Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751015-12725S1

Date of Document: 1997-01-05

كشتار غيربهداشتي مرغ عواقب خطرناكي دارد . سرويس شهري: رئيس سازمان دامپزشكي كشور در زمينه خطرات كشتار غيربهداشتي مرغ در خارج از كشتارگاه ها هشدار داد. دكتر مطلبي در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اعلام كرد: در برخي از مناطق كشور عرضه مرغ به صورت زنده انجام مي شود و مصرف كنندگان خود اقدام به ذبح مرغ مي كنند كه عواقب خطرناكي درپي دارد. وي يادآور شد مرغ داراي بيماري هاي مشترك فراواني است كه از راه هاي مختلف به انسان سرايت مي كند و حتي اگر خون آنهايي كه كشار مي شوند به طوراصولي دفع نشود، مي تواند عامل خطرناكي براي توليد بيماري باشد. رئيس سازمان دامپزشكي كشوردرخصوص كشتار دام در سطح كشورگفت: در گذشته بيش از 50 درصد از دام ها به صورت غيربهداشتي و خارج از كشتارگاه ها ذبح مي شد كه تلاش گسترده اي در جهت پيشگيري از اين امر انجام شده است. در حال حاضر تعداد دامهايي كه در كشتارگاه هاي صنعتي و نيمه صنعتي كشور ذبح مي شوند نسبت به سه سال گذشته دو برابر افزايش يافته و به 12 ميليون راس در سال رسيده است. دكترمطلبي همچنين گفت: به منظورنظارت بر كشتار دام در روستاهاي كشور تاسيس خانه بهداشت دام در برنامه كار سازمان دامپزشكي قرار گرفته است.