Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751019-13053S1

Date of Document: 1997-01-09

پزشكان جوان به صورت ساعتي به كار گرفته مي شوند . سرويس شهري: براي فعاليت بيشتر گروه هاي پزشكي در مناطق محروم و نيازمند كشور، مجوز لازم اخذ شده و پزشكان جوان براساس آن به صورت ساعتي به كار گرفته مي شوند. مدير كل تامين و توزيع نيروي انساني وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: پزشكاني كه خدمات قانوني آنها تمام شده و پايان خدمت خود (پايان خدمات قانوني، پايان خدمت پيام آوران بهداشت، پايان خدمت وظيفه عمومي و معاف شدگان از خدمات قانوني ) را دريافت كرده اند طبق مجوز اخذ شده و در صورت تمايل مي توانند به كار مشغول شوند. وي گفت: اين مجوز به دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ارائه شده و اين دانشگاهها براساس كمبود نيروي انساني خود در تخصص هاي مختلف، اين افراد را براي كوتاه مدت به كار مي گيرند. دكترتهراني افزود: براساس اين مجوز و نياز منطقه، متقاضيان مي توانند ماهانه حداكثر 200 ساعت خدمات پزشكي ارائه كنند. مديركل تامين و توزيع نيروي انساني وزارت بهداشت گفت: دانشگاههاي علوم پزشكي نياز خودرا در اين زمينه به اين اداره كل اعلام كرده اند و پزشكاني كه متقاضي اشتغال موقت هستند، مي توانند ازطريق روابط عمومي مركز تامين و توزيع نيروي انساني نسبت به كمبود پزشك در مناطق مختلف كشور آگاه شده و اطلاعات موردنظر خود را كسب كنند. وي در پايان افزود: اشتغال موقت پزشكان راهي است براي حل مشكلات بسياري از پزشكان كه به صورت كوتاه به كار و درآمد نياز دارند.