Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751019-13013S1

Date of Document: 1997-01-09

گزارش قرن - 1900 2000 روز كارگر، پاريس را به آشوبكشيد اول مه 1919 دخالت پليس در تظاهرات اول مه در يك دوره 30 ساله كه ازبرگزاري مراسم روز كارگر در روزاول ماه مه مي گذرد، تظاهرات امسال در پاريس خشونت بي سابقه اي به خود گرفت. خيابانها از رهگذران خالي بود و مردم از بيم درگيري پليس و تظاهركنندگان ترجيح داده بودند در خانه هاي خود بمانند. به همين دليل رژه كارگران در خيابانها تماشاگران چنداني نداشت و شعارهاي تند و تيزآنها تقريبا بي شنونده بود. وقتي كه يك گروه 3 تا 4 هزارنفري از تظاهركنندگان به ميدان كنكورد رسيدند، با سدي ازسربازان روبه رو شدند كه باشمشيرهاي از نيام بركشيده وتفنگهاي آماده شليك راه را برآنها بسته بودند و چندي نگذشت كه درگيري آغاز شد. صداي گلوله ها در فضا پيچيد چند نفر بر زمين افتادند. كشمكش پليس و سربازان با تظاهركنندگان در چند نقطه شهر تا اوايل شب ادامه داشت و عده اي مجروح شدند كه به بيمارستانها انتقال يافتند. در ميان آنها يك نماينده مجلس و يكي از رهبران سنديكاهاي كارگري نيز حضور داشتند. الحاق سه شهر به بلژيك رسميت يافت 1919 28 مه شهرهاي اوپن ومالمدي ومورنت در نواحي مرزي شرق بلژيك كه قبلا جزو خاك امپراتوري آلمان بود، رسما در اختيار دولت بلژيك قرار گرفت. نواحي الحاقي به دليل موقعيت طبيعي اهميت فراواني از نظر سوق الجيشي دارند و قدرت دفاعي بلژيك را افزايش مي دهند، اما ارزش اقتصادي آنها نيز در خورتوجه بويژه است در نزديكي مورسنه معادن روي وجود دارد و كارخانه ها و صنايع اين فلز سود سرشاري نصيب دولت بلژيك خواهد كرد. شرايط صلح متفقين به آلمان تسليم شد 1919 7 مه چهار ماه پس از آغاز رايزنيهاي متفقين در كنفرانس صلح از پاريس، هيات نمايندگي آلمان دعوت شد شرايط پيمان صلح را دريافت و بررسي كنند. دولت آلمان دوهفته فرصت خواهد داشت تا نظرخود را اعلام دارد و اگر شرايطپيمان را رد كند، متفقين عمليات جنگي را از سر خواهند گرفت. پيمان صلح پيشنهادي در خود 231ماده مسئوليت آغاز و ادامه جنگ بين المللي را بر عهده آلمان ومتحدانش مي اندازد كه در نتيجه جبران خسارات ناشي از جنگ رابايد تقبل كنند. پذيرش غرامتهاي جنگي براي آلمان به مفهوم دست كشيدن از همه مستعمراتش، واگذاري آلزاس و لرن به فرانسه، جدايي پروس غربي، سيلزي عليا و نواحي ديگري در مرز بلژيك خواهد افزون بود بر اين آلمان متعهد مي شود كه 75 درصد توليد روي و آهن و 28 درصد محصول زغال سنگ و حدود 20 درصد توليدات سيبزميني و غلات خود را تحويل دهد. خدمت سربازي در آلمان ممنوع خواهد بود و نفرات ارتش آن كشور نبايد از يكصد هزار نفر فراتر رود و حق استفاده از سلاحهاي سنگين نخواهد داشت. در ماده ديگر از پيمان صلح پيشنهادي از دولت آلمان خواسته شده است كه ويلهلم دوم، قيصر سابق و ساير جنايتكاران جنگي براي محاكمه و مجازات دستگير شوند و آنها را به مراجع قضائي بين المللي تحويل دهند. وزير خارجه آلمان كه متن پيمان صلح پيشنهادي متفقين را دريافت كرد، در بررسي مقدماتي، اين ادعا را كه آلمان و متحدانش مسئول مستقيم جنگ باشند، غير قابل اثبات دانست و نظر منفي خود را درباره