Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751020-13099S1

Date of Document: 1997-01-10

گشتي در دنياي خبرها جنبش كشاورزان بدون زمين در برزيل برازيليا: برزيل پريروز شاهد يك حركت تازه جنبش كشاورزان بدون زمين بود. كشاورز 1200 بدون زمين شبانه به چهارباغ و مرتع جمعا به وسعت 33 هزار هكتارهجوم بردند، آنها را تصرف و ميان خودقسمت كردند. اين باغها و مراتع به چهارثروتمند برزيلي تعلق داشت كه از آنها فقطاستفاده تفريحي (اسبدواني و.. ) مي كردند. اين اراضي در منطقه پونتال قرار دارد. تاكنون بر سر تصرف غيرقانوني اراضي متعلق به ثروتمندان و دولت، يكهزار نفر در برزيل جان خود را از دست سيلوا داده اند رئيس جنبش كشاورزان بدون زمين مي گويد كه اراضي بايد از نوتوزيع عادلانه شود. كشاورزان برزيلي هر كدام قطعه زمين كوچكي را مالك هستند و هنگامي كه فرزندان آنها بزرگ مي شوند، كار و زمين براي آنها وجود ندارد حال آن كه اراضي حاصلخيز وسيعي توسط ثروتمندان حصاركشي شده و از آنها استفاده واقعي بعمل نمي آيد،؟ چرا سيلوا مي گويد كه اعضاي جنبش او سند مالكيت نمي خواهند. زمين را براي كار و زراعت مي خواهندكه كمكي است به خودشان و مابقي مردم. سيلوا عقيده دارد كه اصولا اسناد همه اراضي ازساختمان و كشاورزي بايد متعلق به دولت باشد و هر كس كه قطعه اي از آنرا آباد كند -ساختمان بسازد يا كشاورزي كند -صاحب اعياني آن باشد نه اصل زمين (عرصه ) و در مورد زمين زراعي، مالك درخت و كشتزار. دولت بيايد و اراضي را اجاره دهد، اين بهتر؟ نيست و... قضات نيويوركي ارزش گزاري مي شوند . نيويورك: قضات كيفري ايالت نيويورك ازلحاظ كاركرد و رفتار ارزش گزاري خواهند شد. اين مصوبه پارلمان ايالتي نيويورك بوده است كه احتمال داده مي شود ساير ايالتهاي آمريكا به آن تاسي كنند. مطابق اين تصويبنامه، جزئيات اين ارزشگزاري كه براساس تفريق پرونده هاي وارده و مختومه و تعدادمانده ها در پايان هرسال و رفتار قاضي و غيره طرز انشاء احكام اوتهيه مي شود در آستانه انتخابات قضات انتشارخواهد يافت تا مردم ايالت با چشم باز قاضي بعدي را انتخاب كنند. در آمريكا قضات ايالتي توسط مردم و يا مجالس مقننه ايالتي براي يك دوره چهار تا هفت ساله انتخاب مي شوند وتجديد انتخاب آنها بلامانع است و از آنجا كه نام قاضي دائما در مطبوعات نوشته مي شود به گوش مردم آشنا است و به همين دليل در انتخابات بعدي عموما به همان قضات قبلي راي مي دهند كه با مصوبه تازه ممكن است نظر مردم تغيير كند. قضات فدرال با راي سناي آمريكا و قضات استيناف ايالتي نيز تحت شرايط سختي توسطمجالس ايالتي برگزيده مي شوند. سال 9 بيهوشي. چاتانوگا: يك پليس 43 ساله ايالت تنسي آمريكا كه در سال 1988 هدف گلوله قرار گرفته و دچار آسيبديدگي مغزي شده بود پس از 9 سال بستري بودن به هوش آمد و از 18 ساعت پيش تكلم عادي را از سر گرفته است. وي در تمام اين مدت در حالت بيهوشي بود. وي كه گري داكري نام دارد پس از بهوش آمدن سراغ تپانچه و اتومبيلش را گرفت. وي در همين اتومبيل هدف گلوله قرار گرفته بود. او از همكاران و رئيسش سئوال كرد و.. پزشكان معالج او گفته اند كه هرگز باور نمي كردند كه گري به هوش آيد. مغز