Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751020-13141S1

Date of Document: 1997-01-10

شهر سالم، شهروند سالم بركت سفره افطار در سنت هاي ديرپاي ميهن ما، بهره وري در والاترين گونه آن رعايت مي شده است: از يك قطره آب باران تا دانه اي گندم، چيزي نبود كه اتلاف شود. پيشينيان ما، نان رابركت مرتضي علي (ع ) و آب رامهريه حضرت فاطمه (س ) مي دانستند و هيچ كس حق نداشت آن قدر غذا در بشقاب يا كاسه خود بريزد كه مقاديري از آن در ته ظرف باقي بماند و دور ريخته شود. آن چه امروز، به عنوان فرهنگ بهره وري در بسياري كشورها مورد توجه قرار دارد و گاه به اختراعاتي دگرگون كننده همچون نيمه هادي ها (در شبكه برق رساني ) مي انجامد، ريشه در چنين فرهنگي دارد. اما اگر قرار باشد فرهنگ جامع بهره وري تدوين شود و در دستور كار جهانيان قرار جامعه گيرد، سنتي ما تنها مي تواندنمونه هايي از اسراف ارائه دهد: مصرف زدگي از يك سو، و پشت كردن به سنت هاي نژاده ( اصيل ) قومي از سوي ديگر باعث شده حجم زباله هاو پس مانده هاي خانگي روز به روز افزايش يابد و اين بهترين فرآيند، مصداق در اسراف و تبذير فرآورده هاي مصرفي است. جاي آن است كه با آغاز ماه مبارك رمضان، به بررسي كارنامه مصرف يكسال گذشته خود بنشينيم وبه بركت سفره افطار، استفاده بهينه از نعمتهاي خداوند را درساير ماههاي سال رعايت كنيم.