Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751017-12870S1

Date of Document: 1997-01-07

گشتي در دنياي خبرها درآمد مردم تاجيكستان دلار 36 در سال نيويورك: به گزارش مجله پاريد (پنجم 12صفحه ژانويه ديروز ) درآمد متوسط مردم تاجيكستان معادل 3 دلار در ماه است يعني دلار 36 در سال. اين كمترين درآمد در سراسر جهان است. تاجيكستان حدود شش ميليون جمعيت دارد. به نوشته اين مجله آمريكايي به علت آلوده بودن آب مشروب مردم سيصدوپنجاه هزار كودك زير 5 سال تاجيكستان دچار تيفوييد و... هستند. نگراني بزرگ در برزيل. ريو: آخرين بررسي نظريات مردم برزيل درباره نگراني هايشان نشان مي دهد كه اين نگرانيها نسبت به نگرانيهاي سال آنها 1990تغييرعمده كرده است. درحال حاضر 59 درصد مردم برزيل نگران هستند كه روزي بيكار شوندو گرسنه بمانند حال آن كه در سال 1990 نگراني عمده آنها ( درصد ) 60 درصدي 50تورم برزيل بود كه اينك به زير ده درصدپايين آمده است. نگراني دوم برزيليهادر حال حاضر نبودن بيمه درماني همگاني است ولي در سال 1990 نگران معتاد شدن فرزندانشان به مواد مخدر بودند. موادمخدر در حال حاضر نگراني سوم برزيليها است كه در آن زمان نگراني دوم بود. نگراني چهارم فعلي كمي درآمد و نگراني پنجم آموزش و پرورش فرزندانشان است كه تحولي در آن بوجود نمي آيد. يك شرط ساده، اما مهم. واشنگتن: ماموران مراقب آزادشدگان مشروط از زندانها در آمريكا تصميم گرفتند شرط اول آزادي مشروط از زندان، خودداري زنداني از استفاده از شبكه هاي اطلاع رساني ( WWW) باشد، زيرا اين شبكه ها فرمول ساخت مواد منفجره، نحوه تيراندازي، آدمكشي، دزدي، خودكشي، راههاي فريبدادن زنها و... را در اختيار هركس كه بخواهد مي گذارند. اين ماموران در اجتماع خود گفتند زندانيان به دليل معاشرت با افراد بد در سلول خود مستعد ارتكاب جرم هستند و اينترنت آنها را به هركار بد راهنمايي مي كند بنابراين شرط آزادي آنها سپردن تعهد به عدم استفاده از شبكه اينترنت است. طبق قانون آمريكا، هر زنداني هر سال يك بار مي تواند تقاضاي آزادي مشروط كند و اين تقاضاي او در يك كميسيون ويژه رسيدگي مي شود و نظر اكثريت اعضاي كميسيون قاطع است. كساني كه به طور مشروط از زندان آزاد مي شوند بايد هر هفته يك بار به مامور ويژه مراجعه كنند و وضعيت خود را گزارش كنند. ادامه آزادي آنها بستگي به نظر اين مامور دارد. مجله اشپيگل با يك ميليون تيراژ 50 ساله شد . بن: مجله خبري -سياسي اشپيگل كه در چهارم ژانويه سال 1947 انتشار يافته ساله 50است شد. اين مجله كه بيش از يك ميليون نسخه تيراژ دارد توسط رودولف اگشتاين تاسيس شده است و از آزادي مطبوعات حمايت مي كند. راديو و تلويزيون آمريكا وپروانه هاي سالانه . واشنگتن: ديروز اعلام شد كه جيمز كوولو پس از 22 سال ازرياست و عضويت كميسيون ارتباطات آمريكا كه بر راديو - تلويزيونها و شبكه هاي اطلاع رساني و شركتهاي تلفني اين كشور نظارت دارد كنار مي رود. كوولو 83 ساله از خرداد آينده اين سمت را ترك خواهد كرد. در آمريكا، هنوز راديو وتلويزيون مشمول نشده اند Pressكلمه كه از هرگونه نظارت معاف باشند Pressو تنها به روزنامه ها اطلاق مي شود. راديو وتلويزيون كه در آمريكا موسسه هاي غير دولتي هستند براي شروع به كار نياز به پروانه دارند و اين پروانه ها هر سال يك بار از سوي