Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751013-12622S1

Date of Document: 1997-01-03

گشتي در دنياي خبرها بررسي سال: گسترش دموكراسي، فاصله دارا و ندار لندن: همه رسانه هاي جهان غرب و كشورهاي مسيحي كه تقويم ميلادي را رعايت مي كنند ديروزبه مناسبت آغاز سال به 1997نو بررسي تحولات سال گذشته پرداخته بودند. به نوشته دمكراسي اين رسانه ها، در سراسرجهان پيشرفت چشمگير داشته وهمه جا، جز يكي - دو كشورراي گرفتن وراي دادن انجام شده است. اين رسانه ها ادامه اين كار را كه به نوشته آنهاراه بازگشت ندارد منتهي به تكامل دمكراسي مي بينند و معتقدند كه وسائل دمكراسي هم به تدريج اصلاح و بهبود خواهد يافت. اين رسانه ها از عميق تر شدن فاصله پولدارها و بي پولها كه نتيجه گسترش اقتصاد سبك كاپيتاليسم (بازار آزاد ) است ابراز نگراني كرده اند و مي ترسند كه جهان به نيمه قرن گذشته و دوران انقلابهاي سال 1848 بازگردد. به نوشته اين روزنامه ها آلودگي محيطزيست و خطر هواي آلوده اينك به صورت بزرگترين تهديد براي انسان درآمده است. اين رسانه ها از پيدايش بيماريهاي تازه و عدم پيشرفت براي دستيابي به راه درمان بعضي از امراض ابراز نگراني كرده اند، ولي گفته اند كه آهنگ رشد جمعيت اندكي كاهش يافته است. اين رسانه ها ضمن بررسي اوضاع اقتصادي جهان ابراز عقيده كرده اند كه اروپاي غربي به تدريج قدرت اقتصادي خود را به آسياي شرقي مي بازد و... فيل، زنجير پاره كرد! بانكوك: فيل نر 25 ساله اي كه بر در يك رستوران شهر بانكوك زنجير مي شد تا جلب مشتري ديروز كند، زنجير پاره كرد و وارد رستوران شد و به تهديد مشتريان پرداخت و پليس آن را با يكصد گلوله كشت. تا گلوله نود و پنجم اين فيل همچنان به حمله ادامه مي داد. اين فيل 20 سال بود كه بر در رستوران زنجير مي شد. رهبر توپاك آمارو: من آزادي خود را نمي خواهم همفكرانم بايد آزاد شوند . ليما: افراد گروه توپاك آمارو كه با آزادكردن دو نفر ديگر هنوز گروگان 82 در خانه سفير ژاپن در ليما در اختيار دارند ديروزدر يك مصاحبه مطبوعاتي عمومي شركت كردند. آنها 20 عكاسي را كه در اطراف خانه سفير ژاپن پرسه مي زدند و منتظر هر فرصتي براي عكسبرداري بودند با اشاره دست به داخل خانه دعوت كردند. ماموران انتظامي مانع شدند، كه عكاس ها با زور خود را از دست آن ها رها ساختند و وارد خانه سفير شدند. در اين مصاحبه، سرپا Cerpa رهبر گروه شرايط خود را كه عبارت از آزادي چهارصد زنداني است اعلام كرد و گفت كه به پيشنهاد دولت كه اجازه خواهد داد آزادانه از كشور خارج شود نياز ندارد، زيرا اگر به آزادي خودش فكر مي كرد برايش آسان بود كه از مرز خارج شود او آزادي همفكرانش را كه در شرايط سختي زنداني هستند مي خواهد. قرار بود به آنها اجازه فعاليت سياسي به صورت يك حزب داده شود ولي دولت قولش را زيرپا نهاد و صدها تن را دستگير كرد. وي يك بار ديگر تاكيد كرد كه آنها يك گروه تروريستي نيستند بلكه براي احقاق حقوق مردم بي پناه و بي يار و ياور مبارزه مي كنند و برايشان مبارزه سياسي (نطق و نوشته ) يا مبارزه مسلحانه فرقي نمي كند، ولي مبارزه سياسي را ترجيح مي دهند. آلودگي هوا، بي نظمي و طلاق . توكيو: به گزارش كارشناسان بهداشت