Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751016-12766S1

Date of Document: 1997-01-06

آماج هاي شهر سالم از پاريس تا قاهره برنامه هاي شهر سالم در سراسر جهان با همكاري هاي ميان بخشي شكل گرفته است محله كوي سيزدهم آبان در جنوب تهران به عنوان نخستين مكان براي اجراي طرح هاي ستاد شهر سالم انتخاب شد شهر سالم نه به معناي فلسفي آن كه مدينه فاضله اش نيز ناميده اند، بلكه شهري با مردماني باسواد، سالم با روابطي خوب و عادلانه و برخوردار از محيط و هواي پاك را تداعي مي كند. سازمان ملل متحد، از يك دهه پيش با انتخاب بعضي از شهرها و بيشتر كلان شهرهايي كه جمعيت سرريزآنها به حاشيه نشيني، مشاغل كاذب و انگلي روي آورده اند، در تلاش است، زندگي مطلوبتري براي اين حاشيه نشينان فقير پديد آورد و روابط كاري و شغلي آنها را بهبود بهبودزندگي بخشد زباله جمع كن هاي شهر قاهره و سازماندهي شغلي آنان بر همين اساس بوده است. در اين ميان جهت گيري برنامه هاي شهر سالم يكسان نيست، همچنان كه در اين گزارش در مي خوانيد، اروپاكه در مقايسه با ساير قاره ها، كهنسالان بيشتري دارد، آماج نخست پروژه هاي شهر سالم، تامين نيازها و رفاه اين قشراست، اما در آفريقا و در جايي كه بيماري خطرناكي موسوم به كوري رودخانه در هر سال عده اي را از نعمت بينايي محروم مي كند، ريشه كني اين بيماري وآموزش هاي بهداشتي در اولويت قرار ستاد مي گيرد شهر سالم كه با همكاري سازمان ملل متحد در ايران به وجودآمده است، چندسالي است با همكاري وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش و شهرداري تهران و درچارچوبهمكاري هاي ميان بخشي با توجه به نيازهاي منطقه پرجمعيت كوي سيزدهم برنامه هايي آبان، را در اين كوي به اجرا درآورده است، در گزارش حاضر با نگاهي اجمالي به پيشينه و برنامه هاي جهاني شهر سالم، به فعاليت هاي ستاد شهر سالم در كوي سيزدهم آبان نيز پرداخته ايم. سازمان جهاني بهداشت با توجه به نيازها و احتياجات مناطق مختلف جهان، برنامه ها و پروژه هاي شهر سالم را در اين مناطق به اجرا درمي آورد. به عنوان مثال در يكي از محله هاي حاشيه نشين در حومه شهر آمستردام، مسئله عمده كمبودامنيت براي زنان به هنگام آمد و شد آنان به ويژه در شبهاست. برنامه هاي شهر سالم در چنين منطقه اي بايد اولويت ها را بر تحكيم روابط خانواده ها وايجاد امنيت لازم براي زنان قرار دهد. در يكي از شهرك هاي ايالت ايندياناي آمريكا، برنامه هاي شهر سالم براي مبارزه با نوعي بيماري كه باعث چاقي مفرط و خطرناك افراد مي شود، شكل گرفته است. درشهر گلاسكو واقع در انگلستان برنامه هاي ستاد شهر سالم در قالب طرحي تحت عنوان براي بالاتر از 55 ساله ها به اجرا درآمده است. اين برنامه هابيشتر به صورت ورزش هاي جمعي و شاد، رفع نيازهاي روزانه شامل خريدها، انجام گردشهاي دستجمعي بخصوص پياده روي براي مقابله با افسردگي دوران پيري به اجرادر مي آيد. همياري به طور وسيع در اين افراد وجود دارد. به عنوان مثال در صورتي كه يك مرد يا زن كهنسال به هر دليل نتواند، از دوست بيمارش در بيمارستان عيادت به عمل آورد، شخص ديگري به جاي او اين كار را انجام مي دهد. در فرانسه نيز در قالب چنين برنامه هايي كه براي افراد كهنسال كم درآمد در محله هاي فقيرنشين به اجرا درآمده، بسياري از امكانات ورزشي، تفريحي و بهداشتي به صورت رايگان براي آنان فراهم شده است. در قالب همين برنامه ها در كشورهاي اروپايي به ويژه دانمارك، كهنسالان به انجام تحقيقات زيست محيطي مي پردازند و حتي موفق به اختراعات تازه اي مي شوند. آنان اغلب روش هاي تازه اي را براي پاكيزه نگهداشتن محيط زيست جستجو مي كنند. از كارهايي كه ستاد شهر سالم در كشور سوئد انجام داده است، توجه به بهداشت مهاجرين اين