شرايط پيمان صلح ابراز داشت. تولد فاشيسم و بلندپروازيهاي موسوليني 1919 6 ژوئن بنيتوموسوليني در روزنامه ايتاليايي پوپولو برنامه بلندپروازانه گروههاي مبارز راتحت رهبري خود در بيانيه مشروحي اعلام كرده است. وي كه در زماني يك سوسياليست سرسخت بود و درآغاز جنگ بين المللي براي شركت ايتاليا در جنگ و پيوستن به صف متفقين تظاهرات عظيمي در شهر ميلان به راه انداخته بود، اكنون در شرايط آشفته بعد از جنگ در ايتاليا، دارودسته خود را به نام فاشيست براي كسب قدرت، رهبري مي كند و تحقق آرمانهايي را وعده مي دهد كه آميزه اي است از ملي گرايي و سوسياليسم در چارچوب يك حكومت مقتدر تك حزبي. موسوليني در بيانيه خود خواهان قانون اساسي جديد، حق راي برابر براي همه از 18 سال به بالا حق شركت بانوان در انحلال انتخابات مجلس سنا و پليس مخفي، محدوديت ارتش به مقاصد دفاعي، مصادره اموال كليسا تحريم سفته بازي و معاملات سهام بازنشستگي در 55 سالگي محدوديت كار روزانه به 8 ساعت و تعيين حداقل دستمزد شده است. آلمان به شرايط پيمان صلح تن داد 1919 38 ژوئن سالن كنفرانس صلح ورساي پنج سال پس از قتل فرانسوآفردينان وليعهد اتريش و همسرش در شهرسارايوو كه به آغاز جنگ بين المللي منجر شد، در ساعت 12 15 و دقيقه هيات نمايندگي آلمان پيمان صلحي را كه فاتحان جنگ تنظيم و ارائه كرده اند پذيرفت و بدين گونه يك دوران صلح، اما نه چندان ميان پايدار، قدرتهاي جهاني برقرار شد. شرايط سخت متفقين در پيمان صلح پيشنهادي ورساي، پس از انتشاردر آلمان موجي از خشم و مخالفت برانگيخت. در شهرها تظاهرات دامنه داري صورت گرفت و تعدادي از كشتيهاي آلماني براي اين كه به متفقين تحويل نشوند غرق شدند. در مجلس رايشتاگ شكاف واختلاف نظر بروز كرد. حتي شايدمن صدراعظم و وزير خارجه آلمان از پذيرش پاره اي موادپيمان صلح پيشنهادي امتناع ورزيدند. بويژه موادي كه آلمان را مسئول مستقيم جنگ معرفي مي كرد و خواهان تحويل قيصر و بلندپايگان رژيم سابق به عنوان جنايتكاران جنگي مي شد، براي مقامات آلماني قابل تحمل نبود و هيات نمايندگي آلمان در كنفرانس صلح پاريس براي تجديدنظر در آنها اصرار ورزيد، اما ژرژكلمانسو نخست وزير فرانسه كه رياست كنفرانس را به عهده داشت، سرسختانه هرگونه تغيير را در شرايط پيشنهادي رد كرد و با قاطعيت اعلام كرد كه آلمان يا بايد پيمان را كامل و بدون تغيير و قيد و شرط بپذيرد و براي اجراي آن تعهد بسپارد و يا به عواقب آن تن در دهد، زيرا قواي متفقين بي درنگ عمليات جنگي را از سر خواهند گرفت. به اين ترتيب مجمع ملي آلمان در يك نشست اضطراري پيمان صلح را تصويب كرد، اما صدراعظم به عنوان مخالفت و اعتراض، از مقام خود استعفا كرد و دولت تازه اي از ائتلاف دو حزب ديگر بدون شركت سوسيال دمكراتها به رهبري گوستاوبوئر زمام امور را به دست گرفت. تحميل شرايط سخت پيمان صلح ورساي به آلمان، ميان متفقين نيز اختلاف نظرهايي پديد آورد. كنگره آمريكا از تصويب پيمان صلح ورساي خودداري كرد و دولت انگليس در حاليكه بخش عمده مستعمرات آلمان و ناوگان جنگي و بازرگاني آن را تصاحب كرده بود، با تجزيه و تضعيف آلمان به گونه اي كه ملي گرايان فرانسوي خواهانش بودند موافقت نداشت. للويد جرج، سياست نرم تري را ترجيح مي داد.