Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751013-12643S1

Date of Document: 1997-01-03

پيامبر مهر نگاهي به زندگي و رسالت حضرت عيسي مسيح ( ع ) به روايت، قرآن مجيد و متون مقدس مسيحي اشاره: دوازدهم دي ماه، برابربا يكم ژانويه، آغاز سال نومسيحي است و چند روز پيش نيز تولد پيامبر بزرگ خداوند، حضرت عيسي مسيح ( ع )از سوي مسيحيان و همه معتقدان به اديان الهي گرامي داشته شد. به همين مناسبت، متن حاضر كه نگاهي فشرده به زندگي و رسالت حضرت عيسي (ع ) بر اساس متون مقدس مسيحي و قرآن كريم مي باشد، ضمن تبريك اين ايام، به نظر خوانندگان گرامي مي رسد. سرويس مقالات حضرت عيسي مسيح - درود خدا براو باد - در سال چهارم قبل از ميلاد( ) 1 و به موجب نص صريح انجيل متي وانجيل لوقا در بيت لحم در جنوب اورشليم به دنيا آمد. تولد او واقعه اي شگفت و امري ماوراء طبيعي بوده است وعلاوه بر تاكيد اناجيل (متي ولوقا ) قرآن كريم نيز بر اين امر صحه مي گذارد. قرآن كريم در اين مورد كه حضرت مريم مادر حضرت عيسي (ع ) در، هنگام تولد وي قطعا باكره بوده است صراحت دارد. (سوره مريم /) 1622 به روايت قرآن كريم، حضرت عيسي (ع ) در گهواره شروع به تكلم و سخن گفتن با مردمي كرد كه به سرزنش مادر پاكدامنش، حضرت مريم پرداخته بودند و مي گفتند: اي خواهر هارون پدر و مادرت بدكاره نبودند. (مريم /) 28 حضرت عيسي ( ع ) فرمود: منم بنده خدا، به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است. (همان /) 30 او در بين جوانان همروزگار و همترازي كه در سن و سال او بودند، انساني نمونه و استثنايي بود. اين موضوع از خلال مذاكرات وي با گروهي از ربي ها ( ) 2 ( معلمين ) در معبد اورشليم استنباط مي شود: (انجيل /لوقا باب /دوم آيات ).سال هاي 4151 بحراني زندگي عيسي مسيح يعني حدود سالگي 30 او مصادف با زماني شد كه يحيي معمدان ( ) 3 كه به روايت انجيل لوقا، پسرعموي او بود در كرانه هاي رود اردن يك نهضت ديني و اخلاقي ايجاد كرده بود. يحياي پيامبر طي اين مبارزه، تمامي مردم آن كرانه ها را موعظه مي فرمود و از جمله مي گفت: توبه كنيد، زيرا ملكوت آسمان نزديك است. (انجيل /متي باب /سوم آيه ) 1 سپس ايمان آورندگان را كه دعوت او را بجا آورده در بودند، رود اردن غسل تعميد مي داد. عيسي ( ع ) در آن زمان، اين دعوت يحياي تعميددهنده را پاسخ داد، و در همان حال، يك نوع مكاشفه عرفاني در درونش به وقوع پيوست كه خط سير زندگاني بعدي او را به كلي دگرگون ساخت. ( ) 4 طبق روايت متي و عيسي لوقا(ع )، در اين زمان يك دوره تفكر و مراقبه چهل روزه را در پيش گرفت. در طي اين مدت، تمامي وساوس شيطان نتوانست او را بفريبد. او سپس وعظ و بشارت آغاز نمود. در طول مدت كوتاهي كه از تعاليم عيسي ( ع ) گذشت، مردمان بسياري به تعاليم او روي آوردند و مجذوب سخن و كردار وي شدند. توفيق عيسي (ع ) به اين دليل بود كه او به زباني همه مردمي، كس فهم و ساده تكلم مي كرد و مسائل سخت و غامض ديني را با زباني در خور فهم عموم ابناي بشر