Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751020-13096S1

Date of Document: 1997-01-10

تعطيلات زمستاني مدارس در ترازوي داوري نخستين تعطيلات 6 روزه زمستاني سپري شد هنوز علت اصلي و مجابكننده كاهش تعطيلات تابستاني و برقراري تعطيلات زمستاني توسطآموزش و پرورش براي مردم جانيفتاده است در ترازوي نقدطراحان تعطيلات زمستاني مدارس مي گويند، اين تعطيلات مجالي است تا دانش آموزان نفسي تازه كنند و خانواده هايي كه قصدسفر دارند، نيز از اين فرصت بهره اي ببرند اما، آنطور كه خبرگزاري جمهوري اسلامي گزارش داده است، كمبود و نبود بليت اتوبوس، سفرهاي خانوادگي را در اين فرصت 6 روزه ناممكن كرده است و بنابه يك نظرخواهي، بسياري از دانش آموزان بيشتر ساعات اين تعطيلات را پاي تلويزيون ها سپري كرده اند. عده اي از معلمان تعطيلات زمستاني را براي روند فراگيري دانش آموزان زيانبار مي دانند و براساس نظرخواهي ديگري نيمي از مسئولان و دست اندركاران امور تربيتي آموزش و پرورش با اين تعطيلات مخالف اند. با اين حال طرح تعطيلات زمستاني در عمر يكصدساله مدارس جديد - پس از عصر مكتبخانه ها - يك حركت تازه محسوب مي شود. در زمستان سال 1336 نيز به تصميم وزارت فرهنگ آن زمان تعطيلات زمستاني مدارس به مدت 10 روز اجرا شد اما نتيجه مطلوبي به دست نداد و طرح به بايگاني سپرده شد. انگيزه هواداران تعطيلات زمستاني كه در ازاي آن دانش آموزان را 15 روز زودتر و درواقع در فصل تابستان به مدارس فرا مي خوانند، در مقابل استدلال مخالفان اين تعطيلات ضعيف است. مردم خواستار آنند كه وزارت آموزش و پرورش، با تحقيقات كافي و نظرسنجي هاي دقيق، اين طرح را در ترازوي نقد قرار دهد و با عنايت به نتايجي كه به دست مي آيد، راه بعدي را برگزيند. در پايان تعطيلات زمستاني كه فرصت بهتري براي نظرخواهي از پدران و معلمان مادران، و دانش آموزان وجود دارد، گزارش حاضر را آماده كرده ايم. از عمده هدف هاي تعطيلات زمستاني به گفته دكتر محمدعلي نجفي وزير آموز و پرورش گسترش فرهنگ ايرانگردي است باتوجه به مكانهايي كه در طول تابستان امكان بازديد از آنهاكمتر وجوددارد و به دليل شرايطخاص آب و هوايي ازجمله شهرهاي حاشيه خليج فارس، آن عده از افرادي كه در اين فصل امكان بازديد برايشان وجود دارد از اين فرصت مي توانند استفاده كنند. و باتوجه به اينكه مدارس از نيمه شهريور كار خود را شروع مي كنند دانش آموزان براي تمديد روحيه نياز به داشتن چنين تعطيلاتي داشتند و وجود كلاسهايي ازقبيل تقويتي و غيره در تابستان بسياري از دانش آموزان از لذت تعطيلات بي نصيب مي مانند و در اين فرصت مي توانند از تعطيلاتي بدون دغدغه استفاده كنند. يكي از كارشناسان وزارت آموزش و پرورش برقرار شدن تعطيلات زمستاني را باتوجه به كاهش تعطيلات تابستاني و شروع سال تحصيلي از 15 شهريور ماه هر سال ضروري مي داند. به خصوص كه اين ايام مقارن با تعطيلات حدفاصل دو ترم دبيرستان هاي نظام جديد مي باشد. سوداگري، كارمند و پدر سه دانش آموزكه اين هفته از تعطيلات زمستاني استفاده كرده اند مي گويد: تابستان كه بچه ها 15 روز زودتر به مدرسه رفتند، فرزند كوچك من به دليل گرماي هوا به خصوص در كلاس درس دچار بيماري و حالت تهوع شديد شد. به نظر من، تعطيلات