Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751011-12532S1

Date of Document: 1997-01-01

گزارش قرن - 1900 2000 پتن درجه مارشالي گرفت 1918 8 دسامبر پوآنكاره و ژرژكلمانسو در مراسم اهداء درجه مارشارلي به پتن در جريان بازديد پيروزمندانه پوآنكاره رئيس جمهوري فرانسه از دو ايالت آلزاس و لرن كه پس از نزديك به نيم قرن اكنون به وطن بازگردانده شده اند، در مراسم پرشكوهي عصاي مارشالي به فيليپ پتن، فرمانده بلندپايه ارتش فرانسه داده شد. ارتقاي درجه ژنرال پتن به مارشالي در 19 ماه نوامبر گذشته به تصويب شوراي وزيران رسيده بود، اما خود او علاقه داشت كه مراسم رسمي آن در آلزاس و لرن برگزار شود. پتن در آغاز جنگ درجه سرهنگي داشت و در آستانه بازنشستگي بود، اما ارتش رارها نكرد و به جبهه شتافت و مسئوليت هاي خطير به عهده گرفت. بزرگترين پيروزي او در جبهه وردن بود كه حمله بزرگ آلمانها را ناكام گذارد و آنها را به عقب راند. بلژيكيها بازيافت استقلال كشور را جشن گرفتند 1918 21 نوامبر ده روز پس از برقراري آتش بس، با تخليه بلژيك از سپاهيان آلماني، آلبرت اول و خانواده سلطنتي و سران دولت و سربازان و بلژيكيهاي تبعيدي، به بروكسل بازگشتند و اهالي شهر كه چهار سال اشغال بيگانه را با رنج فراوان تحمل كرده بودند، بازيافت استقلال كشور را جشن گرفتند. ارتش بلژيك با وجود رانده شدن از كشور، در چهار سال همراه قواي انگليس و فرانسه با آلمانها مي جنگيد و در ماههاي اخير آلبرت اول فرماندهي قواي بلژيكي را به عهده گرفته بود. با استقرار مجدد دستگاه حكومتي بلژيك در بروكسل، پارلمان هم شروع به كار كرده و پس از برگزاري انتخابات عمومي دولاكروآ مامور تشكيل هيات دولت جديد شده است. در كابينه او پنج وزير از حزب كاتوليك، چهار وزير سوسياليست و سه وزير ليبرال عضويت دارند. دو آلماني برنده جايزه نوبل شدند 10 در 1918دسامبر جريان جنگ جهاني توزيع جوايز نوبل مختل شده بود، اما امسال پس از پايان درگيريهاو بازگشت صلح، كميته گزينش برندگان جوايز نوبل فعاليت خود را ازسرگرفته است، ولي به علت نبود آمادگي فقط در دو رشته فيزيك و شيمي برندگان جوايز اعلام شده اند و در رشته هاي پزشكي و ادبيات و همچنين جايزه مخصوص فعاليت در راه صلح، برندگاني ندارند. جايزه نوبل فيزيك به دانشمند آلماني ماكس پلانك استاد دانشگاه برلن تعلق مي گيرد كه تحقيقات علمي گسترده اي در نظريه كانتايي انجام داده است. برنده جايزه شيمي هم يك دانشمندديگر آلماني به نام فريتزهابر است كه رياست يك پژوهشكده علمي در برلن را به عهده دارد. ويلسون در فرانسه 1918 13 دسامبر ويلسون رئيس جمهوري آمريكا در بازديد رسمي از فرانسه به مناسبت پايان جنگ و پيروزي متفقين، ويلسون رئيس جمهوري آمريكا به فرانسه رفت. او و همراهانش در بندر برست از كشتي پياده شدند و در حالي كه مسيرشان از اسكله تا ساختمان شهرداري با پرچمهاي فرانسه و آمريكا تزئين شده بودو اهالي در خيابانها ابراز احساسات مي كردند، از سوي شهردار اين بندر تجارتي مورد استقبال قرار گرفتند. ويلسون و همراهانش بزودي عازم پاريس خواهندشد. رهبري لهستان به يك استقلال طلب سپرده شد 1918 14 نوامبر پس از اشغال لهستان توسط قواي آلمان و اداره اتريش، اين كشور از سوي اشغالگران به يك شوراي ملي سپرده شده بود كه نوعي فرمانبري از برلن داشت. اكنون اين شورا با احساس ضعف در امپراتوري آلمان، مستقل عمل مي كند. مقامات آلماني نيزپيلودسكي مبارز سرسخت استقلال طلب لهستان را كه مدتها در بازداشت خود داشتند رها كرده اند تا به كشورش بازگردد و رهبري شوراي ملي را به عهده بگيرد. از سوي ديگر گروههايي ازمبارزان