Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751016-12779S1

Date of Document: 1997-01-06

گزارش قرن - 1900 2000 اولين مسابقه فوتبال بعد از جنگ 1919 9 مارس مي گويند تاريخ تكرار مي شود و اين ضربالمثل در مسابقه هاي فوتبال صدق مي كند. تيم فوتبال فرانسه كه در دوران پنج سال جنگ بين المللي در خواب عميقي فرورفته بود، اكنون بيدار شده و جالب اين كه نخستين مسابقه برون مرزي خود را در برابر تيم فوتبال بلژيك در شهر بروكسل برگزار مي كند. در سال 1904 كه اولين تيم ملي فوتبال فرانسه شكل گرفت در يك مسابقه برون مرزي با تيم بلژيك در بروكسل دست و پنجه نرم كرد كه نتيجه اش بدون گل بودو اكنون هم كه پس از 15 سال بازيكنان فوتبال فرانسه و بلژيك باهم روبه روشده اند نتيجه مسابقه 2 بر 02 به نفع طرفين است. ظاهرا هيچ يك از دو همسايه راضي به شكست طرف مقابل نيست! قدرت يابي كمونيستها در مجارستان 21 مارس 1919 كارولي سياستمدار ملي گراي مجارستان كه در ژانويه گذشته به عنوان رئيس جمهوري موقت برگزيده شده بود، از مقام خود استعفا كرد، زيرا به تصميمهاي كنفرانس صلح پاريس كه منطقه ترانسيلواني را ضميمه خاك روماني مي كرد، اعتراض داشت. مجارستان كه قبلا با نام هنگري بخشي از امپراتوري بزرگ اتريش در مركز اروپا به شمار مي رفت، پس از سقوط خاندان هابسبورگ و تجزيه امپراتوري به صورت يك جمهوري مستقل اعلام موجوديت كرد، اما مرزهاي آن با روماني و چك و اسلواكي، نامشخص باقي ماند. از سوي ديگر اختلاف و تشنج ميان گروههاي سياسي شدت گرفت و سرانجام سوسياليستها و كمونيستها به رهبري بلاكن قدرت را قبضه كردند. بلاكن قبلادر روسيه از فرماندهان ارتش سرخ بود و دوش به دوش بلشويكها مي جنگيد. وي اكنون با دستيابي به قدرت در مجارستان مي خواهد يك حكومت شورايي نظير روسيه تشكيل دهد و البته به اين هم قانع نيست و از يكسو سرزمين اسلواكي را از چكها و از سوي ديگر ترانسيلواني را از دولت روماني مطالبه مي كند. آخرين گزارشها حاكي است كه بلاكن پس از كسب قدرت در مجارستان رسما به چك و اسلواكي اعلان جنگ داده و بي درنگ قواي روماني هم به مجارستان حمله ور شده است. در اين حمله شهربوداپست مركز كشور به تصرف نيروهاي بلاكن درآمده است. الحاق سه شهر مرزي به خاك بلژيك 10 مارس 1919 مقامات متفقين الحاق سه شهر را در مرز آلمان به خاك بلژيك مورد تاييد قراردادند. ناحيه اي كه اين سه شهر در آن قرار دارند و قبلا جزو امپراتوري آلمان بوده از نظر نظامي براي دفاع بلژيك اهميت حياتي دارد و به همين دليل متفقين با جدايي آن از آلمان و الحاق به بلژيك موافقت كرده اند. بلژيك كه خود را در جنگ بين المللي پيروز مي داند، علاوه بر اين سه شهر، دعاوي ارضي ديگري هم در مناطق مرزي با لوگزامبورگ و هلند عنوان كرده است، اما در كميسيونهاي كنفرانس صلح ورساي، نمايندگان متفقين اين دعاوي را مردود دانسته اند. بنا بر اين فقط شهرهاي اوين و مالمدي ومورسنه به خاك بلژيك ملحق خواهندشد و مرز اين كشور با دو همسايه ديگر (هلند و لوگزامبورگ ) تغيير نخواهد كرد. فقط 8 ساعت كار در روز كافي است 1919 