Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751015-12698S1

Date of Document: 1997-01-05

دانستنيهاي بيمه بيمه طرح جامع خانواده . پرسش: همواره از رسانه ها درباره طرح جامع خانوار مطالبي گفته مي شود، فشرده اين گونه بيمه راتوضيح دهيد كه اين بيمه نامه بابيمه آتش سوزي چه ؟ تفاوتي دارد . پاسخ: تفاوت طرح جامع خانواده با بيمه معمولي آتش سوزي اين است كه در اين نوع بيمه علاوه برخطر آتش سوزي انفجار و صاعقه، خطرهاي ديگري از جمله دزدي اثاثيه خانه و مسئوليت بيمه گذاردر برابرهمسايگان (اعم از جاني يا مالي )نيز غرامت مرگ و نقص عضو وهزينه درمان نيز پوشش دارد. خوانندگان مي توانند پرسشهاي بيمه اي خود را به صندوق پستي /14155 6262روابط عمومي بفرستند. و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران