Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751011-12531S1

Date of Document: 1997-01-01

گشتي در دنياي خبرها پرسش آخر سال: حق با كاپيتاليسم است يا سوسياليسم نيويورك: يكشنبه شب، اندي روني، مفسر تلويزيون سي. بي. اس در برنامه خود گفت: سال 1996 هم به پايان رسيد و ما هنوزنفهميده ايم كه بالاخره حق با كاپيتاليسم است يا سوسياليسم، كه از نيمه قرن گذشته بر سروكول هم مي زنند و مردم را زير دست و پاي خود له آن مي كنند طور كه من فهميده ام كاپيتاليسم يعني يك سيستم اقتصادي براساس مالكيت خصوصي منابع توليد و ابزار و كار، بازاري كه عرضه و تقاضا وضعيت آن را مشخص مي كند كه در دولت آن، مالك چيزي نيست، تنهابرقراري موازنه اقتصادي در دست آن است، و در نظام سوسياليستي مراكز توليد (كارخانه و اراضي كشاورزي ) متعلق به دولت است كه معيشت مردم را بالمناصفه تامين مي كند و شوراهاي مردم قدرت رابه دست دارند، طبقه اجتماعي وجود ندارد و ميان مردم فرقي نيست. به ظاهر، مردم منطقابايد از ا ين نظام حمايت ولي كنند، اين سئوال پيش مي آيد كه چراتاكنون نكرده اند و شوروي به عنوان منادي اين سيستم خود رامنحل كرد و پيش بيني ماركس كه كاپيتاليسم از درون خود متلاشي مي شود تاكنون عملي نشده است. روني گفت: تاكنون هيچ مفسر و صاحبنظري پيدا نشده است كه درست و حسابي صاف و پوست كنده پاسخ اين سئوال را كه در ذهن هر كسي است بدهد، و يكي از آن افراد من هستم. جهان دارا و لندن ندار: انجمن بين المللي جامعه شناسان (استادان دروس جامعه شناسي دانشگاههاي اروپا ) ديروز، شبكه هاي مخابراتي بين المللي معروف به بزرگراههاي اطلاع رساني را عامل تازه تقسيم جهان به دوگروه فقير و كم سوادوثروتمند وتحصيلكرده خواندند. در نشريه اين انجمن آمده است كه ميليون 45 مشترك اين شبكه ها همگي از يك ثروت نسبي و درآمدمكفي و نيز تحصيلات برتربرخوردار هستند، زيرا به كارانداختن و درك مطالب اين شبكه ها مستلزم داشتن مهارت و دانش لازم است كه هركس داراي آن نيست. به علاوه خريد يك كامپيوتر شخصي سريع مجهز به مودم واسكن و پرينتر رنگي نياز به پول فراوان دارد. همچنين وجه اشتراك ماهانه و ساعات اضافي، پول، كاغذ و مركب پرينتر و داشتن خط تلفني اضافي و هزينه تعمير اين دستگاهها سنگين است. پشت پرده كودتاي خونين گواتمالا. واشنگتن: مولي ايوانز مفسر آمريكايي در تفسيري به مناسبت امضاي معاهده صلح ميان رهبران مخالفان مسلح و دولت گواتمالا نوشته است كه در اين معاهده سيا نقشي نداشته است. زد و خوردهاي داخلي گواتمالا كه به مرگ يكصد هزار تن و ناپديد شدن چهل هزارتن ديگر منجر شد نتيجه كودتاي سال 1954 سازمان اطلاعات مركزي آمريكا - سيا - است. اين سازمان پس از انجام كودتاي 28 مرداد سال 32 و بركنار كردن دكتر محمد مصدق از نخست وزيري ايران و بازگرداندن شاه به قدرت كه به ايتاليا گريخته بود درصدد انجام كودتاي مشابهي در كشور گواتمالا در آمريكاي مركزي برآمد و به همين ترتيب دولت قانوني آن كشور را هم بركنار كرد و حكومت را به ژنرالها سپرد كه همانند شاه دست به ديكتاتوري مخالفان زدند اين كودتا در گواتمالا به كوه و جنگل رفتند و دست به مقاومت مسلحانه زدند كه تا اين تاريخ ادامه داشت. اين زد و خوردهاي خونين 42 سال طول كشيد و آمريكائيان