Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751019-13011S1

Date of Document: 1997-01-09

تا فردا نوعي كار، نوعي وقت فروشي در مقابل فروشگاههاي تعاوني در تهران، همواره گروهي از زنان و مردان به چشم مي آيند كه كالاي آماده اي را براي فروش در اختيار دارند. اين كالاها شامل گوشت، روغن، چاي و بيشتر فراورده هاي خوراكي است. به ندرت در ميان آنها كارمندان مرتبط با آن فروشگاه تعاوني - شاغلين سازماني كه فروشگاه متعلق به آن مي باشد - ديده مي شوند چون كارمندان، در دفعات مشخصي موفق به دريافت كالا مي شوند و آن را به خاطر نيازشان به خانه مي برند. اما اين گروه كه خريد و فروش كالاها را به عنوان يك حرفه برگزيده اند، حرفهايي هم دارند. مرد سالخورده اي كه يك بسته گوشت و يك قوطي روغن را براي فروش عرضه كرده از خودش مي گويد: - از صبح خيلي زود اينجا آمده ام و جا گرفته ام. كارم خريد وفروش همين اجناسي است كه مي بينيد گوشت، روغن و... - پول كالاها را خودت؟ مي پردازي نه، عده اي علاقه مندند در سود حاصله سهيم باشند. پس بابت خريد مقداري پول در اختيارم مي گذارند. - مگر كار ديگري نداري كه از صبح تا شام وقت خودت را اينجا ؟ مي گذراني نه بازنشسته ام، اما اينطوري هم كاري براي خودم دست و پاكرده ام و هم درآمدي براي امرار معاش دارم. به هر حال نوعي كاسبي حلال است و به خرج خانواده كمك مي كند. راننده بازنشسته ام و حقوقم كفاف زندگي مان را نمي دهد. با يك جوان بيست و چند ساله وارد گفت و گو مي شويم. - چند وقت است به اين كار اشتغال؟ داري حدود يكسال است، از سربازي كه آمدم، براي رفع بيكاري جنس خريد و فروش مي كنم. - به عنوان كار دائمي قبولش؟ داري نه ابدا موقتي است! يعني اينطور فكر مي كنم درآمدش بد نيست، امايك شغل درست و حسابي محسوب نمي شود. اگر كار ثابتي پيدا كنم، ازخير اينجور كارها مي گذرم. در ميان اين گروه زنان هم ديده مي شوند. آنها هم مي گويند كه از محل اين درامد بخشي از هزينه هاي زندگي را تامين مي كنند. به گفته يكي از كارشناسان مسايل اجتماعي، جويندگان كار مي توانند با مراجعه به مراكز فني - حرفه اي مهارت هاي لازم را بدست آورند و كار ثابت و مفيدي براي خود ايجاد كنند. اين قبيل مشاغل كاذب به افزايش تورم وگراني كمك مي كند.