سه ماهه تابستان حاصل مطالعات و تجربه هاي طولاني است و نمي توان يكباره آن را به كناري نهاد. اگر وزارت آموزش و پرورش قصد استفاده بهتر از زمان را دارد بايد، بيشترين سعي و ابتكارات و نوآوري خود را در تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي به كار بگيرد. ما در ماه فروردين هر سال حداقل 15 روز تعطيلات سالانه داريم كه مي توان آن را به حساب آورد و سال تحصيلي را زودتر شروع نكرد تا نيازمند تعطيلات زمستاني باشيم. خانم ع - طاهرپور مي گويد: دخترم در يكي از مدارس راهنمايي غيرانتفاعي درس مي خواند، او از اين تعطيلات زمستاني استقبال كرد و بابت اين تعطيلات خوشحال چون شد هر روز از /7 5ساعت صبح تا 3 بعدازظهر در مدرسه ماندن براي او خسته كننده شده بود. دختر برادرم كه در يك مدرسه راهنمايي نمونه مردمي درس مي خواند اين همه در مدرسه نمي ماند. چرا ميان مدارس غيرانتفاعي و اين دولتي، همه تفاوت وجود دارد. مگردانش آموزان چقدر ظرفيت و توان دارند كه بيشتر از هفت ساعت در محيط مدرسه بمانند. آموزش و پرورش بيايد اين برنامه ها را اصلاح كند و اجازه ندهد مدارس غيرانتفاعي به خاطر توجيه شهريه هاي كلاني كه دريافت مي كنند، زمان بيشتري را به دانش آموزان تحميل كنند و با تعديل برنامه ها مي توانند درس و محيط مدرسه را براي دانش آموزان جذابتر كنند. والا ايجاد تعطيلات زمستاني و كاهش تعطيلات فصل تابستان نمي تواند خيلي موثر باشد. آقاي لقايي از شهروندان ساكن تهران: تعطيلات زمستاني براي من و خانواده ام مفيد چون بود به يك سفر سه روزه رفتيم و براي خانواده ما تنوع پيش آمد. اما خيلي ها را مي شناسم كه نتوانستند از اين تعطيلات استفاده چون كنند، فكر نمي كرديم، امسال اين تعطيلات برقرار باشد. يكي از كارشناسان امور تربيتي مي گويد: امسال وزارت آموزش و پرورش همزمان با تعطيلات زمستاني با صدوريك بخشنامه شتابزده مدارس رااز واگذاري مشق و تكاليف درسي در اين ايام برحذر داشت. درحالي كه به نظر معلمان كارآزموده و باتجربه، نمي توان ارتباط درسي دانش آموزان را به اين ترتيب به حال تعليق درآورد. البته خانواده ها و حتي در خيلي از مدرسه ها، محض احتياطتوصيه هاي لازم را براي حفظ ارتباط درسي دانش آموزان به كار گرفتند. دانش آموزاني كه به عنوان مثال در درس رياضي ضعيف هستند بايد در اين ايام ساعاتي را به مطالعه و تمرين رياضيات اختصاص بدهند. ما اگر برنامه هاي درسي منسجم داشته باشيم و اين همه گوناگوني سليقه در مدارس سه گانه دولتي، نمونه مردمي و غيرانتفاعي وجود نداشته باشد، مي توانيم با اطمينان در ايام تعطيلات، دانش آموزان را از درس و تكليف معاف كنيم. تعطيلات زمستاني هم نياز به بحث و بررسي بيشتري دارد. همكاران ما در آموزش و پرورش مي دانند كه شهريورماه امسال در عمل 15 روز آخر تابستان كه مدارس شروع به كار كردند صرف تداركات اوليه شد و در اندكي ازمدارس به طور پراكنده درس مطرح شد. نتايج تعطيلات زمستاني را نيز مي توان مورد بررسي قرار داد. نوآوري و تحول در برنامه ها خوب است به شرط آنكه همه جوانب سنجيده شود. در تعطيلات 6 روزه زمستاني كه امسال به اجرا درآمد حداقل بايد يك مجله يا جزوه اي نظير پيك نوروزي دراختيار دانش آموزان قرار مي گرفت تا ارتباط حسي آنها با مدرسه