Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751011-12565S1

Date of Document: 1997-01-01

تحقيقات پژوهشگران درباره روش خواباندن كودكان شيرخوار .سرويس شهري: عليرغم روش شايع در غرب براي خواباندن كودكان شيرخوار در محل مستقل، پژوهشگران مي گويند خوابيدن كودكان شيرخوار با والدين براي پرورش رواني و جسمي كودكان شيرخوار مفيدتر است. به گزارش خبرگزاري ها براساس يك پژوهش كه در اين زمينه انجام شده است 200 سال پيش خوابيدن كودكان دركنار والدين در فرهنگ غربي شيوه رايجي بوده اما امروزه برخلاف آن عمل مي شود. يافته هاي آزمايشگاهي از روش خوابيدن 40 مادر و فرزند در آزمايشگاه خواب دانشكده كلرمونت آتلانتا در آمريكا حاكي است كه خوابيدن كودك در كنار مادر، شير خوردن كودك را بهبود مي بخشد، وزن روزانه وي افزايش مي يابد و نوازش و محبت بيشتري دريافت مي كند. پژوهشگران مي گويند: اين روش هنگامي مفيد است كه والدين ازسلامت جسمي و رواني كامل برخوردار باشند. خوابيدن كودك در كنار مادر كه غربي ها به تازگي به اهميت آن پي برده اندساليان دراز است در جوامع شرقي از جمله ايران رواج دارد.