Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750823-9450S1

Date of Document: 1996-11-13

يادادشت روزبه مناسبت زادروز فرخنده ء امام محمد باقر (ع ) آغازگر جنبش علمي تشيع مباني فرهنگي تشيع، پس از التهابات دوران حكومت امام علي ( ع ) و فرزندان بزرگوار ايشان، عمدتا توسط امام محمدباقر (ع ) و امام جعفر صادق (ع ) تدوين و تحكيم گرديد. امام محمد باقر ( ع ) به ويژه بنيانگزار خطمشي علمي و فرهنگي خاصي بود كه به وسيله امام ششم تداوم و گسترش يافت و ميراث عظيم تشيع را به فرهنگي عظيم و همه جانبه، و در واقع، به مكتب و خط اصيل اسلام محمدي بدل نمود. مسئله مهم در دوران ائمه اطهار (س ) اين بود كه حقايق اصيل اسلام كه با نزول قرآن بر امت اسلامي حكمروا گرديده بود، به بوته فراموشي درآمد و قوميت وگرايشات قبايل عربي، آن راتحت الشعاع خود قرار داد به تدريج و با تلاشهاي گسترده قوم گرايان، اشرافيتي منحط به نام اسلام قد برافراشت و جانشين ارزشهاي بزرگ اسلامي گرديد. اين گروه، با استخدام عالمان و رهبانان تازه مسلمان و حديث تراشان كذاب، موفق به ايجاد فرهنگي غيرتوحيدي در لباس اسلام گرديدند. در اين زمينه، به خصوص جاعلان معروف حديث موفق به پايه گذاري مجموعه اي پرشمار از روايات ساختگي در جهت محو ذات و گوهر دين الهي اسلام شدند. آشوبهاي گسترده عصر امام علي (ع )كه عمدتا از سوي گروههاي امتيازطلب و مخالفان امامت و شيوه حكومت عادلانه علي ( ع ) آغاز گرديد بود، سرانجام با هجوم به عترت پيامبر (ص ) و شهادت و اسارت نوادگان رسول الله در كربلاي معلا به اوج خود رسيد. سپس، به ظاهر، اين جريانات مخرب فرونشست و حاكمان اموي بدين خيال خام دل خوش داشتند كه پيروزي همه جانبه و تام و تمامي نصيب آنان گرديده و انتقام خونهاي جاهلي را از فرزندان هاشم ستاده اند. تصور آنان، تصور كاملا جاهلي و مبتني بر سخيف ترين انديشه هاي قوم گرايانه بود. اما به زودي ماه پنهان از زير ابرهاي روزگار بيرون خزيد. فعاليتهاي همه جانبه علويان در پرتو روشنگري ائمه اطهار، موجب قيامهاي بسيار شد و ريشه سلطنت ناميمون اموي را از ميان با برد اينحال، هنوز زمينه هاي بازگشت به حقايق صدراسلام چنانكه مي بايدفراهم نگرديده بود و زماني درازمي بايد بر امت مي گذشت تابتوانند در جهت استيفاي حقايق الهي و نتايج نهايي آن گام بردارند. عباسيان بر اريكه امويان تكيه زده بودند و به زودي همان شگردها و شيوه ها را براي تحكيم موقعيت خود عليه پيروان راستين علي و فرزندانش به كار گرفتند. پس از درگذشت امام زين العابدين ( ع ) در، حالي كه حكومت عباسيان مدارج نهايي تحكيم خود را آغاز و طي كرده بود، روشنگريهاي امام محمدباقر (ع ) بر روح و انديشه پيروان آن حضرت پرتوافكن شد. در اين عرصه، امام پنجم موفق شد مجموعه اي از ياران و پيروان خود را به صورت شاگردان دانشگاهي كه وظيفه تدوين و تبيين معارف الهي و علوي را برعهده دارند سازماندهي حجم نمايد عظيم آموزشها و انديشه هاي مدون امام ( ع ) در، اين زمان، تاثيري قاطع بر اين شاگردان نهاده و آنان را براي حفظ و احياي فرهنگ ابدي اسلام و خط اصيل آن، تشيع علوي، به آمادگي مطلوب رساند. امام باقر (ع ) به ويژه، تاكيدي خاص بر تفسير عقلي قرآن در پرتو آموزشهاي ائمه اطهار داشتند. ايشان با تكيه بر قرآن مجيد، انواع علوم زمان خود را در ميان ياران و پيروانشان ترويج مي فرمودند و از آنان مي خواستند كه به دانشوران عصر خود بدل شوند. محصول نهايي جريان فكري اي كه امام باقر (ع ) آغاز نمود، به زودي اصيل ترين و عظيمترين مكتب فقهي، كلامي، تفسيري و علمي را در ميان مسلمانان پديد آورد و فرهنگ غني تشيع را همچون مدرسه اي ابدي فراروي همه پيروان حق و حقيقت قرار داد. تولد آن اختر تابناك آسمان امامت بر پيروان آن حضرت مبارك باد.