با تحريف تاريخ آنرا 36 ساله مي خوانند تا مشخص نشود كه بلافاصله پس از كودتا شروع شده بود. ايوانز صريحا نوشته است كه كودتاي سال 1954 ( ) 1333 سيا در گواتمالا عامل جنگ داخلي اين كشور بوده است. برخلاف ساير كشورهاي آمريكاي لاتين، اكثر مردم كشور جنگلي و كوهستاني گواتمالا از سرخپوستان مايا و مستيزو هستند. در قرن شانزدهم نيز دو سال طول كشيد تا اسپانيا آنها را مطيع و منقاد كرد. عوض، گله ندارد! . واشنگتن: مخالفت پاره اي از جمهوري خواهان مجلس نمايندگان با انتخاب مجدد نيوت گينگريج به رياست اين مجلس، سرنوشت او را در پرده اي از ابهام قرار داده است. انتخاب رئيس مجلس قرار است هفتم ژانويه ( روز 8 ديگر ) انجام دمكرات ها شود به دليل اعتراف گينگريج به نقض اصول اخلاقي كنگره و گفتن دروغ شديدا با انتخاب او مخالفت مي كنند و مي گويند كه چند سال پيش همين گينگريج با وارد ساختن همين اتهام دروغ گويي باعث كناره گيري رايت ازرياست مجلس شد، بنابراين چيزي كه عوض دارد گله نبايد داشته باشد و بسياري ازجمهوري خواهان از اين استدلال جانبداري مي كنند و... در چند روز گذشته شكايت 74 ازگينگريج در دفتر مجلس ثبت شده است. دست و پا چلفتي! . شيكاگو: نتيجه يك بررسي افكار عمومي در باره علت شكست باب دال در انتخابات اخير آمريكا كه پريشب از تلويزيون بي اي. سي پخش شد نشان مي دهد كه افتادن وي از سكوي تالار سخنراني به ميان مردم باعث شد كه عده زيادي به او راي ندهند. گوينده اي. بي. سي كه با چند تن از مردم در اين زمينه گفت و شنود مي كرد، گفت كه آمريكائيان ذاتا يك فرد ضعيف و دست و پا چلفتي را دوست ندارند و دال با افتادن از جايگاه سخنراني ضعف جسماني خود را نشان داد و آمريكائيان حاضر نشدند سرنوشت خود را به او بسپارند. جريان سقوط دال از سكوي سخنراني مستقيما از شبكه هاي تلويزيوني پخش شده بود. براي آن كه تاريخ را بدانند. مادريد: كارمن فرانكو دخترژنرال فرانكو ديكتاتور سابق اسپانيا سه جلد خاطرات مانوئول آزانا رئيس جمهوري اوايل دهه 1930 اين كشور و رهبر چپگرايان جمهوريخواه اسپانيا را به موزه ملي اين كشور تحويل داد. كارمن در يادداشتي نوشته است كه به منظور ضبط در تاريخ و اصلاح تواريخ، اين يادداشتها را به موزه ملي (آرشيورسمي ) اسپانيا مي دهد. آزانا از سال 1931 تا 1933 رئيس جمهوري اسپانيا بود و در سال 1936 نيز رئيس جمهوري شد و رهبري چپگرايان را در جنگ با فرانكو برعهده گرفت. درجنگ داخلي اسپانيا، هيتلر وموسوليني از فرانكو و استالين از چپها حمايت مي كردند و ازبسياري از كشورهاي جهان، چپهاوارد اسپانيا شدند تا با فرانكوجنگ آزانا كنند پس از شكست به فرانسه گريخت. در تعقيب تقلبهاي مالياتي. رم: دولت ايتاليا اعلام كرد كه علي رغم تاسيس يك پليس ويژه تعقيب مالياتي وتلفن ويژه اشارات مردم هنوز موفق نشده است از 150 ميليارد دلار درآمد ماليات اخذ هر كند روز 1200 نفر به تلفن اشارات يا سرنخ زنگ مي زنند و ديگران رالومي دهند. دولت ايتاليا مي گويد كه بايد به فرهنگ فرار از پرداخت ماليات در اين كشور پايان داد و مردم بدانند كه بدون ماليات آنها چرخ هاي كشور نخواهد چرخيد وتورم يكي از نتايج عدم پرداخت ماليات است كه ايتاليايي ها عادت كرده اند به هرنحو كه شده از پرداخت آن شانه خالي كنند.