لهستاني درلوبلين يكي از شهرهاي اين كشور و جماعتي هم در پاريس حكومت مستقل لهستان تشكيل داده اند كه حاكميت شوراي ملي را در ورشونمي پذيرند و هنوز آن را دست نشانده آلمان و اتريش مي دانند. بلند پايگان فرانسوي در آلزاس و لرن 8 دسامبر 1918 در آلزاس و لرن، دو ايالت باز پس گرفته شده فرانسه كه نزديك به نيم قرن در اشغال آلمان بود، سه روز مراسم جشن و شادي همگاني برپاست. رئيس جمهوري، نخست وزير، اعضاي هيات دولت وجمعي از نمايندگان پارلمان و مقامات نظامي در اين مراسم شركت دارند و از شهرهاي مختلف دو ايالت بازديد مي كنند. مارشال فوش، سرفرمانده ارتش متفقين در جنگ كه سمت ميزباني را در اين جشن ميهني سه روزه به عهده دارد، مراسم را بانطق مهيجي افتتاح كرد. رويدادهاي مهم علل وقوع و تحولات نظامي و سياسي جنگ جهاني 1918 - 1914 . - 1879 توافق محرمانه ميان سران امپراتوري آلمان واتريش براي هماهنگ كردن سياستها و تلاشها براي گسترش قدرت. - 1898 آغاز فعاليت شديد آلمان براي ساخت وتقويت ناوگان جنگي. - 1904 عقد پيمان معروف به تفاهم صميمانه براي همگامي در سياست اروپايي ومستعمراتي ميان دولتهاي فرانسه و انگليس. - 1905 آغاز بحران مراكش و رويارويي فرانسه و آلمان. . - 1908 بحران و درگيري در بالكان. 1912 1911 و و- 1913 ادامه و تشديد بحرانهاي مراكش و بالكان و 1914 آغاز جنگ بين المللي ژوئن - 28 ترور وليعهد اتريش در سارايوو ژوئيه - 28 اعلان جنگ اتريش به صربستان اول اوت - اعلان جنگ امپراتوري آلمان به روسيه و متعاقب آن به فرانسه اوت - 4 حمله قواي آلمان به بلژيك 30 26 و اوت - جنگ تاننبرگ سپتامبر - 9 پيكار مارن نوامبر - 25 اعلان جنگ فرانسه و انگليس به عثماني و 1915 توسعه جنگ بين المللي مه - 23 ورود ايتاليا به جنگ برضد آلمان و اتريش اول ژوئيه - آغاز هجوم بزرگ آلمان و اتريش در جبهه شرق اكتبر - 14 ورود بلغارستان به جنگ در صف آلمان و اتريش و 1916 جنگ در درياها 21 21 فوريه ژوئيه - جنگهاي شديد در جبهه وردن مه - 31 جنگهاي دريايي بين آلمان و انگليس در درياي شمال دسامبر - 12 پيشنهاد صلح توسط آلمان و اتريش و 1917 ورود امريكا به جنگ ژانويه - 22 پيشنهاد صلح ويلسون، رئيس جمهور امريكا اول فوريه - آلمان حمله زيردرياييهايش را نامحدوداعلام مي كند مارس - 10 انقلاب در روسيه وسرنگوني حكومت تزار فوريه و مارس - عقبنشيني قواي آلمان در جبهه غرب به خط دفاعي زيگفريد آوريل - 6 اعلان جنگ ايالات متحده امريكا به آلمان ژوئيه - 19 تصميم مجلس اتريش براي برقراري صلح ژانويه - 7 انقلاب اكتبر در روسيه و اقدامات براي صلح با آلمان سال 1918 سرنوشت ساز براي صلح ژانويه - 8 اعلاميه 14 ماده اي رئيس جمهوري امريكا براي برقراري صلح مارس - 3 انعقاد پيمان برست ليتوسك و برقراري صلح ميان روسيه و آلمان مارس - 21 آغاز هجوم بزرگ ارتش آلمان در جبهه غرب مه - 7 پيمان صلح ميان روماني و آلمان و اتريش ژوئيه - 18 تهاجم آلمان در جبهه غرب سپتامبر - 30 آتش بس ميان قواي متفقين و بلغارستان اكتبر - 3 تغيير صدراعظم آلمان و پيشنهاد صلح به امريكا آتش بس متفقين با عثماني نوامبر - 11 آتش بس متفقين باآلمان و اتريش و پايان جنگ بين المللي آماري از تلفات انساني در جنگ بين المللي اول امپراتور آلمان /1نفر ) - 808000بدون تلفات ناشي ازقحطي ) - روسيه /1نفر ) )- 700000فرانسه ( /1 385000نفر )- اتريش ( /1 200000نفر )- صربستان ( /1 200000نفر )- انگلستان ( نفر ) - 947000 ايتاليا ( 640000 نفر )- لهستان ( نفر 500000 غيرنظامي ) - ايالات متحده امريكا ( 115000 نفر )- مجموع تلفات ( نفر ) 9495000 مجروحان ( /19 536000نفر ).