Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750823-9432S1

Date of Document: 1996-11-13

گشتي در دنياي خبرها اعتراف تلخ در گورستان واشنگتن: پريروز، كلينتون سرانجام اعتراف كرد كه در جريان جنگ با عراق 26 هزار نظامي آمريكايي بر اثر سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي عراق ناتوان و به بيماريهايي مبتلاشده اند كه بايدباآنها به مثابه از كار افتادگان رفتار شود ومزايا دريافت دارند. قبلا مقامهاي دولت فدرال آمريكااز تاييد اين مطلب شانه خالي مي كردند. كلينتون اين موضوع رادرگورستان ملي اين كشور به مناسبت پايان جنگ جهاني اول كه در آمريكاروزنظاميان قديمي خوانده مي شودبيان داشت. اين جنگ در يازدهمين ساعت يازدهمين روز يازدهمين ماه سال با 1918 ده ميليون كشته ميليون 21و زخمي پايان يافت. بعضي تفسيرها از اين حكايت دارد كه علت پايان دادن سريع آمريكا به جنگ خود با عراق ترس از همين سلاحهاي بيولوژيك بوده است كه سربازانش در معرض آن قرار گرفته بودند و... اول ويزا، بعد زندان! . مسكو: بخش امنيت خارجي روسيه ديروز آمريكا را به نقض پيمان نانوشته جاسوسي ميان ملل متهم كرد و اعلام داشت كه دولت آمريكابا يك ترفند بي سابقه كه حكايت از سوءنيت آن دولت مي كند، به ولاديميرگالكين عضو بازنشسته كا. گ. ب ويزاي ورود به آمريكاداده و سپس در فرودگاه نيويورك او را دستگير كرده است. در اعلاميه كا. گ. ب آمده است كه گالكين دو سال است كه بازنشسته شده و يك تبعه عادي است و قرارنبوده است كه كسي را به خاطركارهاي سابق و براي وطنش، در كشوري ديگر دستگير كنند. گالكين در پرسشنامه درخواست ويزا نوشته بود كه عضو سابق كا. گ. ب است. چرا به او ويزا دادند كه بعد دستگيرش؟ كنند كنسولگري همزمان آمريكا، با دادن ويزا به او، به اف. بي. آي هم خبر داد كه درفرودگاه نيويورك منتظرش باشد. در آمريكا گالكين متهم شده است كه در دهه 1980 قسمتي از اسرار دفاع فضايي آمريكا معروف به جنگ ستارگان را به دست آورده بود. وي از 29 اكتبر (دو هفته پيش ) در زندان اف. بي. آي است. شكايت دوماي روسيه به دادگاه. مسكو: ديروز همزمان باانتشار مصاحبه لبد در روزنامه كومسومولسكاياپراودا، دوماي روسيه نيز از دادگاه عالي اين كشور به عنوان حافظ قانون اساسي خواست كه رسيدگي كند چرا كرملين - قوه اجرايي - در وظايف دو قوه ديگرمداخله مي كند و متخلف را شناسايي و مجازات كند. لبد در مصاحبه خود گفته است كه برروسيه، مقامهاي كرملين حكومت مي كنند نه يلتسين و به زودي، اين مقامها زيرپاي چرنوميردين نخست وزير را هم جارو خواهند كردو چوبايس رئيس دفتر يلتسين رابر جاي او خواهند گمارد. طلبكاران فرانسوي بلاي جان روسها شده اند .