او، علي رغم اين كه سلول هاي آن قادر به بازسازي خود آسيبهايش نيستند، را ترميم كرده كه تعجبآوراست. شكست روياهاي يك حادثه جو. رباط: ريچارد برانسون حادثه جوي ثروتمند انگليسي كه در جريان يك پرواز به دور دنيا بايك بالن 65 متري بود پريروزدرآسمان شمال آفريقا اعلام كردكه بالن او دچار نقص فني شده وفرود خواهد آمد و به اين ترتيب پرواز سه هفته اي هزار 20و مايلي او با شكست روبروشد. وي قبلا از فراز اقيانوسهاي آرام و اطلس با بالن گذشته بود. آمار نشان داده است كه دوسوم پروازهاي با بالن باشكست روبرو شده است. مبتكرسنجش ارزشها درگذشت. پرينستون: رابرت بزيلا (Bezilla)، استاددانشگاههاي پرينستون، كلمبيا و انستيتوي تكنولوژي نيوجرسي در رشته تحقيقات اجتماعي و سنجش افكار و مبتكرسنجش ارزش ها پريروز درسالگي 58 درگذشت. جورج گالوپ مدير موسسه سنجش افكار وآمارگيري گالوپ مرگ بزيلا را ضايعه اي براي امر تحقيق خواند. بزيلا با روش ابتكاري خود، تغييرات ارزش هاي اجتماعي را مي سنجيد و اعلام مي كرد. او از مقايسه تفاوت ارزش ها ميان نسل زير 22 ساله ميان 23 و 41 ساله و نسل بالاي 42 ساله وقوع تغييرات در ارزش ها را نتيجه گيري مي كرد. او بود كه دو سال پيش اعلام كرد نسل جوان آمريكا افرادي خودپرست، مادي و پول جو، خودخواه، راحت طلب و پرخور هستند كه از ازدواج و قبول مسئوليت فرار مي كنندو براي تحصيل و تحقيق ارزش زيادي قائل نيستند و.. ولي، ارزش هايي از قبيل متكي به خود بودن، استقلال راي داشتن را همانندپدران خود محفوظ نگهداشته اند و... خلافكاري كه رئيس مجلس نمايندگان آمريكا شد . واشنگتن: علي رغم مخالفت دوسوم از مردم آمريكا در سنجش افكار، سه شنبه - پريروز -نيوت (نيوتن )گينگريچ با يك راي اضافي ازميان حاضران در مجلس نمايندگان و با آرايي كمتر از نصف كل نمايندگان بارديگر رئيس اين مجلس شد. نماينده 216 به او 205 نماينده به گپارد و چهار نفر به خودشان راي داده بودند. شش نفر هم راي حاضر يعني سفيد داده و 4 نفراز شركت در راي دادن خودداري كرده بودند. نمايندگان حزب دمكرات قبل از راي گيري خواستار تعويق جلسه تا اعلام نظر كميسيون تخلفات شده بودند، زيرا گينگريچ در اين كميسيون به اتهام تخلف از قانون ماليات بردرآمد و نقض اصول اخلاقي تحت تعقيب است و به اين اتهامها اعتراف كرده است. وي درجلسه پريروز از عمل خود عذرخواهي كرد. روزنامه هاي ديروز آمريكانوشتند كه گينگريچ با التماس ولابه موفق به گرفتن راي شد و دليل عمده انتخاب مجدد او اين بود كه از حزب جمهوريخواه كسي ديگرنامزد نشده بود. طبق قانون آمريكا، نمايندگان مجلس مي تواننداز خارج از كنگره يك نفر را به رياست مجلس نمايندگان برگزينند، رئيس مجلس لزومي ندارد كه عضوانتخابي مجلس باشد. پريشب در ميزگرد نويسندگان مطبوعات در تلويزيون عمومي (PBS) آمريكا، بسياري از روزنامه نگاران، مخصوصا روزنامه نگاران جنوب آمريكا كه گينگريچ از ميان آنها است شديدا به تجديد انتخاب او اعتراض كردند و گفتند كسي كه اعتراف كرده است كه به مجلس دروغ گفته است نبايد دوباره رئيس آن مي شد. با وجود اين، گفته شد كه اين گينگريچ، گينگريچ دو سال پيش نيست كه جنجال به پا كند. ضربه خورده، تحقير و تضعيف شده است.