Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751019-13014S1

Date of Document: 1997-01-09

دانستنيهاي بيمه بيمه درماني خانواده . پرسش: آيا مي توانم از طريق بيمه ايران، خودم، همسرم و فرزندانم را بيمه درماني كنم. مبلغ بيمه چقدر؟ است .پاسخ: آري، امكان بيمه درماني شما، همسر و فرزندانتان در شركت بيمه ايران وجود دارد و حق بيمه آن نيز با توجه به شرايط جسمي وسن افراد و سقف تعهد بيمه گرتعيين مي شود. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /14155 6363 (روابط عمومي )بفرستند و پاسخ خود را در همين صفحه دريافت كنند. بيمه ايران