و درس قطع نشود. به گفته حامدي پدر يك دانش آموز اجراي طرح تعطيلات زمستاني نشان دهنده هماهنگي نزديك تر بين نظام آموزشي و دانش آموزان است و نشان دهنده اين است كه متوليان نظام آموزشي دريافته اند كه از راههاي مختلف ازجمله تعطيلات زمستاني ارتباط منطقي بين دست اندركاران آموزشي و دانش آموزان برقرار كنند. به نظر من اين فرصت، فرصت مناسبي است براي اينكه دانش آموزان بتوانند اماكن تاريخي را ببينند، از طبيعت استفاده بيشتري كنند و همين طور فرصتي است كه پدر و مادرها چه شاغل و چه خانه دار در اين فصل به نقاط مختلف سفر كنند و سازمانهاي ذي ربط با برنامه ريزي و كنترل دقيق مي بايست تسهيلات لازم براي مسافران و مسافرتهايي كه در اين روزها انجام مي شود فراهم آورند تاهم ميهنان ما راحت تر بتوانند از اين امكان استفاده كنند. آزاده مقيمي دانش آموز سال اول دبيرستان نظام جديد در مورد تعطيلات زمستاني مي گويد: باوجود حجم سنگين درسهايي كه ما در ترم اول داشتيم و نامانوس بودن با اين شيوه جديد درسي فكر مي كنم تعطيلات ميان ترم يا به تعبيري تعطيلات زمستاني حداقل فرصتي را براي ما پيش آورد كه به چيزهايي به غيرازدرس هم فكر به عنوان مثال كنيم در اين ايام من به هيچ وجه وقت مطالعه كتابهاي غيردرسي نداشته ام و يا اينكه نتوانسته ام براي گردش و تفريح به جايي بروم در اين فرصت توانستم بخشي از اين كارها را انجام دهم. مهناز - م. شاغل و مادر يك دانش آموز در كلاس دوم ابتدايي است وي ضمن اينكه تعطيلات زمستاني را براي بچه ها مفيد مي داند مي گويد: اميدوارم در سالهاي آينده برنامه ريزي براي تعطيلات زمستاني به شكل سامان يافته تري باشد. بدين معنا كه پدر و مادراني كه هر دو شاغل هستند نيز بتوانند برنامه ريزيهايي براي فرزندانشان داشته باشند و ازطرف دولت و سازمانهاي مربوطه نيز اوقات فراغتي در نظر گرفته شود تا اولياء بتوانند وقت بيشتري در كنار فرزندانشان باشند ودرصورت امكان ترتيبسفر، تفريح و برنامه هاي متنوع ديگري را براي آنها فراهم آورند. پژوهشكده تعليم و تربيت آموزش و پروش پروژه كارشناسان، تحقيقاتي در مورد چگونگي تعطيلات زمستاني در دست دارند كه جامعه آماري آن را معلمها، مديران، دانش آموزان واولياء تشكيل اين مي دهند پروژه قصددارد به چگونگي به اجرا درآمدن تعطيلات زمستاني بپردازد و در آن ازنظرات افراد مختلف استفاده مي شود. قطعا از نتايج اين تحقيق مي توان در بهينه سازي اين طرح استفاده كرد. به هرحال تعطيلات زمستاني امسال براي عده اي از خانواده ها امكان سفر و گردشگري را فراهم كرد و هواي معتدل و آفتابي زمستان امسال نيز به مسافران كمك كرد تاخود را به شهرهاي موردنظرشان برسانند اما كمبود بليت اتوبوس و فزوني تقاضا برعرضه شماري از خانواده ها را از رفتن به سفر محروم كرد. البته اگر زمستان همچون سال گذشته در اين ايام برفي و سرد بود، مجال سفر براي علاقه مندان پيش نمي آمد. جداي از اين بحث كه آيا اين تعطيلات بايد باشد يا نه، در چنين مواردي لازم است، مراكز تفريحي، شهربازي ها و در صورت امكان سينماها، براي دانش آموزان و خانواده هاي آنان تسهيلات بيشتري قايل شوند تا امكان استفاده از اين مراكز تفريحي فرهنگي در جريان تعطيلات براي علاقه مندان فراهم گردد. ليلا خاكسار