Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751019-13001S1

Date of Document: 1997-01-09

كسانيكه به قله رسيده اند! رسيدن به قله سعادت براي افراد مختلف معاني گوناگوني دارد، يكي كمك به مستمندان را سعادت مي داند، ديگري داشتن حلقه اي از دوستان مهربان را و بالاخره شخصي ديگر شهرت يا رسيدن به درجات عالي معنوي را هدف خود قرار مي دهد. تجربه ثابت كرده كه در موفقيت شوق و حرارت بيش از قابليت اثر دارد. برنده كسي است كه با جان و دل كار كند. موفق كسي است كه از اشتباهاتش درس گرفته، اشتباهي را دوبار مرتكب نشود. آيا مي توان احساس كوهنوردي را هنگام رسيدن به قله، پس از روزها تحمل مشقت و سختي؟ دريافت آخرين گامهاي خسته مردي كه تمام نيروي خود را صرف كرده تا به قله برسد. در هوايي به شدت سرد ووحشتناك و در ارتفاعي كه هوا در آن قابل تنفس نيست بلندترين قله ها فتح مي شود تا برگ ديگري بر افتخارات آدمي افزوده شود. برگي كه نشانگر تلاش، استقامت و بكارگيري صحيح از استعدادهاست، اما آيا در عرصه زندگي هم مي توان به قله هاي افتخار وآرزو دست؟ يافت در وجود انسان استعدادهاي عظيمي وجود دارد كه اگر به شكل صحيح مورد استفاده قرار گرفته شود باعث تغييرات فراواني در زندگي وي و حتي سرنوشت يك جامعه خواهد شد. اما اكثر مردم به جاي استفاده از اين نيروها دست به دامان وهم و خيال شده و يا با وبال شدن بر گردن جامعه زندگي بي سامان خود را سامان مي بخشند. ويكتور هوگو مي گويد: عمر شما از وقتي شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را به دست مي گيريد. و گوركي معتقد است: جهان به يك شب تار شبيه است كه هركس بايد چراغ خويش را بيافروزد. هر انسان مسئول خويش بوده و تا كمر همت بر سختي ها نبندد شرايط موفقيت در حيات او ايجاد نخواهد شد: ليس للانسان الاماسعي. زندگي انسان پر از حوادث تلخ و شيرين است و موفق كسي است كه از اين پستي و بلنديها نهراسد و بر سرنوشت خويش تسلط يابد، چنين فردي خالق زندگي خويش است و از هر ساعتي از زندگي خود براي رسيدن به هدف تلاش مي كند. او از عقل خويش تبعيت كرده بر هوسهاي خود مسلط و با استمرار و اصرار به هدف نزديك مي شود. مثلي است كه ميگويد: سگ بيدار بهتر از شير خفته است. هوش سرشار، كمكهاي خارجي و فرصت هاي خوب هيچيك به تنهايي قادر نيست تاثيري در زندگي بشر ايجاد كند به همين دليل افرادي كه در بي نيازي مطلق و رفاه، بزرگ مي شوند به دليل عدم احتياج به تحرك و تلاش به پيشرفت چشمگيري نمي رسند. آمار نشان مي دهد 80 درصد افراد موفق جهان جزء طبقات متوسط و فقير جوامع بوده و هستند. شخصي كه در طي زندگي عالي ترين وضع ممكن را براي خود بوجود مي آوردفرد برتر ناميده مي شود، او انساني است كه مي تواند از كليه قوا و استعدادها و امكاناتي كه در اختيار دارد حداكثراستفاده را بكند. فرد موفق انساني است كه در زندگي از بسياري جهات متعادل باشد و بتواند هر كاري را كه ميل دارد در موقع مناسب انجام دهد. او نيازي ندارد كه از هر لحاظ كامل و بي نقص باشد ولي داراي اين اراده و لياقت است كه هر وقت بخواهد، در هر يك از جنبه هاي زندگي به طور معقول خود را به سرحد كمال برساند. وقتي در سرنوشت اينگونه افراد دقت كنيم به چند نكته اساسي خواهيم رسيد. چند نمونه از آن موارد از اين قرار است: - 1 تصميم راسخ: هر فرد آرزوهايي دارد ولي بسيار اندكند كسانيكه با عزمي راسخ در صدد برمي آيند براي تحصيل آنچه