Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750823-9443S1

Date of Document: 1996-11-13

گزارش قرن - 1900 2000 آزمايشگاه شناخت گازهاي سمي 1915 11 اوت تابلويي ازجان سينگر سارگنت نقاش آمريكايي درباره اثرات استفاده از گاز در جنگ در پي كاربرد گازهاي سمي در پاره اي از جبهه هاي جنگ، دولت فرانسه اقدام به احداث يك آزمايشگاه كامل شيميايي براي شناخت گازهاي سمي و چگونگي مقابله با آنها كرده است. بيش از دويست آزمايشگاه كوچك سيار در دست تهيه است كه براي تجزيه و تحليل گازهاي سمي، در صورت به كارگرفتن احتمالي آنها توسط آلمانها، به جبهه هاي مختلف جنگ فرستاده خواهد شد. دانيل برتلويك شيميدان فرانسوي و عده زيادي از دانشمندان كشورهاي هرگونه ديگر، كاربرد گازهاي سمي را درجنگ به شدت تقبيح كرده اند. فرانسويها اين اقدام ضد انساني رااز سوي ارتش فرانسه تكذيبمي كنند و متقابلا آلمانها هم مبادرت به آن را دروغ محض مي دانند و در اين ميان روشن نيست كه كدام يك راست امااحتمالا مي گويند آزمايشگاههاي گازهاي سمي در جبهه دلايل كافي و غيرقابل انكاري را در اين مورد در معرض داوري جامعه جهاني قرار خواهندداد. چرا اين همه جنگ و؟ خونريزي اول اوت 1915 به مناسبت پايان نخستين سال جنگ بين المللي، خبرگزاري يونايتدپرس كه با 700 روزنامه در آمريكا همكاري دارد پرسشي را با سران قدرتهاي بزرگ رزمنده مطرح كرده است به اين مضمون كه اين همه جنگ و خونريزي براي چيست و چه هدفي را از ادامه آن دنبال؟ مي كنيد هانري پوانكاره، رئيس جمهوري فرانسه در پاسخ گفته است: دولت و ملت فرانسه هيچ گونه هدف توسعه طلبي و برتري جويي ندارند و فقط خواهان دو ايالت خود آلزاس ولرن هستند كه آلمانها در جنگ 1870 آنها را از فرانسه جدا گذشته كردند از آن دولت فرانسه روي محترم شمردن بي طرفي بلژيك و رعايت تماميت ارضي آن پافشاري مي كند. نيكلاي دوم، تزار روسيه در جوابخبرگزاري يونايتدپرس، هدف خودرا از جنگ، گشايش درياي سياه ودستيابي به آبراه داردانل ذكركرده و حكومت بريتانيا روي استرداد آلزاس ولرن به فرانسه ورعايت بي طرفي و استقلال بلژيك تاكيد كرده است، اما ويلهلم دوم، قيصر آلمان به خبرگزاري آمريكايي شخصا پاسخ نگفته و فن بتمن هولوگ، صدراعظم خود را مامور پاسخگويي كرده است. وي در پاسخي كتبي نوشته است: صلحي كه هدف نهايي ما از اين جنگ است، آزادي درياها ودادوستدها را در جهان تامين خواهد كرد و به همه ملتها امكان خواهد داد در پرتو مراودات دوستانه از مزاياي تمدن و فرهنگ و پيشرفتهاي فني و صنعتي برخوردارشوند. البته پاسخ رسمي و كلي صدراعظم آلمان قانع كننده به نظرمي رسد، اما بايد پرسيد در عمل هم اصول مذكور با برنامه هاي گسترش رايش به سوي شرق و غرب؟ تطبيق مي كند همچنين فرانسه و انگليس فقط از استرداد آلزاس ولرن وبي طرفي بلژيك سخن مي گويند، امااز هم اكنون به مستعمرات آلمان درگوشه و كنار جهان چنگ انداخته اند! سپاهيان آلماني ورشو را تسخيركردند 1915 5 اوت نيروهاي آلماني در حال پيشروي به طرف ورشو ارتش آلمان در جبهه شرق پس ازعقبراندن روسها، شهر ورشو (پايتخت لهستان ) را تسخير كرد. در پي اين پيروزي، قلب سپاه روسيه در كناره رودويستول درهم شكست و شهربرست ليتوسك نيز به تصرف آلمانها درآمد. در پنج ماه اخير وضع جنگ درجبهه شرق به كلي دگرگون شده است. قبلا روسها در اين جبهه دست بالا را داشتند و با دستيابي به پيروزيهايي راه سلزي و دشت هنگري به رويشان باز شده اما بود، سرفرماندهي ارتش آلمان باانتقال لشكرهايي از جبهه غرب به شرق صف آرايي تازه اي در برابرروسها ترتيب داد و ابتكار عمل را به دست گرفت. در آغاز ماه مه آلمانها دست به تهاجم وسيعي زدند و باايجاد شكاف در صفوف رزمندگان روسي در جبهه اي به طول 2 هزار كيلومتر از سواحل دنيستر تا ناحيه كورلاند پيشروي كردند. سراسر لهستان و ليتواني در 6 هفته به تصرف ارتش آلمان درآمد. تلفات روسها در اولين سال جنگ به 3 ميليون نفر كشته و اسير مي رسد، اما تزار با وجود اين شكستها پيشنهاد صلح آلمان را رد كرده است. حمله بزرگ متفقين در جبهه غرب 1915 25 سپتامبر * سنگرهاي آلمان ها پس از حمله انفجار * يك مين فرانسوي در هنگام حمله در اواخر تابستان 1915 ستاد ارتش فرانسه خبرهاي نامساعدي از شكستهاي پي درپي ارتش روسيه در جبهه شرق دريافت كرد كه حاكي از سلطه كامل آلمانها بر لهستان و ليتواني بود. متفقين براي كمك به متحد روسي خود بايد كاري بكنند و ژنرال ژوفر فرمانده كل ارتش فرانسه موثرترين كار را كرد و دست زدن به يك حمله بزرگ را در جبهه غرب تشخيص داد، زيرا با اين عمل آلمانها براي دفاع از صفوف خود ناگزير مي شدند بخشي از قواي خود را از جبهه شرق به غرب انتقال دهند و درنتيجه فشار آنها بر ارتش درهم شكسته روسيه كاهش مي يافت. در اين ميان تزار براي جلوگيري ازپيشرفت سپاهيان آلماني تدابيري انديشيده و از جمله شخصافرماندهي سپاهيان را به عهده گرفته بود و فقط مدتي وقت لازم داشت تا بر اوضاع مسلط شود. ژنرال ژوفر در 23 سپتامبر دربيانيه اي خطاب به سربازان آغاز حمله بزرگ را اعلام حمله كرد متفقين در منطقه وسيعي با پيروزي آغازين همراه بود، اما نتوانستند شكافي در خطوط دفاعي آلمان پديد آورند.