Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751016-12763S1

Date of Document: 1997-01-06

دقت كنيد! تامين نقدينگي براي شب عيد ديروز در خبرها آمده بود كه بانك ويژه نابينايان به زودي در تهران تاسيس مي شود. ضمن تبريك براي اين اقدام يادآوري خداپسندانه، مي كنيم كه سه ماهه آخر سال مدتي است آغاز شده و تا چند هفته ديگر، خريدهاي نوروزي هم شروع مي شود و پرداخت عيدي و پاداش آخر سال كاركنان شركت ها و دستگاه هاي اجرايي نيز در نيمه دوم ماه آينده صورت مي گيرد. در صورتي كه بانك ها خود را تجهيز اتلاف نكنند، وقت مشتريان آنها و فضاي متشنج وپربرخورد بين كاركنان زحمتكش بانك ها ومراجعان به آنها بديهي ترين حالتي است كه بروز خواهد كرد. هم اكنون در برخي از شعب بانك ها مشتريان هنگام ارائه چك يا درخواست برداشت از حساب پس انداز با جمله پول نداريم! روبه رو مي شوند و درخواست اين كه وقت ديگري مراجعه كنيد! كه چنين پاسخ يا درخواستي، معمولا با عصبانيت و ناراحتي براي مشتري همراه است. پيشنهاد مي كنيم كه در كنار اقدام هاي مثبتي نظير تاسيس بانك ويژه نابينايان، بانك ها بااستفاده از كارت هاي اعتباري، چك هاي مسافرتي و سازماندهي بهتر امور، از حالا به فكر جلوگيري از ازدحام مشتريان در اسفندماه باشند و دقت كنند كه خدمات مناسبتري، بدون اتلاف وقت، به مردم ارائه كنند.