Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751016-12837S1

Date of Document: 1997-01-06

واليبال باشگاههاي تهران صنام در يكقدمي تصاحب عنوان سومي قرار گرفت سرويس ورزشي: در شروع هفته پاياني رقابت هاي واليبال دسته اول باشگاههاي تهران، شب گذشته صنام در پيكاري نفس گير با مغلوب كردن آبگينه قزوين در يكقدمي تصاحب عنوان سومي قرار گرفت. صنام در بازي با آبگينه گيم هاي اول سوم و پنجم را با نتايج ) 515 و1517 ) 615 برد و دو گيم دوم و چهارم را با نتايج ( و 1315 ) 915 به آبگينه واگذار كرد. در صورتي كه در بازي امروز (پيروزي و فجر ) تيم پيروزي سه بر يك فاتح شود، اين تيم جانشين صنام در مكان سوم رده بندي مي شود و بردفجر تاثيري در تصاحب عنوان سومي صنام نخواهد داشت. بعدازظهر امروز و در دو بازي پاياني واليبال باشگاههاي تهران ابتدا در ساعت 16 دو تيم فجر و پيروزي با هم ديدار مي كنند و آنگاه در ساعت دو 18 تيم بازيافت و پيكان با هم روبرو مي شوند. محل برگزاري اين دو بازي سالن شهداي هفتم تير است.