17 آوريل لايحه 8 ساعت كار در روز درمجمع ملي فرانسه در دست بررسي است و به نظر مي رسد كه بزودي اين خواست ديرين كارگران به تصويب برسد. دولت هم با كاهش ساعات كار به 8 ساعت در روز مخالفتي ندارد زيرا با پايان جنگ عملا نياز ارتش به اسلحه و تجهيزات نظامي محدود شده و كاهش ساعات كار در كارخانه هاي اسلحه سازي خطري براي دفاع كشور پديد نمي آورد. در واحدهاي صنعتي و توليدي ديگر هم مي توان ساعت 8برنامه كار در روز را به نحوي پياده كرد كه به اقتصاد كشور لطمه نزند. با وجود اين يكي از مواد قانون جديد دولت را بشدت تحت فشار قرار خواهد داد و به همين دليل هنگام طرح در مجمع، وزير كار با آن مخالفت كرد. براساس اين ماده كه پس از جروبحث فراوان سرانجام به تصويب نمايندگان رسيد كاهش ساعات كار روزانه به 8 ساعت به هيچ روي نبايد دستاويزي براي دولت يا كارفرمايان بخش خصوصي به معناي كاهش دستمزد كارگران شود. نخست وزير انگليس ميانه روي را توصيه مي كند 25 مارس 1919 للويد جرج نخست وزير انگلستان كه با بسيج نظامي كشورش يكي از فاتحان اصلي غلبه بر آلمان شمرده مي شود، اكنون جامه رزم را از تن به در كرده و در لباس ديپلمات ظاهر شده است و براي تدوين پيمان نهايي صلح با آلمان به متفقين همرزم خود، به ويژه فرانسه، توجه به انصاف و ميانه روي را توصيه مي كند. او در اظهارنظري پيرامون چگونگي پيمان صلح بر سه شرطاساسي تاكيد دارد- 1 توجه به پيروزي متفقين و بهاي سنگيني كه براي دستيابي به آن پرداخته اند- 20 احتراز ازگنجاندن شرايط سخت و دور از انصاف در پيمان صلح كه انگيزه انتقامجويي و بروزجنگهاي ديگري در آينده شود- 30 درنظر گرفتن امكانات بالقوه بلشويكها. سياست صلح للويد جرج اگرچه به ظاهر منصفانه و براساس مدارا و ميانه روي جلوه مي كند، اما در واقع هماهنگ با منافع و مصالح امپراتوري بريتانياست كه همواره از نوعي توازن قدرتها در جهان بهره برداري كرده است. لندن به كرسي نشاندن دعاوي ارضي و غنايم جنگي را حق طبيعي و قانوني فاتحان مي داند، اما در عين حال بالگدكوب كردن مغلوب هم موافق نيست و ترجيح مي دهد آلمان بدون داعيه هاي برتري جويي در چارچوب سياسي اروپا حفظ شود. همچنين به متفقين خود هشدار مي دهد كه در محاسبات سياسي جهاني، بلشويكهاي روسيه را از نظر دور ندارند. ساخت كاخ هنر در وايمار 1919 25 آوريل كاخ هنربوهوس كه با ابتكاروالترگروپيوس ساخته شد والتر گروپيوس معمار هنرمندآلماني، طرح ساختمان عظيمي رادر شهر وايمار ارائه كرده است كه كاخ هنر ناميده خواهد شد و كانون آموزش و نمايش مجموعه اي از فنون و ظرايف ساختماني و هنرهاي تزئيني خواهد بود. معمار معروف آلماني در بيانيه اي كه ساخت اين كاخ را اعلام مي كند گفته است كه امروزه جلوه و جاذبه يك اثر، به وحدت و هماهنگي همه هنرها و تلفيق ابتكار و خلاقيت با تكنيك هاي پيشرفته نيازمند است و در كاخي كه او در وايمار خواهد ساخت مجموعه اي هماهنگ از دستاوردهاي تازه معماري با هنرهاي سنتي نظير نقاشي و مجسمه سازي عرضه خواهد شد. شهروايمار در آلمان كه شهرت ديرپاي فرهنگي و هنري دارد، سالها اقامتگاه