آلودگي ژاپن، شهرهاي پرجمعيت سبب بي نظمي دروظايف اعصاب و مغز مي شود كه عصبي شدن فوري اتخاذ تصميمات حاد و غيرمنطقي فوري از جمله طلاق و نزاع و مشاجره از نتايج آن هستند. در اين گزارش سروصداي خيابان ها، ازدحام و دود و گردوغبار و كم وسعت بودن محل كار و سكني از عوامل اين بيماري هاي عصبي و مسائل جسماني پي آمد آن اعلام شده اند. آن سوي تمدن! اوتاوا: ماجراي كتك خوردن يك نظامي زن دركانادا از دست همكاران مرد، در مطبوعات اين كشور جنجال به پا كرده اين است زن - Perron - گفته است كه ضمن يك تمرين نظامي، همقطاران مرد، وي را كتك زدند، به درختي در يك منطقه پوشيده از برف و يخزده بستند، دستور دادند كفش هايش را بيرون آورد و به آنها بدهد و سپس او را در همان حال و بدون كفش در سرماي زير صفر رها كردند و پي كار خود رفتند. او گفته است آن سوي تمدن كانادا چه؟ مي گذرد فرار 200 ساله از ازدحام . نيويورك: امروز شهرآلباني به عنوان پايتخت ايالت نيويورك آمريكا ساله 200 شد. پارلمان ايالتي نيويورك درآخرين روزهاي سال 1796 تصميم گرفت خود را از شلوغي وازدحام شهر نيويورك رها سازدو پايتخت ايالت به شهر آلباني منتقل شود و اين تصميم روز اول ژانويه سال 1797 به اجرا درآمد. شهر نيويورك پس از پيروزي انقلاب استقلال آمريكا مدتي نيز محل استقرار حكومت مركزي اين كشور بود كه بعدا به شهر واشنگتن انتقال يافت. شكار يك نازي . كانزاس سيتي: مايكل كلن هوفر kolnhofer 79 ساله درسال 1952 از آلمان به آمريكامهاجرت كرد و پنج سال بعدتبعه اين كشور شد و از سال پيش 14 نيز بازنشسته شد و درخانه اش دركانزاس سيتي زندگي مي كند. يهوديان معروف به شكارچيان نازيها اخيرا پي بردند كه مايكل در سالهاي 1943 و 1944 از SSماموران - اس. اس نازيها بود و در دو اردوگاه نزديك برلن كار مي كرد و در بازجويي و شكنجه يهوديان دست داشت. شكارچيان يهودي جريان را با اسناد به دست آورده به دادستاني كل آمريكا تسليم كردند و دادستان دستور بازپرسي از مايكل را صادر كرد. خبرنگاران مطبوعات كانزاس سيتي توسط جامعه يهوديان اين شهر از قضيه آگاه شدند و ديروز براي مصاحبه با مايكل به خانه او رفتند و مايكل به آنها گفت كه وي در دوران جنگ مانند همه آلمانيها، سرباز ارتش بود، ولي ارتباطي بااس. اس و شكنجه و بازجويي نداشته است. اندكي بعد دسته ديگري از خبرنگاران به خانه مايكل مراجعه كردند كه به آنها پاسخ نداد و گفت كه بروند و از دسته اول اين بپرسند اجتماع سبب شد كه ماموران پليس هم جمع شوند و مايكل شكيبايي خود را از دست بدهد و مسلحانه از خانه خارج يك شود مامور پليس پيش از آن كه او بتواند از تفنگش استفاده كند به پاي او گلوله زد و مجروحش كرد. از همه اين صحنه ها عكسبرداري و فيلمبرداري شده است. مايكل به بيمارستان انتقال يافت تا بعدا از او درباره روابطش با اس. اس سئوال شود. در چند سال گذشته از 48 آلماني كه به تابعيت آمريكا درآمده بودند به اتهام همكاري با هيتلر سلب تابعيت شده و به آلمان زادگاه خود بازگردانده شده اند و رسيدگي به اتهام 9 تن ديگر ادامه دارد. هيچيك از اين افراد كه دست كم 45 سال در آمريكا زندگي كرده و داراي حقوق بازنشستگي و فرزند شده اند از 77 سال كمتر نداشته اند! .