Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751015-12734S1

Date of Document: 1997-01-05

تاثير هورمون استروژن بر زنان مبتلا به بيماري قلبي . سرويس شهري: مقدار هورمون استروژني كه براي زنان مبتلا به بيماري قلبي پس از عمل جراحي تجويز مي شود، مي تواند عمر آنان را درازتر كند و حمله هاي قلبي جديد را كاهش دهد. به گزارش واحد مركزي خبر پژوهشگران موسسه قلب كانزاس دريافتند كه جايگزيني استروژن در زناني موثر است كه به روش انژيوپلاستي براي باز كردن مجراهاي مسدود قلبمورد درمان قرار گرفته اند. در اين بررسي 137 بيمار زن پس از عمل انژيوپلاستي با استروژن درمان شدند و 200 نفر استروژن دريافت نكردند. پس از 7 سال 93 درصد زناني كه استروژن دريافت كرده بودند زنده ماندند در حالي كه تنها 75 درصد از گروه ديگر در قيد حيات هستند و ميزان مرگ و حمله قلبي غيرمهلك در گروه دريافت كنندگان استروژن 12 درصد و در گروه ديگر 35 درصد بود.