كه آرزو دارند به كوشش و تلاش يك بپردازند بذر تا كاشته نشود و شرايط رشد آن توسط كشاورز مهيا نگردد تبديل به نهال نمي گردد. آرزو نيز ثمري ببار نمي آورد مگر اينكه فرد با اراده مصمم و به طريق صحيح به تلاش برخيزد تا به آرزوي خود جامه عمل بپوشاند اين سعي را ما در افراد ورزشكار به وضوح مشاهده چه مي كنيم بسا كساني هستند كه در آرزوي تناسب اندام و داشتن روحيه ورزشي به سر مي برند ولي اين همه به دست نمي آيد مگر با تلاشي وسيع، و اگر همت فرد كم باشد و انتظار داشته باشد كه با چند روز فعاليت مختصر به مراد خود برسد البته به خطا رفته است. رضا درويش كه از زيبايي اندام كاران مطرح در سطح آسيا و بزرگ شده خاني آباد نو تهران است مي گويد: با رژيم هاي غذايي طولاني و طاقت فرسا و با ورزشهاي سنگين كه گاهي روزانه حتي به 8 ساعت مي رسيده با رياضتها و سختيهاي فراوان چندين ساله به اين رشد و پيروزي رسيده است. مهندس علي شمسايي شاهد ديگري بر اين مدعاست. او مي گويد: در سال 1338 به خانواده 9 نفري افزوده مي شود پدرش سوزن بان بوده در نتيجه خانواده دائما در مسافرت و تغييرمكان به سر مي برده است. علي در طول تحصيلات خود به مشاغل گوناگوني براي ] كمك به معيشت [خانواده از جمله شاگرد نانوايي - مكانيكي، جوشكاري و بالاخره شاگردي نجاري پرداخته ولي به دليل تصميم و اراده راسخ و خستگي ناپذير خود همواره شاگرد ممتاز در تمام سطوح تحصيلي بوده و بعد از تلاشهاي فراوان و شب زنده داريهاي زياد در دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسي مكانيك پذيرفته شده و با بهترين نمرات اين مقطع را نيز به پايان مي برد. - 2 شناخت استعدادها: يكي ديگر از مسائل اساسي براي سرعت بخشيدن به موفقيت، خويشتن شناسي و رفتن به دنبال كاري است كه شخص احساس مي كند درآن استعداد كافي وقتي دارد به شرح احوال افراد موفق نگاه مي كنيم مي بينيم اكثر آنها از كودكي به آموختن همان علم و فني رفته اند كه در آن استعداد داشته اند و در همان دوران طفوليت اين استعدادها را بروز داده اند. ميكل آنژ نقاش بزرگ از كودكي علاقه شديدي به نقاشي نشان مي داد هنوز دستهاي ظريف و كوچك او به زحمت مي توانستند قلمي به دست بگيرند كه در و ديواركلبه اي كه در آن مي زيست را با تصاوير گوناگون پر كرده بود، پدرش نمي خواست پسرش هنرمند فقيري شود ولي مخالفتهاي پدر كوچكترين تاثيري در اراده تزلزل ناپذير پسر نداشت. ميكل آنژ نود سال عمر كرد و در عرض اين همه سال به جز هنر بكار ديگري نپرداخت. بنابراين كشف استعدادهاي خود وكودكانمان و رفتن به دنبال تمايلات ذاتي از علل اساسي موفقيت است. استعدادهاي ما، مانند گنج است و گنج آشكار نمي شود مگر خودمان آنرا كشف كنيم تا ما در صدد كشف و استخراج گنجهاي خود برنيائيم نفعي از وجود ما نه به خود و نه به ديگران عايد نخواهد شد. - شعرپله اي: 0 312 حاشيه /3 5ميانه خويشي را از خود بيرون آورده اند اين چنين خود را تماشاكرده اند رضاخاني 32 ساله مي گويد: در مدرسه جزء شاگردان تنبل محسوب مي شده و هيچ علاقه اي به درس نداشته به شكلي كه اغلب يك سال تحصيلي را در 2 يا سال 3 طي مي كرده است. تنها عشق و علاقه اش به نقاشي و طراحي خلاصه مي شده با وجود مخالفتهاي شديد خانواده براي ادامه تحصيل و وارد شدن به دانشگاه درس را نيمه كاره رها و بدنبال علاقه و استعداد خود رفته و اكنون نقاشي موفق است. - 3 شناخت هدف: شناخت و رسيدن به قله سعادت براي