مطرح مي فرمود. در اين تعاليم، حقيقت مذهبدر دل او مركزيت داشت وتباه كردن روح اخلاقي افراد بشر را از زمره بزرگترين جنايات به حساب مي آورد. به هر حال، پس از تعاليم جديد و راهگشاي ديني و اخلاقي عيسي مسيح، برخي از مردم به اين علت كه عمق تعاليم وخدمت صادقانه و بي شائبه اورا درك نمي كردند، با تحريك نابخرداني چند، و تدارك توطئه اي شوم و نقشه اي از پيش تعيين شده بر عليه او اقدامات تندي انجام دادند. قرآن كريم، از شخصيت حضرت عيسي (ع ) به عنوان دليلي براي روز قيامت نام مي برد. آنجاكه مي فرمايد: عيسي به سبباينكه بدون پدر به دنيا آمد، دليل و نشانه اثبات قيامت است، در ظهور قيامت شك نكنيد. (سوره /زخرف ). 61 از خلال اين آيات مي توان در موضوع برادري و تاليف قلوب برادران مسيحي و مسلمان مثال هاي فراواني مشاهده كرد وچه مثالي بالاتر از قضيه مشهور احتجاج جعفربن ابي طالب، هنگامي كه نو مسلمانان مكه، از ستم و آزار و شكنجه هاي دشمنان اسلام به ستوه آمده بودند، به صلاحديد و فرمان رسول اكرم ( ص ) گروهي، كه رياست آنها را جعفربن ابي طالب بر عهده داشت از شبه جزيره به سوي حبشه عازم شدند. در آنجا نجاشي پادشاه مسيحي حكومت در مي كرد آن واقعه، جعفر طيار آياتي چند از سوره مريم را براي نجاشي قرائت كرد و نجاشي به قدري مسحور شد و تحت تاثير قرار گرفت كه گفت: براستي اين سخن همان است كه مابدان معتقديم پس نجاشي چوب را ميان دو انگشت خود گرفت و گفت: مسيح از آنچه گفتي حتي به اندازه اين چوب فزوني ندارد ( ) 5 بدين ترتيبدشمناني كه براي باز گرداندن مهاجرين آمده بودنداز بارگاه نجاشي رانده شدند. قرآن، در چندين آيه از حضرت عيسي مسيح به عنوان پيامبري صاحب علم و كتاب نام برده كه براي هدايت قومش برانگيخته شده و مويد به تاييدات الهي بوده است. نقاط مشتركي در اين باب و در موردبرخي معجزات از قبيل باكره بودن مريم ( ع ) در قرآن و اناجيل - به خصوص لوقا و متي - موجود ازسوي مي باشد ديگر مي توان پذيرفت كه هيچ تولدي در جهان مذهبي، تاثيرگذارتر از تولد حضرت عيسي مسيح نبود از آن جهت كه از مادري باكره متولد گرديد و روح خداوندي در بدن پاك مريم دميده شد تا پسري زاده شود كه نشانه اي براي مردم و رحمتي از جانب خدا باشد. تولد عيسي (ع ) و نيز معجزات مختلفي كه در طول دوره حياتش به وقوع پيوست، از جمله سخن گفتنش با مردم در گهواره وواقعه محكوميت او براي به صليب كشيده شدنش و حتي تعداد پيروان و مستمعين دعوت الهي او، همه و همه گواه بر اين سخن قرآن و اناجيل است كه: منم بنده خدا، به من كتابداده و مرا پيامبر قرار داده است، و هر جا كه باشم مرا بابركت ساخته و درود بر روزي من، كه زاده شدم و روزي كه مي ميرم و روزي كه زنده برانگيخته مي شوم. (سوره مباركه /مريم - 32 )روح 30 خداوند بر من است زيرامرا مسح كرد تا فقيران رابشارت دهم و مرا فرستاد تاشكسته دلان را شفا بخشم واسيران را به رستگاري موعظه كنم، امروز اين نوشته در گوشهاي شما تمام شد. (/لوقا /باب 4 آيات )عيسي (ع ) 1821 با