Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751018-12972S1

Date of Document: 1997-01-08

رستوران ويژه عصباني ها در ژاپن ساخته شد! سرويس شهري: فشارهاي عصبي در شهرهاي صنعتي به صورت بخشي از بيماري هاي قرن بيستم درآمده است. به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني انگليس بي بي سي خطراتي كه با اين فشارهاي عصبي همراه هستند شناخته شده اما راه هاي اجتناب از آن هنوز شناسايي نشده است. در اين گزارش آمده است: ژاپني ها براي كاستن از اثرات مخرب فشارهاي عصبي بر كارگران و كارمندان، راهي در پيش گرفته و رستوراني ساخته اند كه افراد مراجعه كننده به هنگام عصبانيت مي توانند وسايل و ظروف داخل آن را بشكنند و از ميزان ناراحتي خود بكاهند.