افراد مختلف معاني گوناگوني دارد، يكي كمك به مستمندان را سعادت مي داند، ديگري داشتن حلقه اي از دوستان مهربان را وبالاخره شخصي ديگر شهرت يا رسيدن به درجات عالي معنوي را هدف خود قرار مي دهد اما چيزي كه تغيير نمي كند اين است كه هدف بايد روشن باشد وگرنه هيچگاه بجايي نمي رسد. بسياري از مردم مايلند موفق شوند، به سرعت گام برمي دارند و پيوسته فعاليت مي كنند و لحظه اي از لحظات زندگي خود را به باطل سپري نمي كنند. نكته بين و وسواسيند ولي هدفشان روشن نيست، به بياني فلسفه و دليلي روشن براي حركت خود در نظر نگرفته اند و در پي هر شعاري روان مي شوند، زماني بخود مي آيند كه سرشكسته و نااميد عمر را به پايان مي برند و در آن زمان تاسف و پشيماني سودي نخواهد داشت. اين حالت را در بسياري از افراد مسن و افسرده اطرافمان به راحتي مي توانيم مشاهده كنيم. - 4 علاقه به هدف: چارلز باكستون مي گويد: تجربه ثابت كرده كه در موفقيت شوق و حرارت بيش از قابليت اثر دارد. برنده كسي است كه با جان و دل كار مي كند. روانشناسان در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده اند كه اعتقاد و دلبستگي، هوش، استعدادهاي ذاتي و... را تحت الشعاع قرار مي دهد. علاقه به هدف تحركي را در فرد ايجاد مي نمايد كه باعث مي شود وي از تمام اوقات ممكن براي رسيدن به مقصود تلاش نمايد. جعفر اكرامي نقش جانباز 130 درصدي زمانيكه براي ادامه مداوا به آلمان و اتريش اعزام مي شود در حالي كه هفته اي 2 يا 3 بار تحت جراحي هاي سنگين قرار مي گرفته، به دليل علاقه به تحقيقات و يادگيري علوم كامپيوتري براي بيمارستانهاي آنجا برنامه كامپيوتري مي نوشته كه در قبال ارائه خدمات فوق بيش از 70 هزار مارك دريافت مي كند. وي همچنين در مدت يكسال زبان آلماني را مي آموزد و بعد از بازگشت به وطن با جديت و سعي فراوان با وجود مشكلات مالي در رشته مهندسي برق در دانشگاه تهران پذيرفته شده و با موفقيت فارغ التحصيل مي شود. خانم مريم صارمي با وجود داشتن خانواده اي بي سواد و كشاورز، از دست دادن تنها برادر خود و مشكلات عاطفي ناشي از آن پس از سالها تلاش و شب بيداريهاي فراوان و مطالعات ممتد به دليل علاقه مفرطي كه به ورود به دانشگاه داشته با كمترين امكانات بالاخره در دانشگاه شهيد بهشتي در رشته مامايي پذيرفته شد و با نمراتي خوب به ادامه تحصيل مشغول است. - 5 استمرار: اين موفقيت بزرگي است كه انسان بتواندمانند يك كشتي چه درياي زندگي آرام باشد چه متلاطم به آرامي به طرف مقصد پيش رود، فردي كه در اثر روبرو شدن با يك شكست از هدف منصرف شود هرگز به مقصد نمي رسد. كسي كه براحساساتش غلبه كرده و از شكست ها نهراسد، از همه اوقات زندگي استفاده كرده به پيش مي رود و بالاخره به نتيجه مي رسد. فردي كه به كاري مشغول شود نمي تواند اشتباه نكند به عبارتي هيچكس قادر نيست هيچ وقت مرتكب اشتباهي نشود و اين مسئله امري مسلم و چاره ناپذير است. موفق كسي است كه از اشتباهاتش درس گرفته، اشتباهي را دوبار مرتكب نشود. استيوارت مي گويد: يك فرد هرقدر هم لايق و بااستعداد باشد چنانچه سخت كار نكند و استقامت نشان ندهد به موفقيت نائل نخواهد شد. بنابر اين براي نيل به موفقيت بايد اول از درون موفق بود يعني بايد اراده موفق شدن و استمرار را در خود تربيت كرد تا بتوان به پيروزي رسيد. خانم فهيمه معتمدي از به طور 65سال مرتب هرساله در كنكورشركت كرده و هر دفعه باشكست مواجه اين شد خانم