پاريس - روسها مدعيان تازه اي پيدا كرده اند. مدعيان بازماندگان فرانسوياني هستند كه تا يك سال پيش از انقلاب اكتبر سال براي 1917 سود شخصي اوراق قرضه تزار را كه بهره بالايي داشت خريداري كرده بودند و دولت بلشويكي روسيه با صدوراعلاميه اي همه بدهي ها وبستانكاري هاي سابق روسيه راباطل اعلام كرد. تلاش فرانسويان خريدار اوراق قرضه تزار در طول حيات لنين به جايي نرسيد ومعلق ماند، ولي اين باربازماندگان آنها اقدام كرده اندو مي گويند حالا كه در روسيه دمكراسي برقرار شده است وبايد منطق سرش بشود، پول پدران و مادران ما را بااحتساب بهره مقرر كه دراوراق درج شده است و جمعا معادل 30 ميليارد دلار است بازپرداخت كند وگرنه سازمانهاي مالي بين المللي بايد آنرا دولت بد حساب بشمار آورند و با آن معامله نكنند! سياهان تحريم مي كنند، سفيدها پوزش مي خواهند . هوستون - شركت نفت آمريكايي تكزاكو در آستانه تحريم از جانب جسي جكسون، رهبر سازمان حقوق مدني سياهپوستان قرار گرفته و سهام آن تنزل كرده است. مديران اين شركت در يك جلسه مذاكره خصوصي، سياهان را تحقير كرده بودند و نوار اين مذاكرات به چنگ شبكه هاي تلويزيوني افتاده و با اينكه مديرعامل شركت از اين عمل عذرخواهي كرده جكسون گفته است كه عذرخواهي زباني كافي بايد نيست، عملا نشان داده شود وسياهان عضو تكزاكو به مقامهاي مديريت ارتقاء يابند وگرنه تحريم قطعي است. سقوط از طبقه ششم ساختمان. نيويورك: بانومريلين وايت هاوس ( 50 ساله ) پريشب ازپلكان اضطراري آپارتمانش درطبقه ششم ساختماني در شهرنيويورك به پائين سقوط كرد وزنده ماند تنها چند استخوان او شكسته است. پسر مريلين پريشب عده اي از همشاگرديهايش را به شام دعوت كرده بود. مريلين ضمن پذيرائي از آنها، ناگهان به سرش زد كه برود و از پلكان فلزي اضطراري كه در بدنه خارجي ساختمان ها نصب مي شود بازديد كند تا در صورت قطع برق از سلامت آن مطمئن شود و به مهمانها صدمه نخورد كه از آن به پائين افتاد. وي در بيمارستان از پليس مصرانه مي خواست كه پسرش و مهمانها از قضيه آگاه نشوند و مهماني آنها برهم نخورد! استراليا، انگليس را انتخاب كرد . سيدني: دولت استراليا براي خريد چهل هواپيماي جت از نظامي، ميان سه فروشنده، انگليس آمريكا، و اسپانيا، انگليس راترجيح داد و اين ضربه اي به صنايع نظامي آمريكا بود. استراليا با /1 6پرداخت ميليارد دلار به انگليس از اين جت 40كشور هاوك خريداري مي كند. آمريكا را آمريكايي ها محكوم كردند . سانتياگورهبر 23 كشورهاي لاتين از جمله پرتغال و اسپانيا در اعلاميه پاياني كنفرانس خود درشيلي قانون هلمز - برتون را تقبيح كردند و اعلام داشتند كه اين قانون مغاير اصول بين المللي است زيرا يك قانون موضوعه آمريكا را قابل تنفيذ در ساير كشورها مي داند و چنين قانوني از پايه باطل است. اين قانون براي تشديد ساله 37تحريم كوبا وضع شده و به موجب آن شركتهاي خارجي كه در كوبا ازاموال و املاك و امتيازهاي مصادره و باطل شده آمريكايي ها استفاده كنند قابل تعقيب در دادگاههاي آمريكا شناخته شده اند كه عملي مغاير با حقوق ملتهاي مستقل است. اين رهبران تصريح كرده اند كه به اين قانون اعتنا نخواهند كرد و ازدولت آمريكا تقاضاي عدم اجراي آن را كرده اند. در اين اعلاميه در عين حال ازبرقراري دمكراسي كامل در همه كشورهاي لاتين - بدون ذكر نام كوبا - حمايت شده است كه رسانه هاي آمريكا ديروز - سه شنبه - مدعي شده بودند رهبران لاتين ها كوبا رابه رعايت دمكراسي وادار كرده اند.