Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751018-12983S1

Date of Document: 1997-01-08

شهر سالم، شهروند سالم شهرهاي ديروز و امروز . ناصر خسرو قبادياني كه در سده پنجم هجري سفرهاي دور و دراز خود را خاصه به كشورهاي اسلامي آغاز كرده بود، حكايت هاي دلنشين و شنيدني بسيار دارد. ناصرخسرو كه در مسير سفرهاي خود ازحلب به طرابلس رفته بود نخست به توصيف گستره هاي پيرامون شهر مي پردازد: حوالي شهر همه كشاورزي و بساتين (بوستان ها بستان ها)، و اشجار بود، و نيشكر بسيار بود، و درختان نارنج وترنج و موز و ليمو و خرما و شيره نيشكردر آن وقت مي گرفتند.. سپس به شهر مي پردازد: كوچها (كوچه ها ) وبازارها نيكو وپاكيزه كه گويي هريك قصري است آراسته و هرطعام و ميوه و ماكول ( خوردني ) كه در عجم ( ايران ) ديده بودم، همه آنجا موجود، بل به صددرجه بيشترو... اين، سيماي شهري است كه در پرتوفرهنگ اسلامي و همت مردمي به تعبير ناصرخسرو همچون قصري است آراسته، شهرهاي امروز؟ ماچگونه اند خسرو