باوجود اشتغال به كار و مشكلات متعدد خانوادگي بعد از 10 سال پشتكار و استمرار و تلاش بالاخره امسال وارد دانشگاه شد. دكتر امين لو نماينده دوره قبل شبستر در مجلس شوراي اسلامي در خانواده اي روستايي و كشاورز به دنيا آمد او دركودكي همراه با ادامه تحصيل براي كمك به امرار معاش خانواده فرشبافي مي كرد با همه مشكلات و محدوديتها باتلاش و استمرار و اصراربه دليل امتياز بالا درنمرات كنكور با استفاده ازبورس تحصيلي در رشته پزشكي وارد دانشگاه ملي شد و اكنون در سمت مديركل بهداشت سازمان برنامه و بودجه مشغول به كار است. - 6 تلقين: نوميدي و عدم اعتماد به نفس در به تاخيرافتادن و هرگز نرسيدن به هدف نقش اساسي دارد. در واقع در نااميدي پيوسته بايد سعي شود كه افكار سالم و مثبت در خيال پرورانده و هيچگاه تسليم شكست و محروميت نشد. تكرار افكار مثبت از عناصري است كه به تضمين موفقيت كمك مي كند. اين افكار مثبت در واقع شبيه بسياري از ادعيه مذهبي است كه در انسان روح استقامت را برمي انگيزد. اميدواري به نيروي خود و مدد جستن از خداوند در هنگام بروز مشكلات، شكست را غيرممكن زيرا مي سازد، وقتي شكست تحقق پيدامي كند كه انسان قبول كند شكست خورده است. آقاي محمدباقر ارشاد دركمال فقر با روزنامه فروشي درحاليكه همسر خود را از دست داده و مشكلي بر مشكلات متعدد او افزوده بود با تلاش و علاقه فراوان 5 پسر و 8 دختر خود را بزرگ كرد. او با سعي فراوان به فرزندان خود پيروزي و پيشرفت را تلقين كرد و اينك هر 13 نفر خواهر و برادر اين خانواده با فارغ التحصيل شدن از دانشگاههاي مختلف مشكلات فراوان را پشت سرگذاشته و همگي جزو افراد موفق جامعه هستند. - 7 خوش بيني: بايد خواست تاپيروز شد ما هرچه رابخواهيم بدست مي آوريم. دانشمندي مي گويد: ارزش هرفرد در ميزان آرزوهاي اوست. اگر تماشاچي ديگران باشيم و به پيروزي آنان حسرت بخوريم هرگز روي آسايش را نخواهيم ديد. موفقيت واقعي مانند يك ثروت سرشار مي تواند به همه كس بهره بدهد و صاحبش را نيز بهره مند سازد. بايد دانست كه هركس براي زنده ماندن به اين جهان آمده نه براي مردن يا زجر كشيدن. انسان هايي كه با وجود همه گرفتاريها در نهايت خوش بيني و موفقيت زندگي مي كنند بيشمارند و اين نتيجه تلاش و كوشش آنهاست. تجربه نشان داده كسي كه زندگي را با كسالت و احساس بدبختي و تلخكامي گذرانده هرگز پيروز نمي شود و از نشاط طبيعي كه نمونه اي از خوشبختي واقعي است بهره اي نمي برد. رسيدن به قله هاي خوشبختي بسيار تماشايي است و ديدن آن براي انسان لذت بخش است. هيچ منظره اي جالبتر از ديدن موفقيت و پيروزي افراد نيست بايد پيروزي را خواست و با تعديل خواسته ها و خواهشها و استفاده بجا از اوقات زندگي و بالاخره با خوش بيني به دنبال آن رفت. شيرين نيازي متولد 1346 باوجود از دست دادن پدر ومادر داشتن چشماني نيمه بينا، راشيتيسم، ناراحتي قلبي، ازدواج ناموفق با فردي معتاد و بي مسئوليت نسبت به خانواده و در نهايت داشتن فرزندي مريض با نهايت خوش بيني و استقامت، قلببيمار كودكش را با وجود فقر شديد با جراحي مداوا ناراحتي مي كند، رواني او را معالجه مي كند و اكنون با همه نارسائيها و كمبودهايي كه در زندگيش محسوس است و هريك از آنها باعث در هم ريختن زندگي انسانهاي نااميد مي شود با شادابي و مثبت نگري با فرزند خود به زندگي ادامه مي دهد و جالب توجه اينكه باتمامي وجود سعي در حل مشكلات اطرافيان دارد. ادامه دارد