Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750823-9453S1

Date of Document: 1996-11-13

تنها در 19 مركز مخابراتي تهران تلفن واگذار مي شود . سرويس شهري: شركت مخابرات استان تهران اعلام كرد در 19 مركز از 75 مركز مخابراتي در سطح استان تهران تلفن واگذار مي شود. هزينه اشتراك در اين مراكز يكصد هزار تومان است و در صورت تمايل متقاضيان به استفاده از خدمات ويژه، مبلغ اشتراك دويست هزار تومان خواهد بود. گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي حاكي است: در برخي از مناطق 19 گانه اي كه تلفن واگذارمي شود شرط استفاده از خدمات ويژه تنها پرداخت آبونمان ماهانه اين سرويس ها اعلام مي شود، در حالي كه در برخي ديگر از مناطق استفاده از اين خدمات مستلزم پرداخت يكصد هزار تومان هزينه اشتراك و همچنين پرداخت حق آبونمان هر يك از آنها عنوان مي شود. در حال حاضر و به رغم نوسازي و نصب دستگاه هاي مخابراتي و به دنبال آن افزايش ظرفيت هاي مخابراتي در 56 مركز مخابراتي در سطح تهران و به ويژه در مراكز و نقاط پرجمعيت و پرتردد شهر، تلفن واگذار نمي شود.