Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751017-12860S1

Date of Document: 1997-01-07

گزارش رويتر از پايان مهلت فعاليت كارگران خارجي در ايران مهلتي را كه ايران براي كارفرمايان اين كشور براي بركناركردن كارگران خارجي تعيين كرده بود شنبه شب پايان يافت. به گزارش رويتر يك ميليون كارگرخارجي كه اكثرشان را پناهندگان افغاني تشكيل مي دهند در چارچوبتبليغات ايران براي مبارزه بابيكاري كنار گذاشته مي شوند. واحد مركزي خبر به نقل از رويترگزارش داد: ايران مي گويد كه اكثر خارجيها به طور غيرقانوني در ايران بسر مي برند و از تمديد كارت اقامت بسياري از آنان خودداري و به آنان هشدار داده شده است كه يا بايد به كشورشان باز گردند و يا در اردوگاههاي پناهندگان بسر برند. دولت ايران به كارفرمايان كشورنيز هشدار داده است در صورتي كه تا پايان روز چهارم ژانويه (پانزدهم ديماه ) كارگران ايراني را جايگزين كارگران خارجي نكنند، مجازات خواهند شد. كارفرمايان ترديد دارند كه اين طرح با موفقيت روبرو شود زيرااكثر كارگران خارجي ارزان قيمت در بخش ساختمان و كشاورزي كار مي كنند كه دولت به ميزان كافي برآنها نظارت ندارد. يكي از كارفرمايان گفت: مزرعه هاي خارج از تهران پر از كارگران افغاني است و مقامهاي ايراني به ندرت به اين مزرعه ها سركشي مي كنند. كارفرمايان مي گويند: بسياري از نهادهاي دولتي نيزهزاران كارگر افغاني را بكارگرفته اند كه به طور كلي با مزدي كمتر از ايرانيها حاضر به كارهستند. وزارت كار ايران ماه گذشته باتعيين مهلت اعلام كرد اكثركارگران خارجي كه شمارشان به يك ميليون نفر مي رسد مجوز كار يا اقامت ندارند.