Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750824-9519S1

Date of Document: 1996-11-14

گشتي در دنياي خبرها قطعنامه 10 ماده اي كشيش ها واشنگتن اسقف 280 و كشيش كليساهاي كاتوليك آمريكا درپايان اجلاس خود ضمن صدور يك اعلاميه ده ماده اي توصيه كردندكه جمع آوري پول نبايد ازچارچوب اصول اخلاقي خارج شود و مايحتاج روزانه مردم از غذا، لباس، بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل و مسكن را در بر گيرد. اين رهبران روحاني خواستاربرقراري عدالت اقتصادي درجامعه شده اند و تاكيد كرده اندكه جمع كردن پول از طرف جمعي نبايد به فقر ديگران و بيكاري منجر شود. در اين بيانيه 636 كلمه اي تصريح شده است كه فعاليت اقتصادي يك دسته نبايد سبب شود كه دسته ديگر حرفه خود را از دست بدهند زيرا هر كس حق فعاليت در حرفه و كسب و كارخود را دارد. نبايد مواد غذائي وپوشاك و اثاثيه خانه به منظورگرانفروشي احتكار شود. جنگ طولاني افغانستان. لندن - كارشناسان مسائل نظامي و استراتژيك ديروز درباره طولاني شدن جنگ افغانستان اظهارنظر كردند و گفتند كه در اين جنگ تاكنون طرفين متخاصم حاضر به قبول خطر و تلفات سنگين نشده اند و همين جنگ را طولاني كرده است. حملات با واحدهاي كوچك و در ابعادي كم و وسعتي محدود انجام مي شود و بيشتر به جنگ و گريز شباهت دارد. اين كارشناسان در عين حال جنگ را راه حل مسئله افغانستان نمي دانند. پاره اي از اين كارشناسان پذيرفته اند كه طالبان كه در پاكستان پرورش يافته و بزرگ شده اند توسط اين كشور حمايت مي شوند. دستگيري بمبسازان در امريكا. نيويورك: پليس نيويورك پريشب در محله بروكلين اين شهر در يك آپارتمان دهها مسلسل، تفنگ، تپانچه و مقدار زيادي مواد منفجره و دستگاه ساخت مهمات كشف اين كرد وسائل تصادفا به چنگ پليس نيويورك افتاد. همسايگان اين آپارتمان شكايت كرده بودند كه در آن جا كودكي را كتك مي زنند و پليس براي رسيدگي به اين واقعه آپارتمان را بازرسي كرده بود. اين مهمات و اسلحه متعلق به گروه افراطي كمونيستي سازمان كارگر ان راديكال پرنته بود كه سال 22 پيش در كاليفرنيا با هدف براندازي دولت سرمايه داري آمريكا و جانشين ساختن آن با يك دولت انقلابي سوسياليستي از طريق توسل به خشونت تشكيل شده است. با اين كشف تاكنون 30 نفر از اعضاي اين گروه كه گفته مي شود چند صد نفرند دستگير شده اند. مقداري هم اوراق و اسناد به دست آمده است. موشكهاي ليزري براي هواپيماهاي مسافري. سياتل: شركت هواپيماسازي بوئينگ و چند شركت آمريكايي سازنده وسايل نظامي ديروز ماموريت يافتند كه يك دستگاه ليزري بسازند تا بتواند موشكهاي دوربرد و متوسط را در آسمان هدف قرار دهد و نابود كند. اين دستگاه مي تواند روي هواپيماهاي مسافربر از جمله جمبوجت 747 هم نصب شود. وزارت دفاع آمريكا براي ساختن اين وسيله -علي رغم پايان جنگ سرد - يك ميليارد و يكصد ميليون دلار هزينه تامين كرده است. موشكهاي حامل مهمات اتمي در صورت متلاشي شدن در آسمان هم قدرت تخريبي راديواكتيو خود را از دست نمي دهند. آزار اسبها ممنوع! . دوبلين: دولت ايرلند تصميم گرفت به كابوي بازي جوانان اين كشور پايان اين دهد دولت جوانان ايرلندي را متهم به آزار اسبها كرده است. در گوشه و كنار دوبلين، مديران چند باشگاه اسبسواري از علاقه مندي جوانان ايرلندي به كابوي بازي استفاده كرده اند و با تهيه لباس، پوتين خاردار و كلاه كابوي هاي قديم آمريكايي و كرايه دادن اسب ولباس به آنها سود سرشار ولي مي برند، اين جوانان اسبهاي كرايه اي را كه دچار كم غذايي هم هستندآزار مي دهند و آنها را بيش ازحد توان شان مي دوانند و همين امر فرصت مناسبي به دست دولت ايرلند داده است، تا اين كار را محدود كند. تنها در شهر دوبلين چهارصد اسب براي اين نوع تمرين ها كرايه داده مي شود. حكم پرداخت غرامت به اسيران . پاريس: يك دادگاه تجديدنظر فرانسه ديروز حكم دادگاه بدوي اين كشور را تاييد كرد و از انگليس خواست كه به 61 مسافر يك هواپيماي بريتيش ارويز كه روز اشغال كويت در سر راه خود از لندن به مالزي، بدون داشتن برنامه، در فرودگاه كويت فرود آمد پنج ميليون دلار غرامت بپردازد. اين مسافران پس از فرود آمدن هواپيماي انگليسي به اسارت سربازان عراقي درآمدند و عراق از آنها به عنوان سپر دفاعي استفاده مي كرد. مسافران اين هواپيما مدعي شده اند كه هواپيما به خاطر منظورهاي نظامي و احتمالا پياده كردن عده اي كماندو در كويت فرود آمد و توقيف شد. هواپيماي انگليسي چند دقيقه پس از تصرف فرودگاه كويت توسط عراق بر زمين نشست.