كميسيون ارتباطات ( FCC) بايدتجديد شود و اين كميسيون پس ازبررسي عملكرد سال گذشته اقدام به تجديد پروانه مي كند. بنابراين حق دارد بر كار راديو - تلويزيونها ضابطه وضع كند. اين كميسيون داراي 5 عضو است كه كنگره آمريكا با نظر رئيس جمهوري آنها را از ميان صاحبنظران مربوط برمي گزيند. توپاك آماروي مادر. ليما: بانو پولاي مادر 68 ساله ويكتورپولاي موسس 45 ساله گروه توپاك آمارو كه افراد او هنوز ده ها تن را در خانه سفيرژاپن در شهر ليما پايتخت پرو به گروگان دارند، براي نخستين بار در يك مصاحبه مطبوعاتي درباره پسرش و اين كه كار مبارزه در خانواده آنها موروثي است سخن گفت. بانو پولاي كه يك فروشگاه ابزار را در يك محله فقيرنشين اداره مي كند گفت كه پسرش ويكتور مبارزه با امپرياليسم و هر نوع استثمار انسان از انسان و ظلم و ستم را از من و پدرش و پدربزرگش و... به ارث برده است. من و پدر او از اعضاي حزب چپگراي ضدامپرياليستي APRA بوديم كه پدر من از موسسان آن بود. ازدواج من با پدر ويكتور كه پنج سال پيش فوت شد به دليل هم رزم و هم عقيده بودن انجام گرفت و هر دو به مدت 15 سال زندان بوديم. از دوران دبيرستان تاكنون يا زير شكنجه بوده ايم يا بازجويي و تعقيب و مراقبت. شوهر من بيش از نيمي از عمرش را در زندان و يا در مخفي گاه گذراند و ويكتور در چنين محيطي بزرگ شد. پدر و مادر من در دوران خودشان بيشتر از ما موفق بودند. نماينده به پارلمان مي فرستادند. حزب آنها علني بود و تحت حمايت قانون قرار داشت. در آن زمان هنوز آمريكا ابرقدرت نشده بود. بدبختي ما و بسياري كشورهاي ديگر از پايان جنگ دوم شروع شد. شوهرم هم ويكتور نام داشت و اسم خودش را به پسرش داد. او علاقه داشت كه ويكتور به اروپا برود و در رشته فلسفه، تاريخ عقايد و اقتصاد تحصيل كند. ويكتور موفق به اين كار شد و در مادريد و پاريس تحصيل در كرد پاريس هم اطاق آلن گارسيا بود كه در سال 1985 رئيس جمهور پرو ويكتور شد كه اينك در يك سلول 2 متر /2 2در متر زنداني است چند سال پيش از دولت فعلي پرو قول گرفته بود كه اجازه يابد حزب علني تاسيس كند و مبارزه را با قلم و تشكيل اجتماعات دنبال كند كه در يك نيمه شب همه را غافلگيرانه گرفتند. ويكتور برخلاف آنچه كه مي گويند كمونيست وتروريست (هوادار آنارشيسم ) است، چنين فردي نيست. سوسياليسم معتدل كه كمونيسم محسوب نمي شود. كمونيسم به آن ترتيب سابق يعني با جهش از يك طبقه اجتماعي به ده طبقه دورتر امكان پذير نيست. انتقال از يك وضعيت اجتماعي -اقتصادي به وضعيتي ديگر به زمان و تداوم تحول نياز دارد. پسر من همه اين ها را او مي داند با آمريكا بد است، زيرا هر مشكلي كه در جهان امروز ديده مي شود نتيجه مداخلات و زورگويي هاي آمريكا است. اين دولت نمي گذارد كشوري ديگر راه مستقل خود را برود و به سعادت برسد مي گويد هرچه من مي گويم بايد بكنيد. از زورگويان، ديكتاتورها و پولدارهاي بي رحم و استثمار حمايت مي كند و علنا مي گويد كه حمايت مي كنم، خجالت و ترس هم ازتاريخ ندارد. در كلمبيا و اينك در گواتمالا به مخالفان مسلح اجازه داده شده است كه حزب تشكيل دهند و اسلحه را بر زمين بگذارند و پسر من هم همين را مي خواهد. اين ها عده اي جوان تحصيلكرده و مردم دوست هستند كه خودشان را به مخاطره افكنده اند تا آينده بهتري براي مردم ناتوان تامين شود و...