گوته و شيللر، شاعران بلند آوازه بود و به تازگي با تشكيل مجلس موسسان آلمان در آن، اشتهاري دوباره يافته است. انقلاب سرخ ملوانان فرانسوي در درياي سياه 1919 21 آوريل دو روز پيش ملوانان كشتي فرانس كه در درياي سياه حركت مي كرد، عليه افسران خودشوريدند، شعارهاي كمونيستي سردادند و پرچم سرخ بر فراز دكل كشتي برافراشتند. روز بعد، اين شورش به ملوانان يك كشتي ديگر فرانسوي به نام ژان بار كه در همان دريا گشت مي زد سرايت كرد. با وجود وخامت اوضاع در هر دو كشتي افسران موفق به سركوبي شورشيان شدند و محركان را شناسايي و بازداشت كردند. در جلسه امروز پارلمان فرانسه، حوادث درياي سياه مجادله شديدي ميان نمايندگان براه انداخت ووزير درياداري مورد سئوال قرارگرفت. او ضمن اعلام خبر سركوبشورش ملوانان و دستگيري عمليات عاملان، و تحريكات خرابكارانه كمونيستها را محكوم كرد. حق راي محدود بانوان در انتخابات بلژيك 1919 10 آوريل پس از سه هفته جروبحث ومجادله در پارلمان قانون بلژيك، جديدي براي انتخابات به تصويب رسيده است كه به عموم اتباع مرد كشور از سال 21 به بالا حقوق مساوي براي شركت در انتخابات داده مي شود. قبلا طبقات مختلف مردم امتيازها يا محروميتهايي در اين زمينه داشتند كه اين نابرابريها در قانون جديد از بين رفت. نكته جالب ديگر در قانون انتخابات تازه اعطاي نوعي حق راي محدود به بانوان بلژيكي است كه قبلا از شركت در انتخابات محروم بودند. در قانون جديد به بيوه زناني كه شوهر خود را در جنگ از دست داده اند و مادراني كه پسرانشان كشته شده اند، حق راي داده مي شود. احزاب چپ، از جمله سوسياليستها، طرفدار حق راي برابر همه شهروندان بلژيكي بدون توجه به جنسيت يا تحصيلات وموقعيت اجتماعي هستند، اما محافظه كاران كاتوليك كه سالهاقدرت سياسي را در بلژيك در اختيار داشتند، هنوز روي محدوديتهاي خاص انتخاباتي و از جمله دور نگهداشتن بانوان ازسياست تاكيد دارند. به اين ترتيب قانون انتخاباتي جديد درواقع نوعي مصالحه ميان دو طرف است. جامعه ملل در شهرژنو تشكيل مي شود 1919 28 آوريل در كنفرانس صلح پاريس كه بتازگي برپا شده بود، متفقين اصول منشور يك اتحاديه جهاني را پذيرفتند و بدين گونه به طرح ويلسون رئيس جمهوري آمريكابراي تشكيل يك نهاد بين المللي كه عهده دار حفظ صلح و امنيت وجلوگيري از جنگ ميان دولتهاي جهان باشد، تحقق بخشيدند. اين نهاد كه به نام جامعه ملل احتمالا در شهرژنو سويس تشكيل خواهد شد، عهده دار امنيت جهاني خواهد بود و نظام سياسي جديدي مستقر خواهد كرد كه براساس توافقهاي صلح پاريس شكل خواهد گرفت. كشورهاي عضو جامعه ملل متعهد به همكاري در صورت بروز درگيري خواهند بود و براي رفع اختلافات راي ديوان داوري لاهه را خواهند پذيرفت، اما در مورد قدرت اجرايي جامعه ملل هنوز مسايل حل نشده اي باقي است. از جمله اين كه اگر دولتي از تعهدهاي بين المللي خود تخلف كرد، چه نوع مجازاتي برايش در نظر گرفته خواهد شد يا اگر در موردي كشوري عليه كشور ديگر به قوه قهريه متوسل شد، حدود مداخله جامعه ملل براي جلوگيري از خونريزي و تجاوز چگونه خواهد بود...