چنان اقتدار و اطميناني از تعاليم ديني و اخلاقي سخن گفت كه افكار مذهبي او تبديل به مجموعه آييني و تعاليم عملي وي گرديد. او در عصر پرآشوبي كه فرقه هاي گوناگون مذهبي ازگوشه و كنار جهان معنوي سر بيرون آورده و معابدي نيز براي خود ساخته بودند، دعوت خود را آشكار اين كرد دعوت، بويژه در ميان متعصبان و كوردلاني كه در ابتدا به مواعظ او گوش دادند ولي چون آن را همه گير و در راستاي علائق و نيازهاي مردم، و بر ضد مقاصد دنيا دوستانه خويش تشخيص دادند، زمينه دشمني شديدي را ايجاد نمود. يادداشت ها - 1 شايد به نظر عجيب بيايد اگر بگوئيم عيسي (ع ) در سال چهارم قبل از ميلاد يا يكي دو سال قبل از آن متولد شده، چون تا قرن ششم ميلادي كه كليسا به تميز تاريخ و تقسيم آن به قبل و بعد از ميلاد پرداخت، چنين تقسيمي وجود نداشت، پس كاهناني كه به وضع مبدا تاريخ پرداختند در محاسبه سال ها اشتباه كردند. (ك ر. تاريخ جامع اديان جان ناس فصل مربوط به يهوديت. ) - 2 وحدت قومي يهود و انفصال ايشان از ديگر امم سبب شد كه آنها بيش از پيش به اصول مذهبي و شعائر آن پايبند شوند. درآن جامعه ديني، رئيس كاهنان در مرتبه اولي قرار گرفت. و هميشه درون معبد اورشليم سكنا داشت و ديگر كاهنان و احبار (دانشمندان ديني يهود ) تحت امر او بودند. از ميان همين جماعت كاتبان و دانشمندان، طبقه اي ديگر بيرون آمد به نام ربانيون كه ابتدا جزو طبقات عامه بودند ولي بعدها مذهبي خاص تشكيل دادند. ربانيون دو وظيفه مهم داشتند: نخست آنكه كتاب مقدس و صحف انبيا را براي مردم شرح كنند و دوم اينكه مراسم عبادت و مناسك مذهبي را از حالت تمركز در معبد اورشليم خارج كنند و در همه جا منتشر سازند. - 3 يحيي معمدان; پسر عموي عيسي مسيح ( ع ) كه از بطون صحراهاي اردن بيرون آمده و اهل انديشه و تفكر بوده است. وي اعتقاد داشته كه آخرالزمان نزديك است به همين خاطر در خود احساس مسئوليت اجتماعي مي كرده كه بي خبران را ارشاد نمايد، پس از اينكه مستمعان به او و حرفهايش ايمان مي آورند، آنها را در آب رود اردن غسل تعميد مي داد تا با شستشوي پليديهاي ظاهري، چركهاي باطني نيز ازبين بروند از اين رو، معمدان يعني تعميددهنده نام گرفت. از وي پيروان وفادار بسياري برجا ماندند. (ر. ك. تاريخ جامع اديان جان ناس فصل مربوط به مسيحيت و همچنين دائره المعارف اديان - ميرچاالياده ) - 4 براي اطلاع بيشتر از سرگذشت عيسي مسيح ك ر به اين كتابها- 1 تاريخ جامع اديان، ترجمه ناس: علي اصغر، انتشارات حكمت، و آموزش انقلاباسلامي چاپ 2 /سوم -اديان 1354 زنده جهان هيوم ترجمه عبدالرحيم گواهي دفتر نشر فرهنگ اسلامي چاپ 3 /دوم - 1372 كتاب /مقدس - 4 همفري عيسي كارپنتر ترجمه حسن كامشاد طرح نو چاپ اول / 1374 - 5 مسيح كارل ياسپرس ترجمه احمد سميعي انتشارات خوارزمي چاپ 6 /اول - 1373 دائره المعارف اديان ميرچاالياده فصل مربوط به مسيحيت و... - 5 ر. ك تاريخ يعقوبي ترجمه محمدابراهيم آيتي جلد اول انتشارات علمي فرهنگي چاپ هفتم ص 387 مرضيه سليماني ادامه دارد