Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751019-13010S1

Date of Document: 1997-01-09

نسبت به آلودگي هواي شهر همه بايد احساس مسئوليت كنند پيرامون طرح معاينه فني رايگان خودروهاي تهران (بخش پاياني ) به گفته كارشناسان، در حال حاضر پراكندگي واستقرار مراكز معاينه فني در سطح تهران به گونه اي است كه علاوه بر هدر رفتن وقت شهروندان امكان نظارت دقيق به اجراي مراحل و صدورتاييديه معاينه فني وجود ندارد. هشداري در آستانه 27 دي امروزه ضرورت حذف گازهاي آلاينده خودروها كه عامل اصلي آلودگي هواي تهران مي باشند، بر هيچكس پوشيده نيست. اما بسياري از طرح ها در اين زمينه يا به اجرا در نيامده و يا اجراي آنها با مراقبت و دقت كافي همراه نبوده است. طرح معاينه فني رايگان خودروها كه قرار است بزودي از سوي شركت كنترل كيفيت هوا و ستاد معاينه فني خودرو به اجرا درآيد در صورتي رهگشا خواهد بود كه آمادگي و رغبت لازم با بهره گيري از اهرم هاي گوناگون و تبليغات موثر در مردم ايجاد شده باشد، بگونه اي كه مردم انجام معاينه فني خودرو را نه در حد يك كار موسمي و فصلي بلكه به عنوان يك ضرورت حياتي جدي بگيرند و مصرانه خواستار اجراي آن باشد. بي ترديد اگر چنين زمينه اي در جامعه فراهم شود، در كوچه ها، محله ها و مناطق گوناگون شهري، مردم نسبت به خودروهاي آلوده كننده هوا، برخورد مسئولانه اي خواهند داشت و حداقل به عنوان تذكر، هشدار لازم را به صاحبان اين قبيل خودروها خواهند داد. زماني اين حركت و مسئوليت جمعي تحقق مي يابد كه مردم بدانند، گازهايي كه از اگزوز خودروهاي داراي نقص فني وآلاينده خارج مي شود، در كوتاه ترين زمان، حلقوم و دستگاه ظريف تنفسي كودكان آنها را مورد هجوم بيرحمانه خود قرار مي دهد. پائيز امسال افزايش بيماري دستگاه تنفسي اطفال به ويژه لارانژيت حاد كه با گرفتگي شديد صدا همراه بود، به مرزهاي خطرناكي رسيد. درك اهميت آلودگي خطرناك هواي تهران و نقش عمده خودروهاي آلاينده، مي تواند يك حركت اجتماعي موثر براي كاهش اين آلودگي ها پديد آورد. در آستانه سالگرد صدور بيانيه آلودگي هواي تهران ( دي ) 27 به سهم خود بكوشيم كه اين آگاهي ها را به ديگران منتقل كنيم كه پاكيزه نگهداشتن هواي تهران و حفظ سلامتي و نشاط مردم به ويژه كودكان مستلزم احساس مسئوليت جمعي و تلاش همگاني است. مشكل كمبود مراكز معاينه فني خودروها يكي از شهروندان در مورد كمبود مراكز معاينه فني خودرو مي گويد: در تهران 20 منطقه با وسعت زياد وجود دارد كه اين 20 منطقه را 90 مركز معاينه فني نمي تواند جوابگو باشد و به علت كثرت خودروها مي بايست به تعداد مراكز افزوده شود. علاوه بر اين مي توان ساعت كاري اين مراكز را نيز افزايش داد زيرا به نظر مي رسد با ساعت كاري كه در حال حاضر وجود دارد همه شهروندان بخصوص كارمندان نمي توانند در زمان ممكن از اين مراكز استفاده كنند. به گفته كارشناسان: در حال حاضر پراكندگي واستقرار مراكز معاينه فني در سطح تهران به گونه اي است كه علاوه بر هدر رفتن وقت شهروندان امكان نظارت دقيق به اجراي مراحل و صدور تاييديه معاينه فني وجود ندارد. در بعضي از كشورها معاينه فني در مراكز ويژه اي كه به همين منظور احداث شده اند اجرا مي شود. در اين مراكز، معاينه فني با سرعت عمل و دقت