Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750823-9467S1

Date of Document: 1996-11-13

قاتلي كه در جلسه دادگاه شاكي را كشته بود مجازات شد حكم قصاص مردي كه در حضور رئيس دادگاه به طرفداري از برادرانش، شاكي پرونده را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، سحرگاه ديروز درزندان قصر تهران به مرحله اجرادرآمد. قاتل ميرعلي شادي چنار فرزندسيداحمد بود كه چند روز پيش در جلسه دادگاه شاكي را كه مجيد سرداري نام داشت ساله 32و بود به قتل رسانده بود.