كشوراست. به علت وجود تعداد زيادي مهاجر در تمام نقاط دنيا و به خاطر تفاوتهاي فرهنگي و روال زندگي بسياري از كشورهاي اروپايي رسيدگي به وضعيت بهداشت اين مهاجرين را جزو اولويتهاي خود قرار داده اند. شهر سالم استكهلم به ساكنان منطقه اي در كيلومتري 10 آن شهر واقع در شهرك رينك Rinkebyبي تعلق دارد با جمعيتي در حدود 14 هزارنفر كه بيشترساكنين آن مهاجراني از منطقه خاورميانه هستند. در اين منطقه مشكلات مربوط به نحوه زندگي، بهداشت عمومي، بيكاري، كار سياه (كارگر غيرقانوني )دخانيات و، سيگار، الكل، تغذيه ورزش بد، نكردن، تعليم و تربيت بود. در تمام اين زمينه ها تحقيق و بررسي كردند و راه حلهاي عملي اتخاذ كردند. مثلا براي بهداشت مسكن به خانه سازيهاي ارزان قيمت پرداختند. براي تغذيه بهتر در مدارس به دانش آموزان يك وعده غذا دادند. براي جلوگيري از كاركارگر غيرقانوني به آنها كارت كار داده شده و براي حل مشكلات معتادان به الكل و سيگار گروههايي به شكل مشاوره و آموزش به وجود آمده است. چرا كوي سيزده آبان: سازمان بهداشت جهاني، با توجه به موقعيت هاي بهداشتي وجمعيتي، دنيا را به شش بخش تقسيم كرده است. يكي از اين مناطق بخش مديترانه شرقي است كه ايران، كشورهاي عربي، افغانستان و پاكستان جزو آن هستند. در مناطقي از اين كشورها ازدياد جمعيت و فقر فرهنگي و اطلاعاتي وجود دارد و از اين لحاظ مناطق ياد شده داراي مسايل مشترك هستند. از مناطقي كه در ايران براي اولين بارپروژه شهر سالم درآن اجرا شد كوي سيزدهم آبان واقع در شهر ري است. بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، از گذشته هاي دورتر چند منطقه در تهران داراي مشكلات زياد، فقر فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي و... بودند. يكي ازاين مناطق كوي سيزدهم آبان است. بيشتر اهالي اين منطقه را مهاجراني ازديگر شهرهاي كشورمان به ويژه شهرهاي سيستان و بلوچستان تشكيل مي دهند. تاچند سال پيش در اين منطقه هيچگونه امكانات ورزشي، هنري و تفريحي وجود نداشت و بخشي از ساكنان آن آلونك نشين بودند. اين كمبودها به علاوه فقر فرهنگي بستر مناسبي براي رواج انواع بزهكاري ها به ويژه اعتياد به مواد مخدر و فساد اخلاقي ايجاد كرده بود. طي سالهاي اخير شهرداري تهران در چارچوب برنامه هايي كه براي بهسازي محله هاي جنوبي تهران تدارك ديده بود، اين آلونك ها را برچيد و محوطه كنوني، براي اجراي طرح هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي در اختيار ستاد شهر سالم قرار گرفته است. ستاد شهر سالم كه مقر آن در منطقه 20 شهر تهران (شهرري ) مي باشد بهبود شرايط زندگي محله هاي حاشيه اي اين منطقه را به عنوان نخستين اولويت ها مورد توجه قرار داد. مهندس فرج الهي مدير كل اجرايي ستاد شهر سالم مي گويد: افرادي كه در حاشيه شهرها زندگي مي كنند علاوه بر فقر اقتصادي، فرهنگي و.. از فقر اطلاعاتي شديدنيز رنج مي برند. آنها حتي اطلاعات اوليه بهداشتي را ندارند و ستاد شهر سالم سعي مي كند اطلاعات آنها را به سطح اطلاعات متوسط يك شهروند برساند. محله به محله همچنان كه اشاره شد، در ايران براي نخستين بار كوي سيزدهم آبان براي اجراي برنامه هاي ستاد شهر سالم انتخاب شد. ستاد شهر سالم، با توجه به مشكلات عمده بهداشتي كه در اين منطقه وجود داشت، ايجاد كلاس هايي براي آموزش بهداشت به خانواده ها را در صدر برنامه هاي ستاد به اجرا درآورد وبهداشتياران كه خود اطلاعات لازم بهداشتي را طي دوره هاي ويژه اي از طريق مربيان بهداشت فراگرفته بودند، آموزش مردم اين منطقه محروم را محله به محله و خانه به خانه برعهده گرفتند. همراه با اجراي برنامه هاي آموزشي، مراكزمشاوره خانواده و گفتار درماني مركز بهداشت نيز در محله ها به وجود آمد. ادامه دارد