Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750823-9445S1

Date of Document: 1996-11-13

ديدار طارق عزيز با نخست وزير و وزير خارجه تركيه در آنكارا طارق عزيز معاون نخست وزير عراق ديروز به طور غيرمترقبه از مسكو وارد آنكارا شد و با مقامهاي تركيه ديدار و گفتگو كرد. به گزارش خبرگزاريها، اين نخستين ديدار طارق عزيز از تركيه از سال است. معاون 1991 نخست وزير عراق بانجم الدين اربكان نخست وزير و تانسو چيللر وزير خارجه تركيه ديدار و گفت وگو كرد. از سوي ديگر، روزنامه اردني الدستور در شماره ديروز خودنوشت: مردان مسلح اتومبيل سفارت اردن را در عراق موردحمله قرار دادند و راننده آن را به ضرب گلوله از پاي درآوردند. به گزارش خبرگزاري رويتر، اين نشريه به نقل از مسافراني كه ازعراق بازگشته اند، نوشت: مردان مسلح با گشودن آتش به سوي اتومبيل راننده سفارت، وي را پس از آن كه از اردن وارد عراق شد، كشتند.