بيشتري انجام مي گيرد مزاياي ديگر ايجاد مراكز متمركز، فراهم سازي امكان تهيه آمار درست از نتايج معاينه فني خودروهاست. به عنوان مثال مي توان آماري از خودروهايي كه در هر روز معاينه مي شوند حدود آلاينده هاي (و HC CO) خروجي از اگزوز در انواع خودروها يا تعداد خودروهايي كه نمي توانند آزمون معاينه فني را بگذرانند، بطور دقيق بدست آورد. به هر حال بالا بودن هزينه قطعات يدكي و دستمزدتعميرات باعث مي شود كه توجه به وضع خودرو از طرف دارنده آن كاهش يابد وخودروي معيوب براي مدت طولاني تر در سطح شهر ترددكند. تاثير كيفيت قطعات يدكي نيز در تنظيم موتور خودروها در معاينه فني نقش مهمي را ايفا مي كند. در برخي موارد نيز قطعات يدكي از كيفيت مناسبي برخوردار نيستند از ديگر مشكلات مي توان به نبود افراد متخصص و كافي نبودن دستگاههاي تنظيم موتور اشاره كرد. به دليل پايين بودن ميزان تحصيلات، عموما افراد متخصص داراي ضعف اطلاعات در زمينه هاي فني خودرو و كار با دستگاههاي تنظيم موتور هستند. ضمانت اجرايي به گفته كارشناسان، طرح هاواقداماتي كه براي كنترل گازهاي آلاينده خودروها به اجرا در مي آيد، از جمله معاينه فني خودروها، زماني ثمربخش خواهد بود كه اقدام لازم براي جلوگيري از رفت و آمد خودروهاي داراي نقص فني و آلوده كننده به مورد اجرا گذاشته شود. اين قبيل خودروها تا زماني كه معايب فني آنها برطرف نشده است، نبايد مجاز به رفت و آمد در داخل شهرها به ويژه شهر تهران باشند. انگيزه هاي مشاركت مهم ترين اصل براي تشويق مردم به انجام مستمر معاينات فني خودرو كه سهم عمده اي در كاهش آلايندگي هواي تهران دارد، ايجاد زمينه هاي ترغيب و همكاري است. در اين ميان وسايل ارتباط جمعي مي توانند سهم مهمي داشته باشند. علي رستگارپناه مي گويد: تاكنون در برنامه هاي صداوسيما شاهد پخش ميزگردها و يا ميان پرده هاي طنزآميز در مورد آلودگي هواي تهران و نقش خودروها در مورد اين آلودگي ها بوده ايم اما، در مورد اهميت معاينات فني خودروها و پيامدهاي خطرناك آلودگي هوا توسط خودروها، برنامه هاي موثري پخش نشده است. خانم حسني اميري مي گويد: در اغلب اوقات درخيابان ها بوي گازهاي آلوده كننده خودروها كه ناشي از سوخت ناقص اتومبيل هاي داراي نقص فني است به مشام مي رسد، چرا هيچگونه اقدامي براي متوقف كردن اين قبيل خودروها به عمل؟ نمي آيد خانم نجاتي مي گويد: ميني بوس مخصوص جابجايي كودكان دبستاني كه فرزند مرا نيز به مدرسه مي رساند داراي نقص فني است و هر بار كه وارد محله ما مي شود، دود غليظي فضا را پر مي كند، بطوريكه، در خيلي مواقع با نشانه دود غليظ اين ميني بوس متوجه آمدن آن مي شويم! بارها به راننده ميني بوس و مدير مدرسه تذكر داده ايم تا به نحو ممكن براي رفع عيب فني اين ميني بوس اقدام كنند، اما متاسفانه ترتيب اثر داده نشده است. در خيابان هاي تهران تعداد زيادي از اين ميني بوس ها وحتي اتوبوس ها دود غليظ و آلودگي را وارد هواي تهران مي كنند اما ظاهرا اقدامي براي جلوگيري از اين خلاف آشكار به عمل نمي آيد. به گفته كارشناسان محيطزيست با توجه به خسارات سنگين و حتي غير قابل جبران خودروهاي داراي نقص فني و آلوده كننده، هرگونه اقدامي كه براي حل اين مشكل به عمل آيد با هر ميزان سرمايه گذاري مقرون به صرفه مي باشد.