Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751017-12896S1

Date of Document: 1997-01-07

شهر سالم، شهروند سالم تفريح در رنج! انبوه خودروهايي كه در نيمه شب، شادي يك ازدواج مقدس را با بوق هاي گوشخراش خود فرياد مي كشيدند، گويي از ياد برده بودند كه خواب خوش هزاران شهروند را برمي آشفتند و آسايش آن ها را مخدوش مي كردند. در ميان اين خفتگان، هستند كساني كه به ضرب داروهاي شيميايي به بستر رفته اند و اگر خوابزده شوند ديگر چشمانشان بسته نخواهدشد. به راستي آيا ما حق داريم شادي خود را به رنج ديگران؟ بدل كنيم در كجاي يك شهر سالم، جشن ازدواج دو انسان به مايه عذاب ديگران تبديل مي شود، در؟ كجا