجلس شوراي اسلامي طي سخنان كوتاهي ياد شهداي خونين مردم قم را در نوزدهم دي ماه گرامي 1356سال داشت و گفت: پيوند ناگسستني مردم قم با نظام اسلامي و رهبري عظيم الشان آن، جهت دارو برخاسته از آرمانهاي بلندي است كه ريشه در تاريخ دارد.