Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751016-12818S1

Date of Document: 1997-01-06

آزاد راه قم - كاشان سال آينده به بهره برداري مي رسد . سرويس شهرستانها: معاون عمراني استانداري اصفهان دربازديد ازپيشرفت كارهاي اجرايي آزاد راه قم - خبر كاشان، از آماده شدن اين آزاد راه در اوايل سال آينده داد. به گزارش خبرنگار ما ازاصفهان در طول كيلومتري 104مسير اين آزاد راه كه قطعه 4در آماده مي شود 8 دستگاه پل بزرگ و دستگاه 140 آبرو ساخته شده است. آزاد راه قم - كاشان يكي ازطرحهاي ملي راهسازي در كشوراست و مهمترين راه ارتباطي بين مناطق مركزي و شمال كشور بامناطق جنوبي محسوب مي شود. اين آزادراه كه با ميليارد 110هزينه اي معادل ريال ساخته مي شود سهم بسزايي در بهبودوضعيت حمل ونقل و ترددخودروها در اين محدوده از كشورخواهد داشت.