Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751020-13095S1

Date of Document: 1997-01-10

تاثيرات اعتصاب كارگران كره اي براقتصاد كشور واحد رسانه هاي خارجي همشهري: با استمرار اعتصابهاي گسترده و طولاني در كره جنوبي، بهاي سهام در بورس اين كشور پايين آمد و دولت رهبران اتحاديه هاي كارگري را براي بازجويي احضار كرد. روز دوشنبه، حدود يكصدوپنجاه هزار كارگر دست از كار كشيدند و توليد خودرو و فعاليت دوكارخانه كشتي سازي را مختل كردند. كاركنان بيمارستان ها، راديوتلويزيون و بازار سهام قصد دارند از امروز به اعتصاب بپيوندند. شاخص بازار سهام سئول به پايين ترين ميزان خود در خلال 4 سال گذشته رسيد. تحليل گران از تاثير اين نوسان ها براقتصاد كره جنوبي ابراز نگراني مي كنند. گروهي متشكل از 5 كارخانه عمده كره خاطرنشان كرده اند از روساي اتحاديه هاي كارگري به علت زيان هاي وارده كه ميزان آن در حدود چهارصد ميليون دلار برآورد مي شود، به دادگاه شكايت خواهند كرد. به گزارش تلويزيون سي ان ان، بازپرسان دستور احضار رهبران كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري را براي بازجويي داده اند. اعتصابها از حدود دو هفته پيش كه حزب حاكم موفق شد بدون حضور نمايندگان جناح مخالف در پارلمان، قانون جديد كار را به تصويب برساند آغاز شد. اين قانون به كارفرما اجازه مي دهد كارگران را بيكار، اعتصابيون را اخراج و كارگر موقت استخدام كنند.